Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju u naselju Varda, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Kanton Sarajevo.  Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je veću intervenciju u ul. Fetaha Bećirbegovića br. 23.,  gdje je došlo do požara u stanu, koji se nalazi na zadnjem spratu zgrade. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan, nije bilo povrijeđenih lica, a pričinjena je manja materijalna šteta.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasci grada Zenice imali su intervenciju na gašenju požara  krova kuće u mjestu Lokvine.

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na stambenom objektu, gdje je gorio balkon.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic u vremenu od 00:15 do 02:15 sati, intervenisala je zbog puknuća vodovodnih cijevi u zgradi DPO, zatvaranjem ventila.  Intervenisala je i u vremenu od 16:20 do 17:15 sati, također zbog puknuća vodovodne cijevi u zgradi općine, zatvaranjem ventila.

NAGOMILAVANJE LEDA NA VODOTOCIMA I KOMUNIKACIJAMA

Zeničko-dobojski kanton

Na dijelu rijeke Bosne između naselja Dolača i Janjići, neposredno uz magistralni put M-17,   došlo je do zaustavljanja i taloženja nanosa leda koji prekriva kompletno korito rijeke na tom dijelu u dužini oko 1000 metara. Led se formirao čitavom širinom rijeke, tako da je prekrio  tok od lijeve do desne obale.

Naslage leda se dalje talože i zaustavljaju, te u gornjem dijelu u naselju Janjički slapovi podižu nivo rijeke Bosne sa naslagama leda.

Nizvodno rijekom Bosnom vodostaj je normalan i nema formiranja naslaga leda.

Tokom noći, kao i u toku  jutarnjih sati od strane Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica izvršen je obilazak toka rijeke Bosne, te je utvrđeno da nema promjena.

UPOZORAVAJU se građani da se ne približavaju koritu rijeka prvenstveno rijeke Bosne, niti da pokušavaju prelaziti istu po zaleđenom koritu, jer te radnje mogu završiti tragično.

Unsko-sanski kanton

Svi  magistralni i regionalni putevi na području  Kantona su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano, zbog ugaženog snijega i leda na kolovozima.

Tuzlanski kanton

Svi putni pravci na području TK-a su prohodni, i saobraćaj se odvija bez zastoja.

Zeničko-dobojski kanton

Saobraćaj se ovoga jutra odvija na svim  putnim pravacima. Putevi  su mjestimično zaleđeni i klizavi. Ugaženog snijega ili leda na putevima ima na dionicama u višim planinskim predjelima. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove prisutna je magla.  Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i obavljaju neophodne intervencije.

Srednjobosanski kanton

Promet na području Srednjobosanskog kantona odvija se otežano, radi ugaženog snijega na saobraćajnicama.

Kanton Sarajevo

Zimska služba KJKP Rad je angažovana je na posipanju saobraćajnica u cilju sprječavanja poledice. Prohodne su ulice 1. 2. 3. i 4. prioriteta, na području četiri gradske općine, gdje je ovo preduzeće i zaduženo za održavanje saobraćajnica. Angažovano je 30 specijalnih vozila i 90 ljudi na ručnom čišćenju.

Iz KJKP Gras saopšteno je  da se gradski saobraćaj odvija po utvrđenom planu.

Preduzeće Centrotrans: gradski saobraćaj se, na linijama koje pokriva ovo preduzeće, odvija po utvrđenom planu.

Kanton 10.

Ceste su pokrivene ledom zbog niskih noćašnjih temperatura, vidljivost dobra, zabrana kretanja teretnih vozila iznad 7.5 tona na pravcima, Livno-Bosanski Petrovac, Livno-Kupres i Livno-Glamoč. Zimska oprema obvezna, preporučuje se da se vožnja prilagoditi uslovima na cesti. Zimske službe vrše redovan obilazak, čišćenje i posipanje cesta.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Većina kvarova na dalekovodima u ovom kantonu je otklonjena, a prekida u snabdijevanju  sa električnom energijom ima još nekoliko na niskonaponskoj mreži u općinama Cazin i V.Kladuša.

Radnici elektrodistribucije rade na otklanjanju kvarova.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Iz Javnog poduzeća Elektro-privreda Bosne i Hercegovine saopšteno je da su bez napona (noćas od 02:30 sati) ostala mjesta Bučići, dio Salakovca i dio Željuše, zbog kvara na dalekovodu.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Po dojavi građana o pronalasku NUS-a u ulici Rabita bb, općina Goražde, Tim „A“  odmah je izašao na lice mjesta, gdje je preuzeo 27 komada municije kalibra 7,62 mm.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Po dojavi građana na lokalitetu Rudnik-Purići, pronađeno je više komada nepoznatog NUS-a. Prijava o dojavi je proslijeđena vođi Tima Busovača „A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

METEOALRAM

Unsko-sanski kanton

Za dan 16.01.2017., nivo upozorenja  je Žuto, ekstremno niske temperature,  sa mininimalnom temperaturom od -5°C.

Tuzlanski kanton

Za dan 16.01.2017., nivo upozorenja  je Žuto, ekstremno niske temperature,  sa mininimalnom temperaturom od -5°C.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Za dan 16.01.2017., nivo upozorenja  je Žuto, ekstremno niske temperature,  sa mininimalnom temperaturom od – 2°C.

Kanton Sarajevo

Za dan 16.01.2017., nivo upozorenja  je Žuto, ekstremno niske temperature,  sa mininimalnom temperaturom od -5°C.

Kanton 10

Za dan 16.01.2017., nivo upozorenja  je Žuto, ekstremno niske temperature,  sa mininimalnom temperaturom od -5°C.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

OBAVIJEST O KVALITETI ZRAKA U FEDERACIJI BIH, 15.01.2017.

Tokom jučerašnjeg dana (nedelja) u Federaciji BiH zabilježena su prekoračenja propisanih srednjih dnevnih koncentracija  lebdećih čestica na svim mjernim mjestima osim u Goraždu i Ivan Sedlu.

Najviše koncentracije prašine zabilježene su na stanicama u Tuzlanskom kantonu, Zenici i Ilidži. Srednje dnevne koncentracije sumpordioksida su bile iznad propisane granične vrijednosti u Zenici  i Tuzli.

Nisu zabilježena druga prekoračenja propisanih vrijednosti osim za navedene polutante.

I danas se očekuje slična slika, meteorološki uslovi ne dozvoljavaju konstantan rast zagađujućih materija, moguća su osciliranja u vrijednostima, ali su prekoračenja graničnih vrijednosti za iste polutante kao i jučer izvjesna.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Tokom jučerašnjeg dana u vremenu od 11:30 do 15:30 sati, na rijeci Neretvi  nastavljena je potraga za nestalom F.D., sa dva čamca do granice sa Republikom Hrvatskom.

Kanton 10

Općina Livno. Dana 15.01.2017. godine, u 18:00 sati, Kantonalni operativni centar  civilne zaštite,  dobio je dojavu da šestogodišnja djevojčica ima visoku temperaturu i da je potreban brzi transport u bolnicu. Djevojčica se nalazila na prostoru Krug planine, iznad Livna. Put je bio teško prohodan, sa snježnim nanosima. Dojavu je izvršila majka od djevojčice. U 18:05 sati, poziv je prosljeđen GSS, koji su u saradnji sa specijalnom policijom uspjeli brzo da dođu do djevojčice, te nju i majku, da transportuju u livanjsku bolnicu u 19:30 sati.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE