Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 14.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 1102 uzorak, od čega je 154 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 70 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 17 novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalazi 429 osoba. Pozitivno je 312 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6439 osoba na  COVID-19, od kojih je 2255 osoba pozitivno  (2074 osoba je izliječeno, 115 osoba je preminulo), a aktivno je 69 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 14.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  devet  osoba, nakon završenog testiranja dvije osobe su pozitivne na COVID-19. Zaključno sa 14.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 48 osoba, oporavljeno je 2293 osobe, a 97 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 14.11.2021. godine, na COVID-19, testirane su četri osobe.Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Uslijed većih padavina, potopljene su prometnice na nekoliko mjesta u Gabela Polju.

 

Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana službe zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo, kao i službe zaštite i spašavanja općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo nisu bili angažovani na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava jer  općine s ugroženih područja nisu iskazale potrebe za njihovim angažovanjem.

Općina Ilidža. Tokom jučerašnjeg dana, rađeno je na saniranju korita rijeka te čišćenju saobraćajnica i individualnih stambenih objekata. Također, nastavljeni su radovi na sanaciji pješačkog mosta. Komisije za procjenu šteta Općine Ilidža, vrše obilazak terena te prikupljaju potrebne podatke.

Općina Vogošća. U odnosu na prethodni izvještaj izvršen je značajan broj aktivnosti i mjera na suzbijanju šteta i posljedica poplava. U protekla 72 sata izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da se stanje popravlja u odnosu na prethodni izvještaj. Rijeka Bosna se povukla u svoje korito. Više puta izvršen je obilazak klizišta Mehtefčići zbog prijave građana o promjenama na terenu. Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je došlo do oštećenja lokalnog puta u dužini 30 metara. Odmah je kontaktiran izvođač radova na sanaciji klizišta Mehtefčići. Izvođač je u petak 12.11.2021. godine izvršio djelimičnu sanaciju oštećenja time što je skinuo asfaltnu površinu i nasuo tampon.

Izvođač radova za hitne intervencije je angažovan u subotu 13.11.2021. godine u ulici Nova željeznička stanica da izvrši uklanjanje nasipa.

Komisija za procjenu šteta radila je u petak na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koji su pretrpjeli štete usljed poplava, a u večernjim satima je nastavila rad u zgradi Općine Vogošća na analizi i procjeni registrovanih šteta.

U protekla 72 sata broj Operativnog centra civilne zaštite Općine Vogošća je bio preusmjeren na broj mobilnog telefona službenika u Operativnom centru. Za taj period nije bilo poziva.

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021. godine, a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovano je šest građevinskim mašina (dva skipa, jedan CAT 308 i tri kamiona) sa ljudstvom koji su radili na na  čišćenju nanosa blata i sanacija puta u naseljima Bare i Jelica u MZ Srednje. U toku je i sanacija klizišta u naselju Ribarićima u MZ Luka,  dok se kontinuirano provode preventivne mjere na klizištu u Ljubnićima.

Od Općinskih službi civilne zaštite: Novi Grad, Trnovo, Vogošća i Ilijaš smo obavješteni da su njihove organizovane strukture civile zaštite (općinski štabovi civilne zaštite, općinske službe zaštite i spašavanja, povjerenici civilne zaštite, komisije za procjenu šteta i općinska javna preduzeća) u skladu sa odlukama o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području svojih općina u toku dana bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina.Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara u naselju Pelinama , od 13:30 do 14:00 sati,  gdje je gorio otpadni materijal .

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic  imala je intervencije na gašenju požara u naselju Orašje, od 10:16 do 11:10 sati, gdje je gorio  dimnjak.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica  imala je intervencije na gašenju požara u ul. Pere Bilića , od 21:48 do 01:00 sati, gdje je gorio dimnjak.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije i to: jedna intervencija na gašenju zapaljenog automobila, jedna na gašenju zapaljenog dimnjaka i jedna tehnička intervencija (zaglavljeni lift u stambenoj zgradi).

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

I u toku današnjeg dana se nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, Tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spasavanje iz Turske.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Livno 10; Mostar 9; Ivan-sedlo, Sarajevo-Bjelave 5; Bihać, Bjelašnica 4; Sanski Most 2; Bugojno, Jajce 1.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR