Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 13.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 2351 uzorak, od čega je 646 pozitivno na COVID-19.

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 96 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 35 novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalaze 482 osobe. Pozitivno je 325 osoba.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6439 osoba na  COVID-19, od kojih je 2255 osoba pozitivno  (2074 osoba je izliječeno, 115 osoba umrlo), a aktivno je 69 osoba.

POPLAVE-VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    191 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………      31 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..    287  (normalno stanje).

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 198,91 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati        91 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati      283 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     -147 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati      189 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      127 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati        72 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      174 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      104 cm 130 cm

 Srednjobosanski kanton

 za vremenski period od 09:00 sati 12.11.2021 .g. do 09:00 sati 13.11.2021.g.

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

14.11.21

08:00

 

1 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

14.11.21

08:00

 

48 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

14.11.21

08:00

 

36 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

14.11.21

08:00

 

-24 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

14.11.21

08:00

 

51 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

14.11.21

08:00

 

87 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

14.11.21

08:00

 

58 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu  preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:

  • Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije je ljudstvo sa mehanizacijom u toku jučerašnjeg dana završila armiranje temelja novog stuba mosta. Most je u potpunosti osiguran, a radovi na betoniranju temelja mosta će se nastaviti u ponedjeljak 15.11.2021. godine.
  • KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na:
  • prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada nastalog kao posljedica poplava na području općina Novi Grad u naselju Reljevo  i Dobroševići (angažovana su bili jedan grejfer i dva  otvorena vozila);
  • Pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža u naseljima Otes, Pejton i Sokolović Kolonija (angažovane tri cisterne);
  • Pranje poplavljenih saobraćajnica na području Općine Novi Grad u naseljima Rajlovac i Reljevo u ul. Rajlovačka cesta i Reljevska (angažovane dvije cisterne).

Općina Ilidža. Općinski štab civilne zaštite  u  saradnji sa kantonalnim štabom civilne zaštite u toku jučerašnjeg dana općinske organizovane snage zaštite i spašavanja u saradnji nastavili su s aktivnostimi i mjerama na otkalanjanju i saniranju posljedica na područjima koja su bila poplavljena. Rađeno je na saniranju korita rijeka te čišćenju saobraćajnica i individualnih stambenih objekata. Također, nastavljeni su radovi na sanaciji pješačkog mosta. Komisije za procjenu šteta Općine Ilidža, vrše obilazak terena te prikupljaju potrebne podatke.

Iz preostalih općinskih operativnih centara civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, koje su bile ugrožene od poplava, dobili smo informaciju da su njihove Općinske službe na terenu, prate situaciju i preduzimaju neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara  kod motela ERO i ulici Biskupa Barišića, gdje su gorjeli automobili te jednu intervenciju kod svadbenog salona Ruža, gdje je gorio otpad.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Krtola 1, gdje je gorjela kuća.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša  imala je dvije intervencije i to:

– od 17:34 do 18:25 sati, u mjestu Marjanovac, gdje je gorjela kuća. Uzrok požara su elektroinstalacije,

– od 17:40 do 18:25 sati, u Ul. Ibrahima Mržljaka, gdje je gorjela kuća. Uzrok požara je zapaljenje dimnjaka koji se proširio i na unutrašnjost objekta.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su šest manjih intervencija, i to pet intervencija na gašenju kontejnera sa otpadnim materijalom i jednu tehničku intervenciju uklanjanja vozila nakon saobraćajne nesreće.

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

O S T A L O

Potrage za nestalim osoboma

Zeničko-dobojski kanton

Nastavlja se traganje za radnikom Turske kompanije Cengiz. U traganju učestvuju, tim KUCZ-e, ZDK-a, FUCZ-e, Civilne zaštite Zenica, Gorske službe spašavanja Zavidovići i Žepče, jednica za podršku MUP-a, ZDK-a, kao i Tim iz Turske (AFAD), sa svoja 22 člana.

Traganje se odvija paralaleno na vodi i kopnu.

Oko 80 spasilaca iz  raznih spasilačkih službi i rafting klubova učestvovalo je 13.11.2021.g. u akciji, kao i 16 pripadnika turskog AFAD-a.

Vodostaj rijeke Bosne u odnosu na prošli ponedjeljak dosta je niži.

Pretraga se vršila  obalama rijeke kao i  vodom sa nekoliko čamaca.

Pretraga vodom se radila od mjesta pada radnika do Zavidovića, a pretraga obalom oko 25 km sa desne i lijeve obale rijeke.

Potraga se neće prekinuti sve dok se tijelo ne pronađe.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR