Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 12.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 1796 uzoraka, od čega je 348 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 99 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 36 novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalazi 490 osoba. Pozitivno je 319 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6439 osoba na  COVID-19, od kojih je 2255 osoba pozitivno  (2074 osoba je izliječeno, 115 osoba umrlo), a aktivno je 69 osoba.

 

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    230 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………      86 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..    342  (normalno stanje).

 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06:00 sati, bio je 198,92 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati 102 cm 160 cm
Mostar 07:30 sati      311 cm 850 cm
Čapljina 07:30 sati    – 129 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:30 sati      194 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:30 sati      108 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:30 sati        81 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      188 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      112 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

za vremenski period od 09:00 sati 12.11.2021 .g. do 09:00 sati 13.11.2021.g.

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

13.11.21

08:00

 

3 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

13.11.21

08:00

 

50 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

13.11.21

08:00

 

37 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

13.11.21

08:00

 

-27 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

13.11.21

08:00

 

51 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

13.11.21

08:00

 

89 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

13.11.21

08:00

 

58 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu  preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:

  • Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije je ljudstvo sa mehanizacijom u toku dana uklonilo oštećeni stub, izvršeno je preusmjeravanje vode od stupa, prostor oko stuba je zaštićen. U toku sutrašnjeg dana planirano izlijevanje temelja novog stuba.
  • Služba za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo u toku dana od Katarske humanitarne organizacije preuzela 200 paketa hrane, 2,5 tone brašna,  250 paketa s higijenskim potrepštinama i 120 pakete s vodom 6/1. U naredni ponedeljak će preuzeti još 50 paketa sa hranom, koje će se dijeliti općinama na osnovu njihove iskazane potrebe.
  • KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na:
  • prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području općina Novi Grad u naselju Reljevo  i Trnovo na području MZ Dejčići u naseljima Pendičići i Gračanica (angažovana su bili jedan grejfer, dva kipera i jedan rolokiper);
  • Pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža u MZ Donji Kotorac, MZ Ilidža i u naseljima Vlakovo i Hrasnica, sa sedam cisterne.
  • (mašinski su očišćenje saobraćajnice u ul. 12. Mart, Prve samostalne brigade, Bosanskih gazija, Josipa Slavenskog, Željeznička i Edhema Eke Džubura, Butmirska cesta – sporedne ulice koje su bile poplavljene Izeta Čomora, Gliše Jankovića, Nasihe Kapidžić-Hadžić, Mustafe Ice Voljevice, gazi Hasan paše).
  • Pripadnici službe zaštite i spašavanja Općine Novo Sarajevo danas su bili angažovani na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na području MZ Butmir. Sutra će biti angažovani na području MZ Otes.
  • Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine koja je formirana u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, danas su bile angažovane na dezinfekciji i deratizaciji individualnih stambenih objakata u MZ Otes koji su bili poplavljeni, a koji su bili očišćeni i spremini za desinfekciju (dezinfikovali su devet stambenih objekata). Izvršen je obilazak područja Dogladi, Ulice Bojnička, Dobroševići i Safeta Zajke, te izvršen nadzor nad poplavljenim terenom. Dezinfekcija je odgođena na navedenom području i dogovoreno je da se mehaničko čišćenje izvrši do početka naredne sedmice.
  • Danas su također, ekipe navedene Službe izvršili terenski obilazak lokalnih vodovoda na području općina Centar.

Uzorkovano je 5 uzoraka vode na mikrobiološke i 5 uzoraka na fizičko-hemijske parametre. Od 5 lokalnih vodovoda, na 4 lokalna vodovoda dezinfekciono sredstvo ili nije detektovano ili je detektovano u tragu. Uzorkovanje izvršeno u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 19458 i BAS EN ISO 5667-5, uz mjerenje parametara na terenu (koncentracija rezidualnog dezinfekcionog sredstva i temperatura vode). Uzorci su transportovani do laboratorija Zavoda na dalju analizu.

Svi uzorci nakon zavšene fizičko-hemijske analize su usaglašeni sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

 

  • Služba zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo formirana u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo sa ljudstvom i mehanizacijom je u toku dana bila angažovana na odvozu kabastog otpada na deponiju iz MZ Otes i pročepljenju kanala u ambulanti u naselju Reljevo. Za sutra se na osnovu zahtjeva Općinskog štaba civilne zaštite Trnovo planira angažovanje jedne mašine (VOMA) na pročepljavanju dva propusta na magistralnom putu m-18.

Općina Ilidža. Općinski štab civilne zaštite  u  saradnji sa kantonalnim štabom civilne zaštite u toku jučerašnjeg dana općinske organizovane snage zaštite i spašavanja u saradnji nastavili su s aktivnostimi i mjerama na otkalanjanju i saniranju posljedica na područjima koja su bila poplavljena. Rađeno je na saniranju korita rijeka te čišćenju saobraćajnica i individualnih stambenih objekata. Također, nastavljeni su radovi na sanaciji pješačkog mosta. Komisije za procjenu šteta Općine Ilidža, vrše obilazak terena te prikupljaju potrebne podatke.

Općina Novo Sarajevo. Služba za civilnu zaštitu, u saradnji sa Službom za zaštitu od požara, formiranom u VD Novo Sarajevo-1934, tokom izvještajnog perioda izvršila je slijedeće radnje:

-sapiranje ulica na području MZ Butmir,

-odčepljivanje šahta u ulici Trebevićka radi uspostavljanja normalne odvodnje.

Iz preostalih općinskih operativnih centara civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, koje su bile ugrožene od poplava, dobili smo informaciju da su njihove Općinske službe na terenu, prate situaciju i preduzimaju neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 194 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta  -1 cm.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 44 cm, (kritična tačka je 100 cm).

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara  od 19:05 do 19:30 sati, kod Carinskog mosta, gdje je gorio otpad.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jednica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju el. Instalacija, na stambenom objektu, u naselju Centar.

Grad Tuzla. Vatrogasna jednica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju putničkog automobila, u ul. Tuzlanskog odreda.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 10:50 do 12:15 sati, gdje je gorjela krovna konstrukcija stambenog objekta, u mjestu Tomina bb.

Općina velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 06:30 do 07:32 sati, u mjestu Joše, gdje je  došlo do zapaljenja elektromotora za ventilaciju u kupatilu. S obzirom da se u stanu nalazila starija osoba koja nije mogla otvoriti vrata vatrogasci su morali izvrsiti prisilno otvaranje stana (razbijanje stakla) kako bi spriječili širenje požara.

 

 

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

I u toku današnjeg dana se nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, Gorske službe spašavanja Zavidovići i Žepče, Tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine kao i jednica za podršku MUP-a ZDK-a.

Plan potrage je napravljen i za dane vikenda, ako se do tada potrage ne okonča bit će nastavljena vodom i kopnom kada će se pridružiti spasioci iz čitave BiH.

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za kanton Sarajevo zbog očekivane  magle po kotlinama.

 

 

 

                                                                                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR