Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.11.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od  20:45 do 21:15 sati u ul. Rade Bitange, gdje je gorio otpad.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez imalo je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Sadovače, gdje je gorjela suha trava i šikara. Požar je ugašen.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica Travnik imala je intervenciju na gašenju  požara na lokalitetu Orašje-Travnik, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik  imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u Jasenicama. Požar je zahvatio oko  1,5 dunum bjelogorične šume. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Miričina. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetu Borovca i Pribitkovića. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je tri intervencije na gašenju požara i to: požar u stanu u ul. Ismeta Mujezinovića, požar niskog rastinja u mjestu Donje Petrovice i šumski požar u G. Čaklovićima. Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihaća  imala je intervenciju od 13:20 do 14:49 sati u mjestu Gata, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju trave i niskog rastinja.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju otpadnog materijala u naselju Brist. Požar je ugašen.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava i to:

– lokalitet Kruščica, općina Jajce, pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo,

– lokalitet Čaušlije, općina Bugojno, pronađena protivtenkovska mina.

O primljenim  informacijama obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od PU Konjic da je na lokalitetu sela Obrenovac pronađeno nepoznto eksplozivno sredstavo.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite davali su potporu učesnicima “Marša mira Potočari – Vukovar 2018”.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE