Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.11.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:35 do 14:45 sati, u Blagaju, gdje je gorio štand.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Pšenik, gdje je gorio dimnjak i dio krova na privatnom stambenom objektu. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara u 16:42 sati, u naselju Seljublje, gdje je gorilo nisko rastinje.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

–  10:00 sati, u mjestu Poljice, gdje je gorilo PMV,

–  18:10 sati, u mjestu G.Bistrac, gdje je gorilo nisko rastinje i šuma, te

–  02:37 sati, u mjestu Turski Lukavac, gdje je gorio pomoćni objekat (štala).

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara u 2:10 sati, u naselju Vranovići, gdje je gorio krov od pilane Muftić.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara u 14:30 sati, u naselju Borovac, gdje je gorilo nisko rastinje (opožareno 10 dunuma). Svi požari su ugašeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u ulici Klopački put.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je dvije manje intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, te intervenciju na gašenju dimnjaka na stambenom objektu.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 15.11.2018. godine, odgovaro je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice.

 

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE  

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Dio 10 kv dv Križ je u prekidu od 23:51 sati, zbog kvara.

 

 

 VODOSNABDIJEVANJE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD  Stari Vitez i dalje dostavlja pitku vodu dva puta tjedno u donji bazen u Ahmićima te dva puta u Bukve, a DVD Vitez dva puta tjedno u Putkoviće i dva puta tjedno u Ahmiće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane građanina, o pronalasku eksplozivog sredstva, radi se o ručnoj bombi M75, koja je predata u PS Velika Kladuša.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane građanina, da se na planini Prenj, nalazi mina.

O primljenoj  informaciji obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite,  za UES.

Općina Konjic. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, obavljali su poslove deminiranja na području općine Konjic.

 

O S T A L O

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, davali su potporu učesnicima “Marša mira Potočari – Vukovar 2018”.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE