Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Pripadnici Vatrogasne jedinice grada Mostara imali su 7 intervencija na gašenju: otpadnog materijala, trave i niskog rastinja.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je 4 intervencije na gašenju trave i niskog rastinja.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je 6 intervencija na gašenju trave i niskog rastinja.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Bugojno. Dana 15.09.2016 godine, ekipa Vatrogasnog društva  Bugojno intervenisala je na gašenju požara u ulici Kovačuša gdje je gorjela privatna kuća. U kući se nalazila jedna osoba, koja je od posljedica požara izgubila život. Ekipe Policijske uprave Bugojno su na uviđaju. Intervencija vatrogasaca je trajala od 6:50 do 07:10 sati.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada  Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to u blizni gradskog pozorišta gdje je gorjelo nisko rastinje u koritu rijeke Jale na manjoj površini i u ulici Armije BiH gdje je došlo do požara u privatnom stanu. Požari su lokalizirani i ugašeni. Povrijeđenih lica nije bilo.

Općina Kalesija. Dana 15.09.2016. godine, oko 02:00 sati, Vatrogasna jedinica općine  Kalesija  imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Zates, gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu (štala) i sijenu koje je bilo pored objekta. Požar je lokliziran i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjo-bosanski kanton

Općina Kiseljak.  Jedna  prijava o  pronalasku  NUS-a na lokalitetu  Azapovići – Kuliješ. Vrsta NUS-a nije poznata. Obavješten ”A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. ,,B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Općina Gračanica. „A“ tim za uklanjanje NUS-a FUCZ /KUCZ Tuzla obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Gračanica.

Općina Čelić. OSCZ Čelić prijavila postojanje NUS-a (9 ručnih bombi i 482 metka 7,62 mm) u magacinu P.S čelić

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE