Deminiran lateralni kanal Žale u općini Orašje

Na ovom zadatku je bio angažiran deminerski tim FUCZ “Orašje B” sa osam deminera, a njegovim završetkom lokalnoj zajednici je omogućeno potpuno održavanje i korištenje Glavnog  razdjelnog kanala u vidu infrastrukture koje je neophodno za poljoprivredni razvoj lokalne zajednice Vidovice i kompletnu sanaciju kanala u cilju otklanjanja posljedica poplava.

Na osnovu zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona i Općine Orašje za hitno deminiranje, na zadatku tehničkog izviđanja lokacije Vidovice u općini Orašje, od ukupno 8.424,00 m² sumnjive površine manuelno je pregledano 2.424,00 m² a mehanički pripremljeno 6.00,00m². Pronađene su i uništene dvije limene kutije sitne municije kalibra 7,99 mm.

Na ovom zadatku je bio angažiran deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite “Orašje B” sa osam deminera a zbog stalnog protoka vode kroz kanal za vrijeme deminiranja bile su angažovane pumpe za ispumpavanje vode i bager Uprave civilne zaštite Posavskog kantona.

Ovaj kanal, čija je dužina 550 m, dio je kanala “Glavni Objedski” i predstavlja glavni recipijent u zapadnom dijelu hidro-melioracijskog sistema Objeda – zapad za gravitacijsku odvodnju oborinskih voda sa površine od 4.170 ha. Lateralni kanal Žale je i objekat zaštite od poplava šireg okruženja te će se ovim deminiranjem riješiti i odvodnja oborinskih voda i umanjiti plavljenje naseljenih mjesta Draganovci, Gajevci i Vidovice u općini Orašje.

Završetkom ovog zadatka lokalnoj zajednici je omogućeno potpuno održavanje i korištenje glavnog  razdjelnog kanala u vidu infrastrukture koje je neophodno za poljoprivredni razvoj lokalne zajednice Vidovice i kompletnu sanaciju kanala u cilju otklanjanja posljedica poplava.

Važnost ovog zadatka je i u tome što je deminirana površina dio projekta predviđenog za rekonstrukciju u dužini od 3.880 m.