Predstavnik FUCZ u Sloveniji učestvovao na međunarodnom sedmodnevnom kursu pod nazivom ‘Modules Basic Cours’

Cilj kursa, koji je održan u Igu (Republika Slovenija), je bio obuka vođa timova za zaštitu i spašavanje u uslovima pružanja pomoći u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, tj. djelovanje u uslovima međunarodnog odgovora na katastrofu.

Od 03. do 09.09.2016. godine predstavnik Federalne uprave civilne zaštite pohađao je međunarodni sedmodnevni kurs pod nazivom ‘Modules Basic Cours’ koji je održan u Centru za obuku struktura zaštite i spašavanja i vatrogasaca u Igu (Republika Slovenija). Cilj kursa je bio obuka vođa timova za zaštitu i spašavanje u uslovima pružanja pomoći u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, tj. djelovanje u uslovima međunarodnog odgovora na katastrofu.

Polaznicima kursa su na teorijskoj i praktičnoj nastavi prenešena znanja o funkcionisanju Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, ustroju i načinu rada sistema pružanja međunarodne pomoći u slučajevima katastrofe, upravljanju informacijama, te procedurama i protokolima u ugroženom području u zemlji u kojoj se pruža pomoć.

Obuka je završena praktičnom vježbom kojom je simulirana priprema za međunarodni angažman nakon oluje sa poplavama koja se desila u neposrednom okruženju mjesta na kojem je kurs izvođen.

Pored predstavnika Bosne i Hercegovine iz Federalne uprave civilne zaštite, kursu je prisustvovalo još dvadeset polaznika iz agencija za pomoć i spašavanje osamnaest evropskih zemalja.