Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.07.2019. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je tri intervencije na gašenju požara  i to:

  • od 11:30 do 11:50 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
  • od 15:10 do 15:30 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava i biljni otpad, te
  • od 16:58 do 17:40 sati, u Gabeli, gdje je gorio biljni otpad, trava i plastenik.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

  • od 10:00 do 12:00 sati, u Bijakovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
  • od 18:00 do 20:00 sati, u Cernu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je jednu intervenciju na gašenju otpadnog materijala.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je dvije manje intervencije i to: jedna na gašenju otpadnog materijala te jedna intervencija, uslijed pojave dima u haustoru stambene zgrade.

 

KLIZANJE TLA

 

Kanton Sarajevo

Općina Centar. Dana 12.07.2019. godine u 11:10 sati, došlo je do pucanja vodovodne cijevi na lokalitetu Zlatišta. Uslijed veće količine vode, došlo je do stvaranja rascjepa u zemlji (odron koji se i ranije dešavao). Služba CZ Općine Centar zajedno sa KJKP ViK je izašla na teren i poduzela neohodne mjere na saniranju kvara.

 

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bužim. U vremenu od 15:06 do 18:11 sati, van napona je bio 10 kV dv Grad. Razlog prekida je sječa stabla koje je palo na užad dalekovoda. Dio dalekovoda je i dalje bez napajanja.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Stanovnici koji se snabdijevaju pitkom vodom sa izvorišta „Kruščica“, ostali su bez iste. Do prekida je došlo zbog kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi, u naslju Vrbanja.

 

O S T A L O

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Konjic, Načelnik općine donio je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Konjic, izazvane olujnim nevremenom, praćenim gradom.

 

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice. Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE