Na lokaciji “Aerodrom Željava-Baljevac”, iznad rijeke Klokot koja napaja grad Bihać pitkom vodom, demineri FUCZ očistili 123.898 m2 sumnjive površine

Ovaj zadatak obavili su deminerski timovi FUCZ “Bihać B” i “Livno B”, Mašinski tim sa mašinom za deminiranje PT 300 i POEK tim. Pronađene su dvije mine (PROM 1) i dva NUS-a (ručna bomba M-75 i kumulativna raketa M 80), a njihovo uništavanje obavio je tim FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Bihać A”. Deminirana lokacija se nalazi iznad rijeke Klokot koja napaja grad Bihać pitkom vodom i od izuzetnog je značaja za stanovnike navedenog područja. Lokacija je i u neposrednoj blizini državne granice sa Republikom Hrvatskom a tu je i bivši aerodrom “Željava” koji predstavlja historijsku vrijednost  zanimljivu za građane Krajine, BiH ali i šire. Uz to, ovo područje pogodno je i za razvoj poljoprivrede i stočarstva.

Na lokaciji “Aerodrom Željava Baljevac, šest kilometara zapadno od Bihaća, završen je deminerski zadatak tehničkog izviđanja koji su obavili deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Bihać B” i “Livno B”, Mašinski tim sa mašinom za deminiranje PT 300 i POEK tim.

Površina predmetnog zadatka nakon reizviđanja iznosila je 123.898 m2 i rađena je u tri cjeline; mašinskom metodom sa mašinom za deminiranje PT 300 – 55.500 m2, manuelnom metodom tehničkog izviđanja – 67.698 m2 i metodom čišćenja oko pronađenih mina – 700 m2.

Tokom izvođenja radova na ovom deminerskom zadatku pronađene su dvije mine (PROM 1) i dva NUS-a (ručna bomba M-75 i kumulativna raketa M 80). Uništavanje pronađenih sredstava obavio je tim FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Bihać A”.

Deminirana lokacija se nalazi iznad rijeke Klokot koja napaja grad Bihać pitkom vodom i od izuzetnog je značaja za stanovnike navedenog područja. Lokacija je i u neposrednoj blizini državne granice sa Republikom Hrvatskom a tu je i bivši aerodrom “Željava” koji predstavlja historijsku vrijednost zanimljivu za građana Krajine, BiH ali i šire. Uz to, ovo područje pogodno je i za razvoj poljoprivrede i stočarstva.

Uklanjanjem minske opasnosti sa predmetne lokacije prošireno je sigurno okruženje za brojne posjetioce i lokalno stanovništvo.