Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 14./15.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Prema najnovijim podacima prikupljenim u okviru sistema automatskog hidrološkog monitoringa “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo trenutno stanje na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH je slijedeće:

Na većini vodotoka na vodnom području rijeke Save u FBiH trenutno se bilježi trend stagnacije i opadanja vodostaja. U ovom trenutku, prema raspoloživim podacima, nigdje ne prijeti opasnosti od plavljenja površina uz vodotoke.

Na rijeci Savi na teritoriji FBiH bilježi se trend stagnacije vodostaja. Vodostaj na rijeci Savi je generalno povišen, a samim tim i na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac koje su mjerodavne za proglašenje mjera redovne odbrane od poplava. Zbog toga je dana 11.03.2016. godine u 900 sati proglašena redovna odbrana od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina, a 12.03.2016. godine u 16:00 sati, proglašena je redovna odbrana od poplava i na poplavnom području Srednja Posavina, koje su još uvijek na snazi.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu, duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod ——————————-  760 cm  (pripremno stanje), juče 761 cm,

–   Bosanski Šamac —————————   645 cm  (pripremno stanje), juče 647 cm, 

–   Orašje —————————————–  870 cm  (pripremno stanje), juče 869 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati bio je 199,35 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07:00 sati, nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,30 m3/s.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaj rijeka i hidroakumulacija na području Kantona je normalan.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une, jutros u 07:00 sati, iznosio je 61 cm, jučer 62 cm. Kritična tačka je 100 cm.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane, jutros u 07:00 sati, iznosi 215 cm. Kritična tačka je 380 cm.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je normalan.

 

POŽARI

                                                                                                                     

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Mostara imala je intervenciju od 19:45 do 22:00 sati, na Sretnicama, gdje je gorilo nisko raslinje.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju dimnjaka na privatnom stambenom objektu, u naselju Donje Gušte. Požar je ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. U naselju Mali Mošunj, zapaljena je napuštena kuća. Vatrogasci DVD „Stari Vitez”, intervenirali na licu mjesta i ugasili požar.      

 

                                              

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Od 05:57 sati do 06:19 sati, bio je kvar na elektroprenosu, zbog ispada transformatora po 20 kV naponu. Od 06:19 sati u prekidu je 20 kV dv Drinić.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Unsko-sanski kanton

Usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištima i potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća, trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Dana 14.03.2016. godine, KOC Tuzla je zaprimio prijavu NUS-a iz Općinske službe civilne zaštite Gračanica, radi se o ručnoj bombi, koja će biti uklonjena od strane TUN tima u narednom periodu.

A“ Tim FUCZ dana 14.03.2016.godine, vršio je uklanjanje i neutralisanje NUS-a na području općine Usora, ZE-DO kanton.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Po dojavi građana i dežurnog MUP-a Goražde, u selu Poratak, Mjesna zajednica Ilovača, pronađen je NUS. Radi se o minobacačkoj granati 82 mm.

Istog dana po dojavi građana u Mjesnoj zajednici Sadba, u mjestu Kolovarice, pronađen je tromblon. A tim FUCZ-e je  preuzeo i uskladištio pronađeni NUS.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

       dojava od strane Policijske stanice Novi Grad, da se u njihovim prostorijama nalazi ručna bomba,

       dojava od strane Policijske stanice Centar, da se u njihovim prostorijama nalaze dvije ručne bombe.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE