009

Ministar civilnih poslova BiH, Adil Osmanović, posjetio Federalnu upravu civilne zaštite

Direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fahrudin Solak, sastao se danas sa ministrom Civilnih poslova BiH, mr. sci. Adilom Osmanovićem i pomoćnikom ministra za sport i predsjednikom Komisije za deminiranje, Suvadom Džafićem.

Direktor Solak istakao je važnost uspostavljanja saradnje Ministarstva civilnih poslova BiH sa FUCZ, te je podsjetio da se tokom poplava 2014. godine pokazalo kolika je važnost uspostave koordinacije na svim nivoima vlasti i pružanja podrške FUCZ u unapređenju sistema zaštite i spašavanja, prevenciji i stvaranju bezbjednijeg okruženja za stanovništvo.

Prezentovane su aktivnosti i projekti FUCZ u oblasti deminiranja, posebno protivminskog djelovanja u FBiH, jer je Ministarstvo civilnih poslova i ministar Adil Osmanović u proteklom periodu iniciralo i realiziralo niz aktivnosti s ciljem ubrzanja procesa deminiranja u Bosni i Hercegovini.

Razgovarano je i o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća, zaštiti od požara i vatrogastvu, pripremama oko izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja, procjeni ugroženosti i o projektima koji su pokrenuti i koji će proizvesti mnogo bolje rezultate u ovoj oblasti, te o usklađivanju sa evropskim zakonima o zaštiti i spašavanju i uključivanju u procese evropskih integracija. Ocijenjeno je da je obukom i stručnim usavršavanjem pripadnika FUCZ stvorena ozbiljna snaga u sistemu zaštite i spašavanja.

Direktor Solak naglasio je i problem obnavljanja ljudskih resursa deminerskih i spasilačkih timova te da bi se problem mogao riješiti preuzimanjem obučenih deminera Oružanih snaga BiH koje vojska otpušta nakon 35 godina i s kojim bi se popunile strukture deminerskih timova FUCZ.

Bilo je govora i o aktivnostima na izradi Aplikacije za mrežu volontera FUCZ gdje će se uz pomoć međunarodnih partnera, prije svega UNDP-a i Švicarske ambasade u BiH, krenuti u projekat registracije volontera i izradi adekvatnih programa na nivou Federacije BiH i aktivnostima na uvođenju jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve – 112.

Ministar Adil Osmanović i pomoćnik ministra Suvad Džafić obišli su i Sektor za organizaciju deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava FUCZ gdje su im prezentovani kapaciteti s kojima raspolaže FUCZ.

{loadposition 2016-03-14}