Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Prema najnovijim podacima prikupljenim dana 14.03.2016.godine, u 09:27 sati, a u  okviru sistema automatskog hidrološkog monitoringa, trenutno stanje na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH, je slijedeće:

– Na većini vodotoka na vodnom području rijeke Save u Federacije BiH, trenutno se bilježi trend stagnacije vodostaja, prema raspoloživim podacima, ne prijeti opasnosti od plavljenja površina uz vodotoke.

– Na rijeci Savi na teritoriji Federacije BiH, bilježi se trend stagnacije vodostaja. Vodostaj na rijeci Savi je generalno povišen, a samim tim i na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac, koje su mjerodavne za proglašenje mjera redovne odbrane od poplava. Zbog toga je dana 11.03.2016. godine, u 09:00 sati, proglašena redovna odbrana od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina, a 12.03.2016. godine, u 16:00 sati, proglašena je redovna odbrana od poplava i na poplavnom području Srednja Posavina.

– Usljed promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save, u Federaciji BiH.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u blagom porastu, duž cijelog toka kroz Posavski kanton, osim vodomjernog

mjesta Bosanski Brod, gdje je za 1 cm u opadanju u odnosu na jučer.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod ——————————-  761 cm  (pripremno stanje), jučer 762 cm,

–   Bosanski Šamac —————————   647 cm  (pripremno stanje), jučer 646 cm, 

–   Orašje —————————————–  869 cm  (pripremno stanje), jučer 865 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati bio je 199,36 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07:00 sati, nivo je viši za 7 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,30 m3/s.

Hercegovačko-neretvanski kanton

– Vodostaj rijeka i hidroakumulacija na području Kantona je normalan.

– Nivo upozorenja meteoalarma za HNK-a je ŽUTO, sa udarima vjetra od 40 do 50 km/h.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une, jutros u 07:00 sati, iznosio je 62 cm, jučer 60 cm. Kritična tačka je 100 cm. U posljednja 24 sata, registrovane su kišne padavine sa 13,7 l/m2.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane, jutros u 07:00 sati, iznosi 214 cm. Kritična tačka je 380 cm. U posljednja 24 sata, registrovane su kišne padavine sa 8 l/m2

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona, jutros je normalan.

Bosansko-podrinjski kanton

Vodostaj rijeke Drine i njenih pritoka je u blagom opadanju, tako da ne prijeti opasnost od pojave poplave.

Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka na području Kantona, jutros su u blagom porastu.

POŽARI                                                                                                                                                               

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 19,30 do 20:30 sati, u Gnjilištima, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 23,10 do 23:55 sati, na Domanovićima, gorjela šuma i nisko rastinje.  

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica Grada Bihaća, imala je jednu intervenciju od 04:26 do 07:05 sati, u ulici Hrastik, na zapaljenoj kući. Požar gasilo 6 vatrogasaca sa 4 vozila. Povređenih nije bilo, dok je pričinjena veća materijalna šteta.

 KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Čelić Na području općine Čelić došlo je do reaktiviranja starog klizišta u naselju Drijenča, koje ugrožava jedan lokalni put.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Unsko-sanski kanton

Usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištima i potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća, trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. U 07:27 sati, iz Operativnog centra CZ-e Stolac, pristigla je prijava o pronalsku minobacačke granate, u mjestu Humac, lokalitet Poplat.

Prijava po prijemu proslijeđena Timu Mostar „A“ i Timu za UES FUCZ-e Sarajevo.

O S T A L O

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. U toku dana 13.03.2016.godine, u 11:30 sati, po dojavi iz Policijske stanice Olovo, da se u rijeci Krivaji, u naselju Ćuništa, lokalitet Spomenik, nalazi utopljenica. Tijelo su iz vode izvadili pripadnici Vatrogasne jedinice Olovo, u 13,45 sati, i predali ga uviđajnoj ekipi Policijske stanice Olovo. U 15:40 sati, tijelo su preuzeli radnici “Gradska groblja Visoko” i odvezli na obdukciju. Po informacijama od strane Policijske stanice Olovo, radi se o Semki Hodžić, rođenoj 1959. godine, nastanjenoj u Vukotićima, općina Olovo. Majka troje punoljetne djece koja su se osamostalila, a muž je pogino u toku rata. Vjerovatni uzrok ovog događaja je suicid. Imenovana se u periodu oko 08:00 sati, bacila u rijeku Krivaju, na lokalitetu Osmina luka. Tijelo su nekoliko kilometara nizvodno primjetili mještani I obavijestili su Policijsku stanicu Olovo.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Dana 11.03.2016.godine, Službi za CZ-e Busovača, prijavljen je napad pasa lutalica na stado, u naselju Kula. Psi su rastrgali 9 ovaca i jagnjadi. Nakon uviđaja na terenu izvršeno je uklanjanje životinja, te asanacija terena.

Kanton 10.

– Ceste su u svim općinama mokre i skliske, u drvarskoj, glamočkoj i kupreškoj općini, snijeg u  jutarnjim satima, nošen vjetrom na prijevojima, smanjuje vidljivost. Zimske službe vrše redovne obilaske cesta.

– U jutarnjim satima, na području Kantona ima jakog vjetra smjera sjever, na momente brzine do 65 km/h.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE