Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI – INTERVENCIJE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:10 do 11:00 sati, na Bijelom Brijegu, gdje su gorjele elektro-instalacije,

– od 14:10 do 14:45 sati, u Titovoj ulici, gdje je gorjela buregdžinica,

– od 23:45 do 00:10 sati, u ul. kraljice Katarine, gdje je gorjela kartonska ambalaža.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju u ulici Seida Serdarevića, gdje je došlo do pucanja vodovodne cijevi u poslovnom objektu, koja je prouzrokovala plavljenje objekta. Intervencijom vatrogsaca voda je ispumpana iz objekta.

NAGOMILAVANJE LEDA NA VODOTOCIMA I KOMUNIKACIJAMA

Zeničko-dobojski kanton

Na osnovu dojava građana i izlaska na teren od strane uposlenika Kantonalne uprave civilne zaštite, obavješteni smo o slijedećem:

– u toku dana 14.01.2017.godine, u jutarnjim satima, na osnovu dojava građana, na dijelu rijeke Bosne između naselja Drivuša i Janjići, pri topljenju naslaga leda na rijeci Bosni, došlo je do zaustavljanja i taloženja nanosa leda, koji prekriva kompletno korito rijeke na tom dijelu u dužini od oko 1000 metara. Led se i dalje taloži i zaustavlja, te u gornjem dijelu u naselju Janjički slapovi, podiže nivo rijeke Bosne sa naslagama leda. Prema informacijama mještana gdje se nalaze kuće u neposrednoj blizini obale, tvrde da je visina vodostaja narasla od oko 1 metar,

– također, u jutarnjim satima dana 15.01.2017.godine, dobili smo informaciju od strane građana, da se isto tako veći komadi zaustavljaju, u mjestu Kanal, na samoj „Brani“, koju koristi firma „Arcelor Mittal“,

– u donjem dijelu korita rijeke Bosne, vodostaj je normalan. Obavještene su sve nadležene službe, gradska  služba civilne zaštite Zenica  je na terenu i prati nastalu situaciju.

Upozoravaju se građani da se ne približavaju koritu rijeka, prvenstveno koritu rijeke Bosne, i da ne pokušavaju prelaziti istu, po zaleđenom koritu, jer te radnje mogu dovesti do propadanja kroz isti, i sigurno utapanje i gubitak života.

Unsko-sanski kanton

Svi  magistralni i regionalni putevi na području  Kantona su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano, zbog ugaženog snijega i leda na kolovozima.

Tuzlanski kanton

Svi putni pravci na području TK-a su prohodni, i saobraćaj se odvija bez zastoja.

Zeničko-dobojski kanton

Saobraćaj se zbog snijega koji je padao u toku noći, ovoga jutra odvija usporeno na većini putnih pravaca. Na području Kantona visina snijega iznosi od 3 do 15 cm, koji nije zadao veće probleme u prohodnodnosti puteva. Sve magistralne i regionalne ceste su prohodne bez zastoja, uz otežano odvijanje na višim predjelima. Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i obavljaju neophodne intervencije, tako da su svi putevi prohodni.

Srednjobosanski kanton

Promet na području Srednjobosanskog kantona odvija se otežano radi ugaženog snijega na prometnicama, na putnim pravcima  Bugojno-Novi Travnik i Travnik – Donji Vakuf. Na drugim prometnicama promet se odvija bez večih problema i zastoja.

Kanton Sarajevo

Na području Kantona Sarajevo  zbog zimskih uvjeta na cestama otežano je odvijanje  saobraćaja.

Iz KJKP Gras smo dobili informaciju da se gradski saobraćaj odvija po planu, osim padinskih djelova gdje se odvija otežano.

Preduzeće Centrotrans, gradski saobraćaj funkcioniše, na padinskim dijelovima otežano zbog uslova na kolovozu.

Kanton 10.

Ceste su pokrivene ledom zbog niskih noćašnjih temperatura, vidljivost dobra, zabrana kretanja teretnih vozila iznad 7.5 tona, na pravcima, Livno-Bosanski Petrovac, Livno-Kupres i Livno-Glamoč. Zimske službe vrše redovne obilaske, čišćenja i posipanje cesta.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Većina kvarova na dalekovodima u ovom kantonu je otklonjena, a prekida u snabdijevanju  sa električnom energijom ima u općinama, i to:

Općina Cazin. Kvar 10 kV dalekovoda Sedra i dijelovi 10 kV dalekovoda Karaula, Farma Ramići i Glogovac-Silići.

Općina Ključ. U prekidu je napajanje usljed kvara na trafo stanici Lokveni Vrh.

Općina Sanski Most. U prekidu su dijelovi 10 kV dalekovoda Jelašinovci i  Gredar.

Općina Velika Kladuša.  U prekidu je 10 kv dalekovod Crvarevac, i dijelovi 10 kV dalekovoda Podzvizd, Golubovići i Ponikve.

Radnici elektrodistribucije rade na otklanjanju kvarova.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Dana 14.01.2017. godine, u 09:40 sati, MUP HNK-a, prijavio je pronalazak neeksplodirane minobacačke granate, kod mosta koji je u izgradnji, u blizini Sjevernog logora u Mostaru.

Prijava po prijemu proslijeđena vođi Tima Mostar „A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Zbog sigurnosti izvođenja radova  na mostu, a uz odobrenje Federalne uprave civilne zaštite, Tim „A“ Mostar, odmah je izašao na lice mjesta i izmjestio granatu  MB 81 mm, zaostalu iz 2. Svjetskog rata.

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Jučer je u vremenu od 11:15 do 14:30 sati, na rijeci Neretvi, od Višića do granice sa Republikom Hrvatskom, nastavljena potraga čamcem, za nestalom Feridom Dizdar. Obzirom da jučerašnja potraga nije dala rezultata, ista će se nastaviti i danas.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE