Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća  imala je intervenciju u vremenu od 15:55 do 22:00 sati, u mjestu Veliko Očijevo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasili tri vatrogasca sa vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna  jedinica Kakanj intervenisala je na gašenju  požara na stambenom objekatu u naselju Varalići. Požar je ugašen, povrijeđenih lica nije bilo, na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju u vremenu od 14:55 do 16:55 sati, u Ilićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina.   Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju u vremenu od 12:40 do 13:40 sati, u Gabela polju, gdje je gorjela šaša i nisko rastinje.

Općina Jablanica.   Vatrogasna jedinica općine  Jablanica imala je intervenciju u vremenu od 17:45 do 19:50 sati, na lokaciji Krstac, gdje je gorjela šuma, nisko rastinje i trava.

Općina Čitluk.    Vatrogasna jedinica općine  Čitluk imala je šest intervencija i to:

  • Od 12:20 do 13:15 sati, na Padalovini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.
  • Od 13:35 do 14:45 sati, na Vionici, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje.
  • Od 16:20 do 18:30 sati, na Paoči, gdje je gorjela šuma.
  • Od 17:00 do 18:00 sati, u Krehin Gracu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.
  • Od 17:30 do 18:00 sati, u Čitluku, kod zgrada, gdje je gorjela trava.
  • Od 19:00 do 20:45 sati, u Dobrom selu gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Dana 13.12.2016. godine, Vatgrogasna jedinica općine Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Gornja Lohinja. Požar je lokaliziran i ugašen.

Zapadno-hercegovački kantom

Grad Široki Brijeg.  Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do 15:30 sati, u Potkraju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton 10.

Općina Livno. Dana 13.12.2016.god od 14:00 do 14:30 sati, kod Golinjeva, Vatrogasno društvo Livno imalo je intervenciju, na gašenju požara, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Također vatrogasci su djelovali i na područja:

– Kruge od 19:20 do 11:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

– Korićina, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog i miniranog  područja, požar je i dalje aktivan.

– Požar na Kamešnici koji se proširio s Hrvatske strane u dva kraka, još uvijek je aktivan.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

Zbog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10 u zraku, i dalje je na snazi Prva epizoda  ,,Pripravnost povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Tešanj. „A“ Tim za uklanjanje NUS-a obavljao je  poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a, na području općine Tešanj u Zeničko Dobojskom kantonu.

Općina Kalesija. Deminerski timovi iz Tuzle i Orašja nastavili su operaciju deminiranja metodom tehničkog izviđanja na zadatku Duge Njive – Seljublje na području općine Kalesija.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Prijava nepoznatog NUS-a, na lokalitetu  Bravnice – Mlin.   Informacija o pronađenom NUS-u dostavljena je  „A” timu Busovača i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Dana 13.12.2016.god. u 10:25 sati, od strane Službe za civilnu zaštitu  i vatrogastvo općine Konjic, stigla je prijava o većoj količini NUS-a,  radi se o: ručnoj bombi M52 (1 kom), ručnoj bombi M57 kašikari (1 kom), streljivu kalibra 20 mm (2 kom), streljivu kalibra 12,7 mm (4 kom), streljivu kalibra 7,62 mm (47 kom), streljivu kalibra 7,62 mm (4 kom) i streljivu kalibra 7,9 mm (32 kom).  Navedena NUS-a se nalaze u skladištu Civilne zaštite općine Konjic.

Općina Čapljina. Dana 13.12.2016.god. u 14:10 sati, Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite pristigla je prijava od strane MUP-a HNK-a, o postojanju NUS-a, radi se o RPG 22 „zolji“ (1 kom) i  raketnom bacaču 64 mm „zolja“ (1 kom). Navedena NUS  nalazi se u prostorijama MUP-a HNK-a.

Grad Mostar. Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite, dana 13.12.2016.god. u 16:00 sati, od strane MUP-a HNK-a, pristigla je prijava o postojanju NUS-a, radi se o granati na Rudniku, u neposrednoj blizini „Elektroprivrede“ HZ HB.

Prijave proslijeđene Timu Mostar i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjiski kanton

Općina Goražde. Dana,13.12.2016. godine, nakon dojave o pronalasku NUS-a u selu Žilići, MZ Orahovice, Tim ,,A“ FUCZ-e  odmah je izašao na lice mjesta i preuzeo je jednu ručnu bombu i jedan metak kalibra 20 mm. Preuzeti NUS je uredno uskladišten.

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio    informaciju od strane Policijske stanice Ilijaš o pronalasku NUS-a u naselju Salkanov Han, radi se o  mini 82 mm. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE