Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Travnik imali su intervenciju na trvđavi Stari grad, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju u vremenu od 15:30 do 16:00 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton 10.

U toku jučerašnjeg dana na području Kantona 10., usljed paljenja strništa, došlo je do više požara otvorenog prostora, na području općine Tomislavgrad i to:

– požar na planini Tušnica, iznad mjesta Stipanjići, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar su gasili pripadnici VD-e Tomislavgrad i djelatnici Šumarije Tomislavgrad. Požar je ugašen,

požar u naselju Bobara, u kojem je gorjela suha trava i nisko rastinje, uslijed čega se zapalio gospodarski objekat. Požar gasili pripadnici VD-e Tomislavgrad. Požar je ugašen,

požar u Raškom Polju, gdje gori nisko rastinje i suha trava. Požar je još aktivan. Požar gase pripadnici VD-e Tomislavgrad i djelatnici Šumarije Tomislavgrad.

Općina Livno. Požar na Korićini, iznad mjesta Kablići, u kojem je gorjela suha trava i nisko rastinje. Usljed požara bila je ugrožena lovačka kuća. Intervencijom vatrogasaca požar je ugašen.

Prema primljenim informacijama iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS)  R. Hrvatske i DVD-a Sinj, požar koji je izbio jučer 12.12.2016.godine, oko 11 sati, na području Kamešnice, predio Korita, na nepristupačnom je terenu i dalje je aktivan. Dva kraka požara su prešla na stranu Bosne i Hercegovine, od G. Korita prema vrhu Kamešnice.

U toku jučerašnjeg dana u pomoć vatrogascima je s područja Sinja stigao kanader, koji je vatru gasio od podneva do 14,15 sati.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona

kvalitet zraka za dan 12.12.2016.godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver i BKC-e.

Kanton Sarajevo

Zbog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10 u zraku, i dalje je na snazi Prva epizoda – „Pripravnost povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku“, u Kantonu Sarajevo.

VODOOPSKRBA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići i Bukve.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Dana 12.12.2016.godine, Kantonalni operativni centar Tuzla zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Lukavac, gdje je pronađen artiljerijski projektil …1kom..

Općina Gradačac. Iz Općinske službe civilne zaštite Gradačac prijava o postojanju nepoznatog  NUS-a …1kom.

O pronalasku NUS-a, obaviješen je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Lukavac. „A“ Tim za uklanjanje NUS-a, obavljao je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a, na području općine Lukavac.

Kanton Sarajevo

Općina Vogošća. U 12:40 sati, iz Općinske službe civilne zaštite općine Vogošća, primljena je informacija da je u ulici Kenana Brkanića br.10, pronađen nepoznati NUS.

Općina Ilijaš. U 14:50 sati, iz Općinske službe civilne zaštite općine Ilijaš, prijava da je na lokalitetu Gajine bb, pronađen nepoznati NUS.

Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite preuzeo je eksplozivo sredstvo pronađeno na području općine Vogošća, dok je uklanjanje NUS-a pronađenog na području općine Ilijaš planirano za danas.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE