Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.11.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 13.11.2022. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 13.11.2022.godine, uzorkovan je materijal kod jedne osobe za testiranje na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nema pozitivnih osoba na COVID-19. Zaključno sa 13.11.2022.godine, na području BPK  Goražde nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19.  Oporavljeno je ukupno 4335 osoba, a 128 osoba je preminulo.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirano 11478 osoba, od kojih je 5739 pozitivno  (5578 osoba je izliječena, 161 osoba je preminula), a trenutno nema aktivnih osoba.

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Vatrogasna jednica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 15:45 do 16:20 sati, gdje je gorio dimnjak u ulici Kolonija.

Općina Jablanica. Vatrogasna jednica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 06:51 do 07:15 sati, gdje je gorio kontejner kod SP 100.

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su četiri manje intervencije: tri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jednu na gašenju zapaljenog otpada u napuštenom objekta.

 Srednjobosanski kanton

Općina Donji Vakuf. Vatrogasci DVD općine Donji Vakuf imali su dvije intervencije na gašenju požara gdje je gorio otpad u kontejnerima na lokalitetima: u ulici 770 S.B.BR. te u ulici 14. septembar. Požari su ugašeni.

  

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR