Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.11.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 12.11.2022. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 12.11.2022.godine, uzorkovan je materijal kod jedne osobe za testiranje na COVID-19. Prema rezultatima testiranja osoba nije bilo pozitivna na COVID-19. Zaključno sa 12.11.2022.godine, na području BPK  Goražde nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19.  Oporavljeno je ukupno 4335 osoba, a 128 osoba je preminulo.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirano 11478 osoba, od kojih je 5739 pozitivno  (5578 osoba je izliječena, 161 osoba je preminula), a trenutno nema aktivnih osoba.

POŽARI 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su četiri manje intervencije: jednu na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenog otpada na otvorenom prostoru, jednu na gašenju manjeg požara u stambenom prostoru i jedno obezbjeđenje javnog skupa.

 Tuzlanski kanton

 Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavca imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Poljice, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Požar je lokalizovan i ugašen.

 Zapadnohercegovački kanton

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 15:55 do 16:20 sati, na lokaciji Zorićevina, gdje je gorio otpad, trava i nisko rastinje na površini od cca 300 m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

 Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara u ulici Pertac, gdje je gorio dimnjak, te jednu intervenciju na gašenju motornog vozila u naselju Hlapčevići.

  

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR