Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.10.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju  na gašenju požara u Midžića mahali, gdje je došlo do eksplozije plinske boce u kući, nakon čega je izbio požar. Pričinjena je veća materijalna šteta.

 

Hercegovačkoneretvanskli kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 19:00 do 20:00 sati, u Blagaju, gdje je gorjela trava i sitno rastinje, te

– od 20:45 do 22:00 sati, u Pologu, gdje je gorjela trava i sitno rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 16:00 sati, u Gnjilištu, gdje je gorio biljni otpad i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 18:25 do 19:15 sati, u Mokrom, gdje su u gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom, a gorjela je trava i nisko rastinje. Opožarena površina je cca 3.000 m²,

– od 19:15 do 19:50 sati, također u Mokrom, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, na površini od cca 800 m². U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

 

Zeničkodobojski kantona

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Klopački put, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Visoko. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Visoko, imali su intervenciju u naselju Uvorići, gdje su ugasili požar u kojem je gorjela divlja deponija otpada.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton                                   

Općina Vitez. DVD-e  Stari Vitez i dalje vrši dostavu pitke vode jednom tjedno u naselje Ahmići, a dva puta u naselje Bukve, dok DVD-e Vitez, dostavlja dva puta tjedno u Putkoviće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je od Policijske stanice Ilidža informaciju, da se u ul. Rate Dugonjića br. 97 (na livadi), nalaze 3 ručne bombe.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje, za veći dio Bosne i Hercegovine, zbog pojave guste magle u kotlinama i uz riječne tokove, u prijepodnevnim satima.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE