Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.05.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI 

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

 

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH:

Sliv Une

Prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima najznačajnije povećanje

vodostaja očekuje na slivovima rijeka Une i Sane, posebno ističu područje Sanskog Mosta

i Sanice (HS Sanski Most, HS Sanica i HS Hrustovo).

Sliv Bosne

Prema prognoznim modelima stanje na slivu rijeke Bosne se od 17 h počelo da mijenja u

odnosu na ranije prognoze, naročito područje Maglaja (HS Maglaj), gdje se bilježio značajan

porast vodostaja. Prognozni modeli pokazuju da će padavine biti u toku noći na čitavom slivu

rijeke Bosne, tako da se maksimalne vrijednosti vodostaja očekuju tokom sutrašnjeg dana,

odnosno 14.05.2019. godine.

Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja

definisana FOP-om) dostignute su na većini stanica na rijeci Uni i Sani, te na HS Maglaj.

Za navedena područja sugerišu povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti

nadležnih jedinica civilne zaštite.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je pravnim licima koja provode mjere

aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje

stanja objekata za zaštitu od poplava i pripreme za eventualno provođenje mjera redovne

odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom

periodu, Agencija nastavlja sa redovnim i pojačanim praćenjem vodostaja i stanja na svim

vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     482 cm (pripremno stanje), (jučer 427 cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     355 cm  (normalno stanje),  (jučer 267 cm),

–   Orašje ——————————————     554 cm (normalno sanje),  (jučer 519  cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,00 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 21 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 sati iznosio je 282 cm i u porastu je (redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju na 300 cm).

 

Općina Doboj Istok. Na području općine Doboj istok,  rijeka Spreča se izlila iz svoga korita i u priobalju poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta.

Vodostaji svih lokalnih vodotoka su u porastu.

 

Unsko-sanski kanton

Zbog vremenskih neprilika koje su zahvatile ovaj Kanton,  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a donijelo je Odluku o prekidu nastave u svim osnovnim i srednjim školama na području USK-a od 14.05.2019.godine, do daljnjeg.

O početku nastavnog procesa osnovne i srednje škole na području Unsko-sanskog kantona bit će blagovremeno obaviještene. 

Vodostaj Une, jučer u 08:00 sati, je iznosio 62 cm, a jutros 78 cm (kritična tačka je 100 cm.) Vodostaj Sane, iznosi 443 cm a jučer je iznosio, 222 cm (kritična tačka je 380 cm.)

 

Grad Bihać. U protekla dva dana na području grada Bihaća je palo 137 l/m2 kiše. Najugroženija naselja su: Veliki Lug, Mali Lug, Pokoj, Ozimice I, Založje, Kamenica, Vedro Polje, Klokot, Vrsta i Gata. U naselja: Pokoj, Luke i Gata dostavljeni su pjesak i vreće, dok je u naselju Kamenica mehanizacijom vršeno čišćenje propusnih kanala. Ugroženo je oko četrdesetišest stambenih i poslovnih objekata. U protekla 24 sata vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je osamnaest intervencija na ispumpavanju vode iz objekata i dvorišta.

 

Općina Velika Kladuša. U naseljima Zborište i Stabandža iz korita se izlio potok Stabandža i ugrozio 7-8 stambenih objekata. Za saobraćaj je zatvoren istoimeni lokalni put kao i regionalni put R 401 (Vrnograč-Velika Kladuša).

Rječice Šumatica i Vidovčica su se izlile iz korita u širini od oko 200 m, ali trenutno nema ugroženih objekata. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je jednu intervenciju na ispumpavanju vode u mjestu Trnovi (azil za pse).

Visina vodostaja Kladušnice u 21:00 sat iznosio je 287 cm i u blagom je opadanju.

Grad Cazin. Na području grada Cazina do sada je evidentirano oko četrdeset poplavljenih stambenih i pratećih objekata, a došlo je do aktivacije starih i pojave novih klizišta. Mostovi u naseljima: Pervizi, Trstovac, Kapići i Prkos i dalje su zatvoreni za saobraćaji. Lokalni put u naselju Samardžići  (od 17:00-04:00 bio  je zatvoren),  pušten je u promet ali je  i dalje otežano odvijanje saobraćaja, dok je magistralni put M 4.2 u Ćoralićima trenutno prohodan. Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-403a Cazin-Gata u mjestu Tržačka Raštela,  zatvoren je i lokalni put Stijena – Vilenjača, Za ovaj lokalni put koristi se alternativni pravac Donja Koprivna-Vilenjača, kao i regionalni put R 402 Cazin-Stijena  – Ljusina. Vatrogasna jedinica grada Cazin je imala dvije tehničke intervencije, u mjestu Gnjilavac  za ispumpavanje vode iz skladišnog prostora, a druga izvlačenje vozila iz vode u mjestu Kapići.

 

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane izmjeren u jutros 07:00 sati, iznosi 443 cm. Ovako visok vodostaj ugrozio je desetine stambenih objekata i poljoprivredno zemljište. Poplavljena  su naselja uz cijeli tok rijeke Blihe: Skucani Vakuf, Fajtovci, Naprelje, Donji Kamengrad, Husimovci i Alagića Polje. Rijeka Zdena se izlila i poplavila objekte u naseljima: Zdena, Alagića sokak i Muhići. Rijeka Sasinka se izlila i poplavila nekoliko kuća u  naseljima Sasina i Radinovac, rijeka Pilješka je poplavila nekoliko objekata u naseljiu Trnovi, a rijeka Modrašnica se izlila i poplavila objekte u mjestu Naprelje. Oborinske vode su poplavile naselja Krkojevci i Mahala.

Na području ove općine proglašeno je stanje prirodne nesreće.

Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je više tehničkih intervencija, spašavanje građana iz poplavljenih objekata i ispumpavanje vode iz objekata.

Stotinu pripadnika FUCZ sa čamcima, pumpama visokog pritiska, agregatima i ostalom opremom za spašavanje na vodi stigli su u Sanski Most u kome su uspostavili kamp, te se stavili na raspolaganje lokalnoj zajednici kako u odbrani od poplava, tako i, ako bude potrebno, i u evakuaciji i spašavanju stanovništva.

Agencija za vodno područje rijeke Save ustupila je 32.000 vreća pripadnicima FUCZ.
Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, održao je sastanak sa načelnikom Općine, predstavnicima Općinske službe civilne zaštite i Štaba civilne zaštite, kao i ostalim strukturama u ovoj općini. Razgovarano je o pripremama koje je ova lokalna zajednica već provela u proteklih nekoliko dana i planu prema kome će se djelovati u narednom periodu.

 

Općina Bosanska Krupa Općina Bosanska Krupa 13.05.2019.godine donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće, zbog posljedica uzrokovanih obilnim kišnim padavinama, klizištima i odronima.

Rijeka Krušnica izlila se iz svog korita i poplavila poljoprivredno zemljište i nekoliko pomoćnih objekata. Potok Svetinja izlio se iz svog korita i poplavio oko 40 stambenih i 40 pomoćnih objekata u istoimenom naselju, Izvršeno je izmještanje stoke od strane vlasnika. Potok Bukovska izlio se iz svog korita i poplavio lokalni put i nekoliko stambenih objekata. Potok Voloder izlio se iz svog korita i  poplavio  lokalne ceste.Potok Baštra izlio se iz svog korita. Došlo je do pojave klizišta na lokalnim putu Otoka-Crkvina, ul.Prvomajska, lokalni put Burzići, lokalni put Drenova glavica i ul.Omladinska. Vatrogasna jedinice općine Bosanska Krupa imala je intervenciju na uklanjanju drveta iz rijeke Une, koje je prijetilo mostu. 

 

Općina Bužim. Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo od jutros je na terenu i obilazi sva kritična mjesta na kojima dolazi do plavljenja i ugrožavanja objekata na području općine Bužim. Prema trenutnom stanju u donjem dijelu rječice  Bužimnice od naselja Varoška Rijeka do granice sa općinom Velika Kladuša i Potok Čaglica od naselja Abdići do spajanja sa Bužimnicom voda se izlila iz svog korita i poplavila okolna poljoprivredna zemljišta. Za sada ova Služba nije zaprimila ni jednu dojavu o plavljenju stambenih i drugih objekata. U naselju Varoška Rijeka je, zbog oštećenja kolovoza, zatvoren je lokalni put.

Općina Ključ. Visina vodostaja rijeke Sane u 07:00 sati iznosio je 285 cm i dalje je porastu, kao i rijeka Sanica. U naseljima Sanica i Biljani poplavljeno je deset pomoćnih objekata, kao i poljoprivredno zemljište. Vatrogasna jedinica općine Ključ je bila u pripravnosti u naselju Donji Kamičak, jer je bilo ugroženo nekoliko objekata od poplava. Od 22:15-03:20 sati, vatrogasna jedinica bila je angažirana na zaštiti objekata od poplava u mjestu Biljani.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka:

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo  07:30 sati.  89 cm 160 cm
Mostar 06:30 sati 492 cm 850 cm
Čapljina 06:30 sati -141 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:45 sati 249 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:30 sati  95 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:30 sati  65 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati 161 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 06:00 sati  65 cm 130 cm

  

 

Stanje na  „HE“ (hidro-elektranama):

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:15 sati   268,25 m n.v.

(max. 270 m)

    180 m3/s
Grabovica 07:15 sati 157,77 m n.v.

(max. 159 m)

     87 m3/s  
Salakovac 07:15 sati  119,72 m n.v.           (max.123,10 m)   200 m3/s  
Mostar 07:15 sati 76,08 m n.v.

(max. 78 m)

 350 m3/s  
Rama 07:15 sati 590,23 m n.v.

(max. 595 m)

      34 m3/s

 

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, u vremenu od 16:30 do 17:30 sati, vršila je obilazak nasipa i vodnih tokova.

 

Zeničko-dobojski kanton

U proteklom periodu, zbog obilnih kišnih padavina na području kantona, pritoke rijeke Bosne su stvorile velike problema, a posebno Usora i Liješnica. Općine Tešanj i Doboj-jug su proglasile stanje prirodne nesreće. Angažovane su službe civilne zaštite za zaštitu i spašavanje u ovim općinama i radi se na otklanjanju posljedica nevremena. Što se tiče rijeke Bosne, nije bilo izlijevanja, a trenutni vodostaj iznosi 280 cm, što je za 20 cm manje u odnosu na jučerašnji dan kada je iznosio 300 cm.

 

Općina Tešanj:

Zbog obilnih kišnih padavina u gornjem toku rijeke Usore (općina Teslić) proteklog dana došlo je do stalnog rasta vodostaja Usore na području općine. Usljed naglog porasta vodostaja oko 20:00 sati, je došlo do probijanja nasipa u MZ Kalošević,  te je i pored  svih pokušaja mehanizacije da se nasip zatvori, poplavljena veća površina poljoprivrednog zemljišta i oko 20 objekata. Dio stanovništva je odbio evakuaciju, te je ostao u objektima. Jedinice civilne zaštite su naknadno čamcima evakuisali 5 mještana i nekoliko životinja. Izlivanjem Usore u MZ Kraševo, poplavljen je jedan stambeni objekat i evakuisana jedna tročlana porodica.

Zbog plavljenja magistralnog puta M-4 Doboj-Teslić, u mjestu Vrela na entitetskoj granici bio je zatvoren za saobraćaj ovaj magistralni put. Za saobraćaj je bio zatvoren i most na rijeci Usori na lokalnom putu u MZ Kalošević, zbog opasnosti od visokih voda.  I magistralni put i most u Kaloševiću jutros oko 05:00 sati, su pušteni u promet. Visok vodostaj rijeke Usore je ugrozio i most na zaobilaznici u Jelahu, te je isti zatvoren, a saobraćaj je privremeno pušten preko novoizgrađenog mosta.

Prema posljednjim informacijama sa terena vodostaj Usore na području općine Tešanj je u znatnom opadanju, a ista se povukla u korito i na ugroženom području u Kaloševiću. Rijeka Bosna tokom protekla 24 sata nije prijetila izlivanjem. Do porasta vodostaja rijeke Radušice tokom jutra došlo je na području MZ Rosulje i ima tedenciju porasta. Stanje vodostaja u ostalim mjesnim zajednicama je zadovoljavajuće.

Ekipe civilne zaštite zajedno sa policijskim snagama su i dalje na terenu i prate stanje.

Općinski štab civilne zaštite je na osnovu stanja na terenu i ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara održao vanrednu sjednicu. Općina je proglasila stanje prirodne nesreće od poplave na dijelu općine u slivu rijeka Usore i Bosne. Utvrđene su i obaveze u daljem rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

U navedenim događajima nije bilo zabilježenih stradanja ljudi i životinja. Magistralni put M-17:Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4:Doboj-Banja Luka: mokri i klizavi.

Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: mokar i klizav. Zbog visokog vodostaja rijeke Usore za saobraćaj je tokom noći privremeno pušten u promet novoizgrađeni most preko rijeke Usore u Jelahu.

Lokalni putevi: mokri i klizavi. Zbog izgradnje kanalizacionog kolektora na relaciji Novo Selo –  Tešanjka pored LC Tešanj-Tešanjka, vozači se upozoravaju da voze oprezno i da poštuju postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova.

Saobraćaj se odvija po mokrim i klizavim putevima.

Količina padavina za protekla 24 sata, bila je 45 lit/m2;

Vodostaj rijeka: Bosna i Tešanjka su opovećani. Usore  je visok.  Vodostaj Usore jutros u 06:00 sati, iznosio je 287 cm i ima tendenciju blagog opadanja.

Uredno snabdjevanje je električnom energijom.

Snabdjevanje vodom iz vodovodnih sistema Tešanj i Kraševo  jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Nešto iza ponoći rijeka Usora je  prekinula potisni i povratni vod kojim se snabdijeva šire područje općine Tešanj sa izvorišta iz Jelah polja, čime je izazvan prekid vodosnabdjevanja u sljedećim mjestima Jelah polje, Jelah, Mračaj, Potočani, Jevadžije, Vukovo, Krndija, Bukva, Logobare, Cerovac, Sejmenpolje, Ošljak, Ravne, Medakovo, Trepče i Čifluk.

Prekid u vodosnabdjevanju ostaje na snazi do daljnjeg.

Zbog presjecanja telefonskog voda, bez telefonskih veza je područje Industrijeske zone Ciglana. U toku su aktivnosti na otklanjanju nastalog prekida.

Općina Maglaj: U odnosu na jučerašnji dan stanje  se normalizuje. Na području općine Maglaj, Magistralni put M 17  je prohodan. Regionalni put Maglaj-Zavidovići  je prohodan. Put ispod Gradskog mosta za Zavidoviće je u funkciji. Lokalni putni pravci su prohodni. Uposlenici CZ-e tokom cijele noći imali dežurstvo, te obilazak i kontrolu nivoa rijeke Bosne i njenih pritoka. U odnosu na jučerašnji dan sve rijeke su se povukle u svoja korita i za sada ne prijete izlijevanjem. Vatrogasne službe imale su više intervencija na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija stambenih objekata.

Općina Žepče: Na području općine Žepče, u odnosu na jučerašnji dan stanje se normalizuje. Na osnovu informacije dobijenih od rukovodioca vatrogasne jedinice Žepče, na području općine najviše štete pretrpjeli su privredni subjekti, kao i putna infrastruktura u mjestima: Ljubatovići, Brankovići, Bistrica. U mjestu Lovnica aktivirano je klizište, gdje je ugrožen jedan stambeni objekat. Privredni subjekti koji su  pretrpjeli štetu su kako slijedi: Budo export, Klas Pervan, Kalifornija, Enigma, pekara Tomas i dr. uzevši u obzir da je komisija još uvijek na terenu i vrši procjenu šteta. Takođe i veliki broj stambenih objekata je poplavljen. Trenutno stanje vodostaja rijeke Liješnice je da se ista povukla u korito.

Općina Doboj-jug: U dane 13. i 14.05.2019.godine u poslijepodnevnim satima, usljed obilnih kišnih padavina i nadolazećih plavnih valova iz pravca Teslića, došlo je do porasta vodostaja rijeke Usore, sa nesmetanim protokom, ulijevanjem u rijeku Bosnu. Oko 19,00 sati porastom nivoa rijeke Bosne, zbog nemogućnosti ulijevanja rijeke Usore u istu, došlo je do plavljenja poljoprivrednih površina na ušću ovih rijeka da bi se veoma ubrzano, do ponoći rijeka Usora razlila na čitavom ravničarskom dijelu mjesta Matuzići do magistralnog puta M-4. U 05,30 sati 14.05.2019.godine, došlo je do pada nivoa rijeke Bosne, što je omogućilo ulijevanje rijeke Usore u istu, a što je prouzrokovalo povlačenje vode sa plavnog područja. Do 08,00 sati pod vodom je ostala firma DD “Doboj putevi“, d.o.o. „Goriciana“, i oko 15 stambenih jedinica. Prema prvim podacima kojima raspolaže  Općinska služba CZ Doboj-jug u gore navedenom periodu poplavljeno je oko 100 stambenih jedinica, oko 50 pomoćnih objekata, 5 većih privrednih društava i oko 48 hektara obradivog zemljišta. Pored rijeke Bosne, poplavljeno je  i poljoprivredno zemljište površine 16 hektara, te prema nezvaničnim informacijama oko 5 stambenih objekata. U poplavi nije bilo životno ugroženih lica, sva lica su evakuisana na vrijeme. Izvršene su i dvije intervencije od strane pripadnika FUCZ, gdje se vršila evakuacija lica iz poplavljenih stambenih objekata.

Putevi kroz plavno područje su većim dijelo prohodni.

Općina Usora. Zbog obilnih kišnih padavina koje su zahvatile ovu općinu, općinski načelnik je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode poplava, zbog izlijevanja rijeke Usore i čime je ugroženo nekoliko desetaka stambenih objkata, kao i privredenih subjekata. Poduzimaju se sve mjere zaštite i spašavanja na ovom području. U odnosu na jučerašnji dan stanje se normalizuje.

 

Općina Zavidovići.

U odnosu na jučerašnji dan na području općine Zavidovići stanje se normalizuje. Vodostaj svih rijeka je od jutros oko 02:00 sata, u blagom opadanju.  Tokom posljepodnevnh i noćnih sati pristupilo se uklanjanu nanosa sa regionalnih i lokalnih cesta, kao i čišćenja i otčepljavanja  odvoda na  gradskim lokacijama. Na više lokalnih puteva došlo je do nanošenja nanosa otpada granja, šljunka, naročito prema Lovnici i Paravcima, kao i na  više lokacija prema Sinanovićima (tokom noći došlo i do prekida komunikacije na 6 km uz rijeku Gostović). Stanje je za sada zadovoljavajuće Regionalni put R-465 Zavidovići-Žepče je prohodan. Regionalni put Zavidovići-Maglaj je prohodan. Regionalni put R-467: Zavidovići-Olovo je prohodan. Saobraćaj se odvija usporeno usljed ostataka nanosa na saobraćajnicama i slijevanja oborinskih voda i potoka.

Vodostaj rijeka:  Bosna je povišen. Krivaja, Gostović je visok. Uredno snadbijevanje električnom energijom.Uredno snadbijevanje korisnika gradskog vodovoda.Autobuski saobraćaj na lokalnom nivou odvija se redovno. 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez: sinoć je u večernjim satima došla dojava o poplavama u naseljima Marosi i Rijeka. Ugroženo je  bilo oko dvadesetak kuća od kojih je pet do šest poplavljeno (voda ušla u kuće).

Općina Novi Travnik: došlo je do izlijevanja rijeke Grlonice u MZ Stojkovići; MZ Trenica i MZ Rankovići.

Općina Travnik: dio donjeg dijela naselja Gladnik ugrožen. Na terenu je mehanizacija.

 

Stanica Vodotok Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
HS Gornji Vakuf Vrbas 14.05.19 u 08:00 53,00 cm  +38
HS Bugojno Vrbas 14.05.19 u 08:00 140,00 cm  +62
HS Daljan Vrbas 14.05.19 u 06:00 161,00 cm +84
HS Kozluk Vrbas 14.05.19 u 07:00 155,00 cm +144
HS Bistrica Bistrica 13.05.19 u 05:00 36,50 cm
HS Veseočica Veseočica 13.05.19 u 08:00 68,00 cm
HS Travnik Lašva 13.05.19 u 13:00 79,50 cm
HS Merdani Lašva 14.05.19 u 06:00 283,00 cm +203
HS Fojnica Dragača 13.05.19 u 05:00 76,00 cm

 

Podaci porasta se odnose na vodostaje od 13.05.2019. godine, po vremenu mjerenja. 

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 08:15 sati, iznosio je 228 cm, s trendom rasta od -1 cm, (jučer u isto vrijeme iznosio je 224 cm), (redovne mjere obrana od poplava  su na 280 cm) .

 

Kanton 10

Zbog kiše koja je padala protekli dan na području županije sve rijeke i potoci su nabujali, trenutno nema opasnosti od poplava. Na području općine Kupres pada snijeg koji je prekrio  ceste što dodatno otežava saobraćaj.

 

Kanton Sarajevo

Na području Kantona Sarajevo nije došlo do izlijevanja vodotoka iz njihovih korita. Nivoi vodotoka su u blagom porastu. Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinske službe civilne zaštite, konitinirano prate stanje na područjima koja su najugroženija od poplava i preduzimaju neophodne mjere zaštite i spašavanja. U toku jučerašnjeg dana pripadnici Službe za zaštitu od požara i od poplava Općine Hadžići, koja je formirana u  Vatrogasnom društvu Tačin, su izvršili postavljanje vreća sa pijeskom na području koje je najugroženiji od poplava u   MZ Pazarić.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Visina vodostaja izmjerena u 7:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

– Goražde  ——————————- 76,27 cm ( u opadanju  – 7 cm),

– Prača  ————————————      90 cm ( u  opadanju -2 cm)

– Kolina  —————————————— 44,80 cm (u porastu +1 cm).

 

 

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je veću intervenciju dana, 13.05.2019. godine u 15:30 sati, na gašenju požara u potkrovlju stana u ulici Džamijska br. 18., Općina Hadžići. U gašenju požara učesvovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 16:30 sati, a likvidiran u 17:40 sati. Jedna osoba je lakše povrijeđena, dok je pričinjena materijalna šteta.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervenciju na gašenju požara u podrumskim prostorijama kafića Vanila. Požar je ugašen.

 

 

KLIZANJE TLA

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik: U MZ Pečuj pojavila su se dva klizišta, te u MZ Opara  jedno klizište.  Dok je u MZ Opara – naselje Orašac, ugrožen most.

 

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Kanton Sarajevo

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo: U periodu od 29.04. do 05.05.2019. godine, na području Kantona Sarajevo ukupno je prijavljeno 56 slučajeva zaraznih bolesti obaveznih prijavi, od toga: 2 angina streptoc. (streptokokna angina), 8 enterocolitis ac. (enterokolitis), 3 herpes zoster (šindre),   28 Morbili, 6 nosocomial infections (bolničke infekcije), 1 scarlatina, 6 scables, 1 sepsis i 1 toxinfektio al.

 

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Srednjobosanski kanton

Uredna, osim u općini Bugojno, jer voda sa izvorišta Kruščica nije za piće – preporučuje  se prokuhavanje.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavine došlo je do povećane zamućenosti vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća, te se potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Vodosnabdijevanje  u ostalim općinama je zadovoljavajuće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane OSCZ Živinice o pronalasku ručne bombe. O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je u mjestu Jazvine, pronađeno eksplozivno sredstvo. O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalom Salihom Omerović i za Almirom Gluhićem iz Zavidovića. Federalna uprava civilne zaštite, vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija uključi u nastavak potrage.

 

BIHAMK

Zbog odrona i aktiviranih  klizista obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima  M-4 Banja Luka –Prijedor u mjestu Ramići, M-4 Banja Luka-Čelinac u mjestu Marjanovac, kao i na regionalnom putu R-473 Teslić-Tedin Han u mjestu Kamenica. Zbog veće količine vode na kolovozu obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu M-15 Prijedor-Sanski Most u mjestu Žeger, kao i na regionalnim putevima: R-469 Banovići-Zavidovići (u mjestu Breštica),  R-403a Cazin-Gata (u mjestu Tržačka Raštela) i R-403b Cazin-Stijena-Ljusina.

Zbog vode na kolovozu otežano je saobraćanje na magistralnim putevima:  M-16.1 Banja Luka-Prnjavor na ulazu u Prnjavor,  M-15 Prijedor-Sanski Most u mjestu Čarakovo i M-5 Jajce-Mrkonjić Grad u mjestu Jezero. Obilne kišne padavine usporavaju i otežavaju saobraćanje i na ostalim dionicama u BiH. UčestalI odronI zemlje ili kamenja su  na  dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja.

Na svim putnim pravcima savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju i uslovima na putu. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, gdje se izvode sanacioni radovi. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.

U toku su i radovi na sanaciji tunela Ormanica na magistralnom putu M-1.8 Srebrenik-Orašje, gdje se saobraća jednom trakom-naizmjenično. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Na snazi je ŽUTI meteoalarm, koji je izdao Federalni hidrometeorološki zavod, za područja Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona, zbog očekivanih obilnijih padavina od 20 do 40  l/m2.

 

Izmjerena količine padavina u proteklih 48 sata (mm): Bihać 137, Banja Luka 111, Bosanski Novi 91, Mrkonjić Grad 89, Sanski Most 79, Jajce 73, Prijedor 54, Gradačac, Doboj 52, Bugojno 45, Neum 37, Zenica 35, Mostar, Bjelašnica 33, Sarajevo, Bijeljina, Višegrad, Nevisinje 26, Srebrenica 24, Tuzla, Zvornik 22, Livno 20, Trebinje, Bileća, Čemerno 17 i Gacko 16 mm.

 

PROGONOZA VREMENA ZA DANAS: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme.  U većem dijelu Bosne sa kišom. Poslije podne ili u večernjim satima padavina slaba i uglavnom prestaju. U Hercegovini poslije podne sa lokalnim pljuskovima. Na planinama sa slabim snijegom. Očekivane padavina u toku 24 h: u većem dijelu Bosne između 10 i 25, lokalno do 30, a u ostatku zemlje od 2 do 10 l/m2.  Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperatura od 5 do 10, a na jugu od 16 do 21 °C.

 

U srijedu 15.05.2019.,  pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren u Bosni uglavnom zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

U četvrtak 16.05.2019.,  pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana se očekuju lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 13 do 18, na jugu do 20 °C.

U petak 17.05.2019.,  umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 22 °C.

U subotu 18.05.2019.,  umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje u Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevne od 18 do 25 °C.

 

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE