Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.03.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa,  imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Krivodol, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je dvije intervencije na gašenju požara u mjestima Sokolovo i Peći, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Svi požari su ugašeni.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice, imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja, te sijena, u naselju Babići. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Panjik i u Ul. S. Kulenovića u Lukavcu. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju šumskog požara na površini oko 2 ha, u naselju Murati. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima: Orašje, Kovačica, Par Selo i Mihatovići. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Bašigovci. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je dvije intervencije na gašenju požara na lokacijama Čajdraš i Obrenovci, gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, imala je intervenciju na gašenju  požara u naselju Potkleče, gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju  požara u naselju Poljice, gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj, imala je intervenciju na gašenju dimnjaka, u naselju Cerovac. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je pet intervencija na gašenju   požara, od čega četiri intervencije gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje, na lokacijama: Poljice, u Ul. 311 lahke brigade, u Ul. Patriotske lige, u Ul. V divizije NOP-a, te intervenciju na gašenju otpada, u naselju Varda. Svi požari su ugašeni.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visokog, imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Prijeko, gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje, te jednu tehničku intervenciju u selu Zagorice.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareša, imala je intervenciju na gašenju  požara u Ul. Put mira, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju  požara od 17:19 do 18:55 sati, u mjestu Vranić, gdje je gorjela suha trava i niska hrastova šuma, na površini oko 2.500 m². Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervenciju na gašenju  požara od 15:50 do 17:00 sati, u mjestu Cerov Dolac, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, na površini oko 2.000 m².  Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 12:00 do 13:00 sati, u mjestu Gornja Vitina, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, na površini oko 5.000 m². Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom, te

– od 18:00 do 19:00 sati, u mjestu Vitina, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, na površini oko 2.000 m². Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je sedam intervencija na gašenju požara u kojima je gorio otpad (na Rudniku, u Ul. K. Zvonimira, na Mazoljicama, u naselju Livač, ponovno na Rudniku, u Rodoču, te u Bakinoj Luci).

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervenciju na gašenju požara od 11:10 do 11:40 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara od 19:45 do 21:40 sati, gdje je gorjela veća količina stare daske u blizini borove šume.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 16 intervencija  manjeg intenziteta.

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI – EPIDEMIJE

Kanton 10

Krizni štab Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10, jučer je donio  Naredbu o obustavi rada u školama i vrtićima, koja važi do donošenja nove naredbe.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina: Fojnica, Odžak, Travnik i Vogošća, te grada Mostara, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 11 eksplozivnih sredstava i 192 komada pješačke municije.

 

O S T A L O

 

Tuzlanski kanton

Dana, 13.03.2020.godine, u večernjim satima na portalu „Živinice.info“, objavljen je tekst o navodnom zaprašivanju Tuzlanskog kantona iz zraka radi korona virusa, te da je zaprašivanje opasno po stanovništvo koje mora ostati u svojim domovima. Poslije navedene objave, veliki broj uznemirenog stanovništva, te rukovodioci opštinskih i gradskih službi civilne zaštite, pozivali su Operativni centar CZ-e Tuzla.

Lažnu informaciju objavio je novinar portala „Živinice.info“ ( R. Dž.). Zbog lažne objave na portalu, novinar je prijavljen MUP-u TK-a, te Policijskoj stanici Živinice.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE