Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.03.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa  imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Ćojluk, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je  intervencije na gašenju požara u mjestu Medeno polje i Kapljuh, gdje je gorjela: trava, nisko rastinje i šuma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 11:10-13:20 sati, u mjestu Mešići, gdje je gorjela trava,
  • od 15:25-16:20 sati, u mjestu Ćoralići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • od 19:15-21:12 sati, u mjestu Stijena-Memić brdo gdje je gorjela trava,
  • od 20:45-00:10 sati, u mjestu Gornja Lučka-Bajramovići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kijevo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Stabandža, gdje je gorjela šuma, te jednu intervenciju u mjestu Stabandža-Mali Grljevac, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica gradaTuzla imala je intervencije na gašenju požara u naseljima Požarnica i ulici Mirsada Fidića, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Živinica. Vatrogasna jedinica grad Živinice imala je intervencije na gašenju požara u naselju Dzebari, gdje je gorjelo nisko rastinje i rubovi šume, opožareno je cca  40 dunuma, te jednu intervenciju u naselju  Zukići, gdje je gorjelo nisko rastinje, opožareno je cca 2 dunuma. Požari su ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervencije na gašenju šumskog požara u naseljima Sladna i Gornji Srebrenik.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervencije na gašenju požara u naseljima: Biberovo Polje i Srnice Donje, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica imala je intervencije na gašenju požara u naselju Pribava, gdje je gorjelo nisko rastinje, te jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Gornja Lohinja, gdje je gorjela vikend kuća.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervencije na gašenju požara u naselju Hrvati, gdje je gorjela šuma i otpadni materijal.

 

Zeničko-dobojski kanton 

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Crnike i Čajdraš, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općimna Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju   požara u naseljima: Mramor, Pavlovići, Tičići, Mioči i Jozanovići gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervencije na gašenju  požara u mjestima: Ošve, G. Ulišnjak, Mladoševica i Moruša gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Visočica i Ljetovik, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju  požara u mjestu Vitlaci, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara na području Ilića i Gnojnica, gdje je gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima Šuškovo naselje i Gabela Polju.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Bijakovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 16 intervencija  manjeg intenziteta, od toga dvije tehničke.

 

Bosansko-podrinjski kanton                      

 Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervencije na gašenju požara u naselju Vranići i Kućino , gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf-Uskoplje imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Dobrošin, gdje je gorjela suha trava koja je prijetila naseljenom području. Požar je ugašen  koji se širio prema naseljenom dijelo dok se drugi dio požara  proširio na minirano područje.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervencije na gašenju požara u naseljima: Vinac; kod Tehničke škole, Carevo polje, Bare i Lučina, gdje je gorjelo nisko rastinje. Svi požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervencije na gašenju požara u mjestima:

Priči, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

Putićevo, gdje je  gorjela mlada šuma i suha trava,

Prahulje, gdje jegorjela suha trava,

Kula, gdje je gorjela mlada šuma i šiblje,

Đelilovac, gdje je gorjela šupa i nisko rastinje,

Đelilovac, gdje je gorjelo nisko rastinje,

Gornja Bojna, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

Đelilovac, gdje je gorjela šupa sa drvima. Svi požari su ugašeni.

 Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je intervenciju na gašenju požara u Šujici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 12.03.2020 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Lukavac, Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 11.03.2020 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Živinice.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Bosanska Krupa,Donji Vakuf i grada Cazin timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su četiri eksplozivna sredstava.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE