Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.10.2016. godine, do 10:00 sati

VODOSNADBIJEVANJE

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Usljed nedostatka pitke vode na pojedinim podrućjima općine, DVD „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići, MZ-e Bukve, a DVD „ Vitez“ vrši odvoz za MZ-e Dubravica-naselje Tolovići.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA –  NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Kantonalni operativni centar Tuzlanskog kantona primio je prijavu o pronalasku NUS-a od strane općinske službe CZ Kalesija. Prijavljen je pronalazak 3 tromblonske mine.

Općina Lukavac. Općinska služba CZ Lukavac prijavila je pronalazak minobacačke mine.

O zaprimljenim prijavama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Novi Travnik. Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju o pronalasku NUS-a (municija). O zaprimljenoj prijavi obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE