Deminirana lokacija Kalošević-Bugarinovići, šest kilometara od Jelaha u općini Tešanj

Na ovom zadatku, ukupne sumnjive površine 51.200 m² bio je angažovan Deminerski tim Žepče-B i Tim za mehaničku pripremu zemljišta Federalne uprave civilne zaštite sa mašinama PT-300 D: Mine i MV-4. Pronađeno je i uništeno 14 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), i to: šest tromblonskih trenutnih mina (TTM), četiri minobacačke mine 60 mm (MB 60 mm), tromblonska kumulativna mina (TKM), ručna odbrambena bomba (ROB), minobacačka mina 82 mm (MB 82 mm) i   TF projektil 76 mm.

Deminiranje na zadatku “Kalošević – Bugarinovići 4” (lokacija Kaloševići), šest km od Jelaha u općini Tešanj, obavio je Deminerski tim Žepče-B i Tim za mehaničku pripremu zemljišta Federalne uprave civilne zaštite sa mašinama PT-300 D:Mine i MV-4.

Ukupna sumnjiva površina ovog zadatka iznosila je 51.200 m², tehnički i manuelno je izviđeno 25.200 m², a mehaničkom pripremom 26.000 m².

Pronađeno je i uništeno 14 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), i to: šest tromblonskih trenutnih mina (TTM), četiri minobacačke mine 60 mm (MB 60 mm), tromblonska kumulativna mina (TKM), ručna odbrambena bomba (ROB), minobacačka mina 82 mm (MB 82 mm) i  TF projektil 76 mm.

Ova lokacija se prije rata koristila za sječu drva, poljoprivredu i napajanje vodom (na lokaciji se nalaze dva rezervoara iz kojih se vodom snabdijeva Kalošević i okolni zaseoci).

Za vrijeme proteklog rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije a zemljište se do danas nije koristilo jer su postojali određeni tragovi i informacije koji su upućivali na moguću minsku opasnost.

Deminiranjem poljoprivrednog zemljišta, dijela šuma koji se koristi za sječu ogrjevnog drveta i drugih prirodnih resursa omogućen je održivi povratak stanovništva i nesmetan pristup lokalnom putu i privatnim parcelama.