Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.10.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica Đurđevik imala je intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio dio krova na privatnoj kući u naselju Višća. Požar je lokalizovan i ugašen.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Turbe. Gorio je dimnjak i dio krova, na privatnoj kući. Požar je ugašen.

VODOSNADBIJEVANJE

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Usljed nedostatka pitke vode DVD „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići, MZ-e Bukve, a DVD „ Vitez“ vrši odvoz za MZ-e Dubravica – naselje Tolovići.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA –  NUS

Srednjo-bosanski kanton

Općina Novi Travnik. Na lokalitetu Rostovo pronađen je nepoznati NUS. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite i „A“ Tim Busovača.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 11.10.2016.godine, u 18:30 sati, prijava o postojanju NUS-a, gdje su pronađene tri ručne bombe i više komada municije raznog kalibra, na lokalitetu Čekrka, uz obalu Neretve.

Prijava je proslijeđena vođi tima za prikupljanje i uništavanje NUS-a Mostar „A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Od Policijske stanice Velika Kladuša primljena je prijava o pronalasku tromblonske kumulativne mine, u mjestu Polje bb.

Prijava je proslijeđena vođi tima za prikupljanje i uništavanje NUS-a Bihać „A“.

Tuzlanski kanton

Dana 11.10.2016. godine, Kantonalni operativni centar Tuzla, primio je prijavu NUS-a, ručna bomba, iz Općinske službe civilne zaštite Lukavac. Informacija proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Timovi  „B“ Tuzla i Orašje i dalje obavljaju poslove deminiranja na zadatku „Tupkovići – izvor Jazavac“, na području općine Živinice.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

–  dana, 11.10.2016. godine, u 11:06 sati, od strane Općinske službe CZ-e Ilidža, gdje je u koritu rijeke Bosne, pronađena granata,

–  dana, 11.10.2016. godine, u 12:30 sati, od strane Općinske službe CZ-e Ilijaš, gdje je u naselju Donja Misoča bb, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS u koritu rijeke Bosne uklonuli u toku jučerašnjeg dana, dok će NUS u Ilijašu ukloniti naknadno.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE