Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je intervenciju u mjestu Gornja Koprivna, u vremenu od 13:10-15:30 sati. Gorjela je šuma. Požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom i četiri mještanina.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara unutar  privatnog stambenog objekta, u naselju Mandići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik izašla je na intervenciju u 20:10 sati, na gašenje požara, u Gornjoj Špionici, gdje je gorjela veća količina baliranog sijena pored magistralnog puta. Ustanovljeno je da požar ne prijeti tuđoj imovini, te da je vlasnik obezbijedio lice koje prati kretanje požara. Vatrogascima nije dozvoljena mogućnost gašenja požara.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Opina Konjic. Dana 11.04.2016.godine, u 19:36 sati, vatrogasna jedinica općine Konjic zaprimila je dojavu da gori kuća u naselju Idbar. Po prijemu dojave vatrogasna jedinica općine Konjic odmah je izišla na lice mjesta i ustanovila da je do njihovog dolaska požar ugašen od strane mještana.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja.

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Olovo. „A“ tim za uništavanje NUS-a FUCZ/KUCZ vršio je izuzimanje i uništavanje NUS-a na području Zeničko–dobojskog kantona, u općini Olovo.

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ Tuzla nastavio je izvođenje radova na zadatku Kazin tuk – Zelina, na području općine Kalesija.

Grad Tuzla. U toku dana 12.04.2016.godine, KOC Tuzla je iz OSCZ Tuzla zaprimio i proslijedio FUCZ-e dvije prijave o postojanju raznog školskog NUS-a.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Pristigle dvije prijave o postojanju NUS-a. Prva na lokalitetu Zabrđe. Radi se o  ručnoj bombi. Druga prijava sa lokaliteta Kruščica–Kurjevac, gdje se radilo o ručnoj bombi, bez kašike. Obaviješten je vođa „A“ Tima Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Busovača. Pristigla prijava o postojanju više komada nepoznatog NUS-a, na lokalitetu Mejdani-Kula. O navedenom obaviješten je vođa „A“ Tima Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Dana 12.04 2016 godine, u 10:55 sati, iz CZ-e Konjica pristigla je prijava na postojanje NUS-a, više komada ručnih bombi i drugih vrsta nepoznatog NUS-a.

O navedenom obaviješten je vođa „A“ Tima Mostar i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo. Jučer, u 13:55 sati, prijavljen je pronalazak nepoznatog NUS-a koje asocira na protivtenkovsku minu. Ovo ubojno sredstvo je pronađeno, kod sela Umoljani, općina Trnovo. Informacija o pronalasku NUS-a prenesena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, a uklanjanje istog je planirano za danas.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE