Četiri kandidata položila ispit za rukovodioca akcije gašenja požara u skladu sa novom Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz oblasti vatrogastva

Četiri kandidata položila ispit za rukovodioca akcije gašenja požara u skladu sa novom Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz oblasti vatrogastva

Devetog aprila 2016. godine, u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i na poligonu Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (PVJ KUCZKS), održan je pismeni, usmeni i praktični dio ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u skladu sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz oblasti vatrogastva (“Službene novine Federacije BiH”, br. 93/12 i 105/14).

Ovom ispitu, pred Komisijom za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, pristupilo je pet kandidata – profesionalnih vatrogasaca iz PVJ KUCZKS koji su ispunili propisane uslove i kojima je direktor FUCZ izdao rješenje o odobravanju polaganja ispita za rukovodioca akcije gašenja požara. Četiri od pet navedenih kandidata položilo je ispit u cjelini, dok je jedan kandidat položio pismeni dio ispita te će pristupiti ponovnom polaganju usmenog dijela ispita u sljedećem ispitnom roku.

Na ispitima održanim 2. i 9. aprila 2016. godine, u aprilskom ispitnom roku, devet od deset prijavljenih kandidata položilo je ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, pa će im FUCZ izdati uvjerenja o položenom ispitu.

{loadposition 2016-04-12}