Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali na TAIEX radionici na temu “Mehanizam civilne zaštite Evropske unije”

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali na TAIEX radionici na temu “Mehanizam civilne zaštite Evropske unije”

U Banjoj Luci je 7. i 8. aprila, u organizaciji Evropske komisije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, održana TAIEX radionica na temu “Mehanizam civilne zaštite Evropske unije”, na kojoj su prisustvovali predstavnici bh. institucija i agencija u oblasti civilne zaštite.

Eksperti Evropske unije (EU) u oblasti civilne zaštite (Pekka Tiainen iz Finske, Christian Krol iz Austrije, Igor Milić iz Hrvatske i Frederic Monard iz Francuske) su na oba radna dana trajanja radionice proveli učesnike kroz najvažnije teme vezane za Mehanizam CZ EU i njegovu aktivaciju.

Cilj radionice je bila razmjena informacija između relevantnih institucija i aktera civilne zaštite u Bosni i Hercegovini po pitanju trenutne strukture u oblasti civilne zaštite, kao i predstavljanje najboljih praksi EU prilikom aktivacije Mehanizma civilne zaštite EU.

Učesnici su imali priliku upoznati se sa pravnim naslijeđem EU u oblasti civilne zaštite, Mehanizmom civilne zaštite EU u praksi, Centrom za koordinaciju odgovora na krizne situacije i najboljim praksama odgovora na krizne situacije država članica EU, kao i o pokrivanju troškova odgovora u slučaju upućivanja i tranzita međunarodne pomoći od strane nacionalnih timova za spašavanje zemalja članica mehanizma.

Upoznali su se sa sistemom nacionalnog i međunarodnog odgovora na katastrofe, te saradnjom na nivou EU, razmijenili iskustva u oblasti civilne zaštite u BiH, kao i kroz diskusiju odredili prioritete potrebne za stvaranje uslova za izgradnju mehanizama, prioritetima operativnih mjera, postupanja i radnji kojim bi se koordinirala djelovanja svih kapaciteta u ovoj oblasti u slučaju aktivacije Mehanizma civilne zaštite EU.

Jedna od važnijih tema o kojoj se diskutovalo i koju su predstavili eksperti civilne zaštite EU je upravo volonterizam u CZ.

U okviru jedne od tema radionice Federalna uprava civilne zaštite je predstavila svoj projekat „Mreža volontera civilne zaštite“, koji je podržan od strane Vlade Švicarske putem Ambasade u BiH, te ukazala na značaj uključivanja volontera u sistem zaštite i spašavanja, a u cilju jačanja i izgradnje spremnosti i kapaciteta odgovora u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Realizacijom navedenog projekta Federalna uprava civilne zaštite slijedi inicijativu Evropske Unije o osnivanju evropskog volonterskog tijela, i promoviše solidarnost kao jednu od temeljnih ljudskih vrijednosti.

Nakon uspješno finalizirane radionice, odnosno predstavljenog Mehanizma CZ i EU, naglašeno je da su osnovni principi mehanizma jasnost i komplementarnost pri traženju i upućivanju međunarodnih poziva za pomoć u zaštiti i spašavanju, kao i saradnja i razmjena infomacija između relevantnih međunarodnih i državnih/nacionalnih institucija.

{loadposition 2016-04-13}