Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.03.2018.godine, do 10:00 sati

 POPLAVE – VODOSTAJI

 

Značajne količine sniježnog pokrivača koje su prisutne na području Unsko-sanskog kantona te u susjednoj Hrvatskoj, porast dnevnih temperatura kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Zbog očekivanih padavina u narednim danima kao i topljenja snijega prognozira se dodatno povećanje vodostaja na ovim rijekama. Zbog toga Agencija za vodno područje rijeke Save upozorava službe nadležne za provođenje mjera zaštite i lokalno stanovništvo na povećan oprez zbog mogućeg izlijevanja rijeka iz korita i plavljenja okolnog terena, objekata i infrastrukture.

 

Unsko-sanski kanton

Usljed naglog topljenja snijega vodostaji rijeka i riječica su u blagom porastu. Zbog oborinskih voda dolazi do plavljenja dvorišta i ugrožavanje objekata. Najveći problemi su neočišćeni odvodni kanali.

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u Bihaću u 07:00 sati iznosio je 138 cm, što je za 17 cm više u odnosu na stanje koje je bilo juče u 07:00 sati.

Rijeka Una u Bihaću je poplavila 10-tak objekata u mjestima Kulen Vakuf i Pokoj.

Na dionici regionalnog puta Kulen Kakuf – Martinbrod u mjestu Priboj došlo je do klizišta koje je blokiralo saobraćaj. Izvršena je sanacija i omogućeno saobraćanje jednom kolovoznom trakom. Na oko 2,5 km od mjesta gdje je bilo klizište došlo je do izlijevanja rijeke Une na put u dužini od oko 20 metara, a visina vode na putu je 10 cm i za sada ne sprečava odvijanje saobraćaja. Na dionici puta Kulen Vakuf – Klisa rijeka Una se izlila i ovdje je visina vode na putu 40-tak cm što onemogućava odvijanje saobraćaja.

U mjestu Pokoj na lokaciji Velhovo na dva mjesta poplavljena je lokalna putna komunikacija.

Grad Cazin. Rijeka Mutnica se izlila. Poplavljeno je priobalno zemljište, nema ugroženih objekta i komunikacija. U Tržcu otežano se  soabraća prema naselju Urga. Rijeka Horljava se izlila te poplavila most prema Vilanječi, i dalje je obustavljen saobraćaj Stijena -Vilenjača.  U mjestu Bajrići poplavljen je objekat poljoprivrednog gazdinstva, ugrožena stoka.

Vatrogasna jedinica grada  Cazina imala je više intervencija na ispumpavanju vode iz stambenih objekata.

Općina Ključ. Rijeka Sana i Sanica su se izlile, poplavljeno je poljoprivredno zemljšte, nema ugroženih objekata. Vodostaj rijeke Sane u 06:00 sati iznosio je 243 cm, što je za 26 cm više u odnosu na stanje koje je bilo jučer, a vodostaj Sanice u 05:00 sati iznosio je 312 cm, što je za 26 cm više u odnosu na stanje koje je bilo jučer.

Općina S.Most. Rijeka Sana – vodostaj u 07:00 sati iznosio je 403 cm, što je za 24 više nego juče u 07:00 sati kada je bio 379 cm.

U Sanskom Mostu poplavljena su poljoprivredna zemljišta i okućnice u naseljima Mahala, Novo Naselje, Zdena, Šabića Klanac i Stari Majdan. U naselju Krkojevci od podzemnih voda ugroženo je nekoliko objekata.

Općina B.Krupa. Rijeka Una vodostaj u 07:00 sati je 297 cm, juče u 07:00 sati je bio 270 cm, što je za 27 cm više.

Rijeka Una se izlila iz svog korita i poplavila nekoliko stambenih i pomoćnih objekata u MZ Centar, MZ Krupa II, MZ Otoka, te lokalni put Halkići-Drenova Glavica. Rijeka Krušnica se izlila iz svog korita i polavila poljoprivredno zemljište, te nekoliko pomoćnih objekata u MZ Zalug i MZ Centar. Izlili su se iz svojih korita i potoci Baštra, Bukovska i Svetinja.

Općina V.Kladuša. Duž korita rijeke Kladušnice vodostaj se prema jutarnjim informacijama smanjio za cca 20 cm, ali je i dalje poplavljen priobalni pojas širine od 20 do 40 metara, uglavnom poljoprivredne površine. Slična situacija je i kod pritoka ove rijeke, tj. duž korita rječica Šumatice i Vidoščice, s tim što se širina plavnog vala kod ovih riječica kreće u rasponu od 70-100 metara. Duž korita rječice Kvrkulje voda se također blago povukla, tako da je prijetnja od ugrožavanja stambenih i poslovnih objekata znatno manja. Prema jutarnjim informacijama, od posljedica izlijevanja vode iz korita rijeke Glinice, sa širinom plavnog vala od 70-100 metara ugroženo je samo poljoprivredno zemljište.

Općina B.Petrovac. Vatrogasna jedinica B.Petrovac imala je više intervencija na ispumpavanju podzemnih i oborinskih voda iz stambenih objekata.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u porastu je duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07,00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ———– ————–       685 cm (pripremno stanje), jučer 674 cm,

–   Bosanski Šamac ———————–       559 cm (pripremno stanje), jučer 553 cm,

–   Orašje ————————————      779 cm (pripremno stanje), jučer 771 cm.

 

Tuzlanski kanton 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,62 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 12 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 69,60 m3/s.

Općina Gračanica. Zbog izlijevanja rijeke Spreče pod vodom je oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta u sprečkom polju od MZ Miričina do Stjepan Polja. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac, jutros u 07:00 sati iznosio je 315 cm, jučer 341 cm. Redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju kad nivo dostigne visinu 300 cm.

Općina Doboj Istok. Zbog izlijevanja rijeke Spreče pod vodom je oko 40 ha u priobalnom području.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je granicama normalnog.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren jutros u 07:30 sati, iznosio je 270 cm, dok je jučer iznosio 272 cm (na 280 cm počinje redovna obrana od poplava).

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji svih vodenih tokova na području Kantona su u blagom porastu.

 

Kanton 10

Vodostaji su povišeni, ali nema nema informacija o izlijevanju iz korita.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 07:30 sati  445 cm 850 cm
Trebižat Humac 07:30 sati  270 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:30 sati 222 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati   99 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 257 cm 265 cm

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine S.Most imala je dvije intervencije na gašenju dimnjaka.

                                                                                                 

Tuzlanski kanton 

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara: šuma i nisko rastinje na površini od  5 ha u naselju Zolje i nisko rastinje na površini od 3 ha u naselju Zelina. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara: nisko rastinje u naselju Gnojnica i šuma na površini od 30 ha u naselju Milino selo. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Blagići-Potpeć, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije na gašenju požare trave i niskog rastinja u ulicama Bistua nova i 9.maj.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u unutrašnjosti objekta firme „Sinan Comerc“, u naselju Goliješnica.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije veće intervencije na gašenju požara:

-u 20:45 sati došlo je do požara u stanu u ulici Andreja Andrejevića br.66. ( Dobrinja). U intervenciji je učestvovalo osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 21:01 sati, a ugašen u 21:03 sati. Povrijeđenih lica nije bilo, pričinjena je manja materijalna šteta.

-u 01:30 sati, došlo je do požara u prizemlju kuće u Hipodrom-Butmir. U intervenciji je učesvovalo osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 01:38 sati, a ugašen u 01:45 sati. Pričinjena je manja materijalna šteta.

Pored toga imala je i  tri manje intervencije na gašenju niskog rastinja.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasno društvo Bugojno imalo je intervenciju na gašenju požara u naselju Terzići, gdje je gorio krov na kući. Požar je ugašen, pričinjena je manja materijalna šteta.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – ZRAKA

 

Tuzlanski kanton 

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za dan 12.03.2018 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Mobilna: Kalesija, dok se na lokalitetima Lukavac i Živinice ne može ocijeniti.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE I  ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog povećanja mutnoće vode na izvorištima potrošačima se preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Grad Cazin. Zbog kvara, od 03:49 sati, u prekidu je 10 kV dalekovod Slatina. Radovi na otklanjanju kvara su u toku

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA

 

Tuzlanski kanton 

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku neeksplodiranih sredstava:

-od Općinske službe civilne zaštite Banovići, da je pronađena ručna bomba,

-od Općinske službe civilne zaštite Živinice, da je pronađena ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite vršili su preuzimanje i uništavanje eksplozivnih sredstava  na području Grada Tuzla, kao i izviđanje terena na području općine Banovići.

 

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku neeksplodiranih sredstava:

-općina Travnik, lokalitet Grahovčići, da je pronađena granata,

-općina Busovača lokalitet Duboko, da su pronađena 3 komada nepozonatih eksplozivnih sredstava.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE