Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.01.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– na lokalitetu Bunice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:55 do 15:35 sati, na lokalitetu Bobanovo naselje, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Općina Prozor- Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama, imala je intervenciju na gašenju požara od 16:30 do 17:45 sati, kod sela Škrobučani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:00 do 13:00 sati,  u Uzarićima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Opožarena površina je oko 30.000 m². Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom, te

– od 16:30 do 20:30 sati, na lokalitetu Dabil,  gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Opožareno je oko 50.000 m² površine. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je pet manjih intervencije, i to: dvije na gašenju otpada, jednu na gašenju manjeg požara u poslovnom prostoru, jednu na gašenju guma, i jedan izlazak na lice mjesta po dojavi dima u zgradi.

 

Kanton 10

Grad Livno. Dva pripadnika VD-a Livno, imali su intervenciju na gašenju požara od 14:30 do 16:30 sati, na lokalitetu Table, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Tomislavgrad. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:30 do 16:10 sati, u selu Bukovica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 16:50 do 17:30 sati, na lokalitetu Mrkodol, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Požari su ugašeni.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica Travnik, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio dimnjak, u gradskom području. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo putničko motorno vozilo, u naselju Potok Mahala. Požar je ugašen.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Kanton Sarajevo

Dana, 11.01.2020.godine, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku kojom se proglašava epizoda „Uzbune“ u svim zonama Kantona Sarajevo, zbog koncentracije čestica prašine PM10 u zraku, koje su i danas visoke.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao Žuti meteoalarm za šire područje Bosne, zbog guste magle koja smanjuje vidljivost.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE