Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.01.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jednica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kumarica, gdje je gorjela stara napuštena kuća.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Turija, gdje je gorio krov na stambenoj kući. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u gradskoj zoni gdje je gorio automobil.  Požar je ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara u podrumskim prostorijama u stambenom objektu u naselju Kolovrat,  te jednu intervenciju na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 13:25 do 14:15 sati, u Ortiješu, gdje je gorjela trava,
  • od 13:40 do 14:30 sati, u Gnjojnicama, gdje je gorila trava i rastinje,
  • od 14:30 do 15:05 sati, u Ul. blajburških žrtava, gdje je gorjela trava,
  • od 22:44 do 23:20 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Prćavcima i Zvirovićima, gdje je gorjela trava i nisko ratinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala intervencije na gašenju požara i to:

  • od 16:30 do 17:00 sati, u mjestu Rujnu, gdje su bili ugroženi stubovi dalekovoda,
  • na Tomilju, gdje su gasili požar koji je prijetio kućama. Opožarena je površina je cca 3 000 m2. 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu veću i četiri manjie ntervencije na gašenju požara.

Veća intervencija bila je prethodne noći u 00:58 sati, u ulici Džemala Bijedića (Heco pijaca),  gdje je gorio poslovni prostor. Požar je ugasilo 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila. Povrijeđenih lica nije bilo.

Manje intervencije su bile na gašenju dimnjaka na privatnim kućama (2), manjeg požara nakon eksplodiranja (1) i manjeg požara u prostoriji kuće u ulici Livanjska bb gdje je na gašenju požara učestovalo 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kamenica gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.  

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinioca grada Livno imalaje intervencije na gašenju požara i to:

– u selu Ćaić, gdje je prilikom paljenja trave i korova požar zahvatio borovu šumu nakon čega je pričinjena veća materijalna šteta,

– na putnom pravcu Livno-Kamensko ispod sela Srđević, gdje je došlo do požara pored magistralnog puta što je ugrožavalo promet vozila na toj dionici,

– u selu Podgradina, u krugu napuštenog kamenoloma gdje je izgorjela baraka.

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA 

Kanton Sarajevo

Na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku kojom se proglašava epizoda “Uzbune”.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo 10.01.2020.godine su zabilježili prekoračenje praga uzbune PM10 čestične tvari u zraku (300 µg/m3) na automatskim stanicama Otoka (316 µg/m3) i Ilijaš (332 µg/m3). Također, visoke koncentracije PM10 čestica su zabilježene i jučer. Na automatskoj stanici Vijećnica prosječne dnevne vrijednosti za ovaj polutant izmjerene do 8 sati su iznosile 286 µg/m3,, na Otoci 422 µg/m3 , Ilidži 425 µg/m3 i Ilijašu  557 µg/m3.

Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

 O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE