Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.09.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI        

 

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:20 do 17:20 sati, u Blagaju, gdje je  gorjelo rastinje,

– od 15:25 do 16:15 sati, u Baćevićima, gdje je  gorjelo rastinje,

– od 16:20 do 18:00 sati, u Vranjevićima, gdje je  gorjela trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:15 do 09:05 sati, u Domanovićima, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:50 do 14:45 sati, u Svitavi, gdje je  gorjela kapina, trava i rastinje,

– od 17:40 do 18:20 sati, u Trebižatu, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 22:20 do 23:00 sati, u Trebižatu, gdje je  gorjela trava. Izgorjeo je jedan plastenik od 300 m2.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana 11.09.2018. godine Profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o pojavi požara na gradskoj deponiji komunalnog otpada Šišeta. Odmah po dojavi u 08:17 sati, jedno vatrogasno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta  te provode akciju gašenja i natapanja požara i istu završavaju u 15:35 sati. U akciji su učestvovala i četiri radnika JKP „6 Mart“ Goražde.

U noćnim satima vršen je obilazak deponije od strane pripadnika PVJ-e, te je u dva navrata došlo do aktiviranja požara u 20:31 sati i u 23:22 sati, gdje su u oba navrata vatrogasci intervenisali i ugasili požar.

 

 

Zapadnohercegovački kanton 

Općina Ljubuški.  Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 14:15 do 14:55 sati, u mjestu Grab (Ljubuški), gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožarena površina je oko 5.000 m2.
  • 14:55 do 16:20 sati, u mjestu Donji Radišići, na lokalitetu Dračevice (Ljubuški). Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožarena površina je oko 10.000 m2.
  • 16:25 do 18:40 sati, u mjastu Grabovnik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožarena površina je oko 10.000 m2.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 15:30 do 17:30 sati u mjestu Sovići, uz put za Drinovce (Grude). Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožarena površina je oko 10.000 m2. Izgorio je i jedan vinograd.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:00 do 16:00 sati, u mjestu Dobrič. Gorjela je šuma i nisko rastinje. Opožarena površina je oko 4.000 m2.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u u mjestu Mionica.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica imala je intervenciju na gašenju pilane u mjestu Pribava. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervenciju na gašenju požara od 18:20 do 19:40 sati, zbog manjeg požara, na krovu hale firme „Remus“. Na intervenciji su bili četiri vatrogasca s dva vozila.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 11:45 do 12:25 sati, u Ulici Đure Pucara Starog, zbog požara u kući. Požar su gasili tri vatrogasca s vozilom. Pričinjena je manja šteta.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju na gašenju zapaljene šupe.

 

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 11.09.2018. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalititetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac dok se na lokalitetima Živinice i Mobilna Kalesija nije mogao ocijeniti.

 

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 11.09.2018.god. u 19:07 sati, primljena informacija od PU Mostar o pronalasku ručne bombe u ul. Andrije Šimića (Panjevina).

Informacija o pronalsku eksplozivnog sredstava proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Srednjobosanski kanton 

Općina Travnik. Na lokalitetu Donje Putičevo, pronađeno eksplozivno sredstvo.

Općina Kiseljak. Na lokalitetu  Azapovići, pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo.

Općina Kiseljak. Na lokalitetu  Gaj, pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo.

Informacije o pronalsku eksplozinih sredstava proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.                               

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE