Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.07.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Federacije BiH

 

FEDERACIJA BiH: 3.557 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 78 umrlih osoba.

– Ukupno aktivnih 2.016 osoba.

– Ukupno izliječenih 1.463 osoba.

 

Posavski kanton

Na prostoru Posavskog kantona do sada je na Korona virus (COVID19) testirano 361  osoba od kojih su 4  pozitivne:  3 osobe su izliječene a trenutno je aktivna 1  osoba.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 07:10 do 08:45 sati, na lokalitetu  Bile, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:25 do 11:10 sati, u Sjevernom Logoru, gorio otpad,

– od 13:15 do 13:45 sati, u Barama, gorilo nisko rastinje,

– od 14:55 do 15:30 sati, na putu za Blagaj, gorilo nisko rastinje,

– od 19:36 do 20:00 sati, u Titovoj ulici, gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:03 do 12:50 sati, u Gabeli gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:25 do 18:15 sati, na Domanovićima gorio otpad.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: nisko rastinje u naselju Rajska i deponija otpada u krugu firme Rajčanka u Gradačcu. Požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasno društvo Livno imalo je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– u Livnu kod zaobilaznice gorjela trava. Gašenje je trajalo od 20:20 do 21:20 sati,

– na Lipi, gdje je gorjela trava.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije intervencije: gašenje zapaljenog automobila i obezbjeđenje dženaze žrtvama genocida u Potočarima kod Srebrenice.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bos.Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je dvije manje intervencije na zapaljenoj travi i niskom rastinju.

Općina Vel.Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je jednu manju intervenciju u gradskom parku, gdje je gorio kontejner za otpad.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • u naselju Liješevo, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
  • u naselju Arnautovići, gdje je gorjela suha trava. Požari su ugašeni.

 

 

 

       OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE