Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.07.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Federacije BiH

 

FEDERACIJA BiH: 3.643 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 78 umrlih osoba.

– Ukupno aktivnih 2.091 osoba.

– Ukupno izliječenih 1.474 osoba.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima Epidemiološke službe Doma zdravlja Sanski Most, na području ove općine su četiri lica pozitivnih na korona virus.

 

Posavski kanton

Na prostoru Posavskog kantona, do sada je na Korona virus (COVID19) testirano 361  osoba od kojih su 6  pozitivne:  3 osobe su izliječene a trenutno su aktivne 3 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednja 72 sata, u referentnoj laboratoriji KCUS, izvršena su testiranja 83 uzoraka, od čega su prema pristiglim rezultatima na COVID-19  7 testiranih osoba pozitivno, a 76 negativno. Ukupan broj zaraženih osoba  u BPK-a Goražde na COVID-19 iznosi 30.

Na području BPK-a Goražde zabilježen je prvi smrtni slučaj od COVID-19.

Broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 152.

 

Kanton 10

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: U posljednja tri dana testirana je 31 osoba, svi su negativni.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 08:20 do 09:50 sati, gorjela je trava i nisko rastinje, kod mosta Begića i Begovića,
 • od 13:05 do 15:20 sati, gorjela je trava i nisko rastinje, na Rotimlji,
 • od 18:10 do 18:40 sati, gorjela je trava i nisko rastinje, u Dračevicama,
 • od 19:05 do 20:40 sati, gorjela je trava i nisko rastinje, u Žitomislićima, te
 • od 04:35 do 05:20 sati, gorjele su daske i nisko rastinje u Rodoču.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:30 do 12:05 sati, gorjela je trava u Gabela Polju, uz željezničku prugu,
 • od 12:00 do 12:45 sati, gorjela je kupina i rastinje u Gabela Polju,
 • od 12:25 do 13:05 sati, gorjela je trava i rastinje, u Čeljevu,
 • od 12:15 do 13:20 sati, gorjela je trava i rastinje, u Gnjilištima, te
 • od 13:30 do 14:15 sati, gorjela je trava i rastinje, u Gnjilištima.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:20 do 15:45 sati, gorjela je smreka, trava i nisko rastinje u Dobrom selu,
 • od 16:55 do 18:00 sati, gorjela je trava i nisko rastinje, u Cernu, te
 • od 20:00 do 21:00 sati, gorjela je trava i nisko rastinje, u Međugorju.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac,  imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:45 do 15:45 sati, gorjela je trava i nisko rastinje, u Orašlju (oko 5 ha.).

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala, u naselju Ciljuge.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:45 do 15:30 sati, u mjestu Kočerin, na lokalitetu Potkraj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 1 ha, požar je gasio jedan vatrogasac DVD Kočerin, sa jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri manje intervencije i dva obezbeđenja tankovanja goriva, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala, u naselju Crkvice.

 

UDARI GROMA, JAK VJETAR, VELIKO NEVRIJEME I GRAD

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Područje Grada Goražda je u noći sa Subote na Nedjelju oko 24,00 sati pogodilo jako nevrjeme praćeno jakom grmljavinom, vjetrom, gradom a posebno jakom kišom, te je uzrokovalo brojne probleme. Poplavljena je ulica Kulina Bana, Sinan Paše Sijerčića, Zaima Imamovića, Sinica, Maršala Tita, Ibrahima Popovića kao i drugi dijelovi Grada Goražda. Nevrjeme je trajalo oko jedan sat.

Bujične vode su nosile nanose zemlje, lišća kao i drugi otpad koji je začepio odvodne kanale te se tako voda ulila u poslovne prostore, podrume i napravila vještačka jezera na ulicama Grada Goražda. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice, su vršili otčepljavanje šahtova, ispumpavanje vode iz podruma i vještačkih jezera sa puteva i spiranje trotoara od nanosa mulja i blata. Vlasnici poslovnih prostora, su u toku noći izbacivali vodu i nanos iz poslovnih prostorija. Za skidanje bujičnih nanosa sa ulica i kolovoza angažovane su mašine firme „Goražde-Putevi“. Na terenu su bili i pripadnici MUP-a BPK-a Goražde, koji su regulisali i preusmjeravali saobraćaj. U ruralnim dijelovima grada bujične vode su oštetile lokalne puteve, dok je grad oštetio poljoprivredne usjeve i voće.

 

Općina Foča u F BIH. Za vrijeme vikenda zabilježena je pojava opasnosti od poplava. Naime, usljed obilnih kišnih padavina 11/12.07.2020. godine, koje su uzrokovale nastanak jakih bujični tokova došlo je do ugrožavanja makadamskih puteva posebno u visinskim dijelovima općine. Nanosi kamena, šljunka i drugog materijala su na pojedinim pravcima onemogućili i prohodnost puteva ( putna dionica Njuhe – Ljubuša), gdje se moralo intervenisati građevinskom mehanizacijom.

Također, na više lokacija došlo je i do potpunog začepljenja propusta, kako na lokalnim putevima, tako i prilaznih saobraćajnica uz magistralni put M-20. U toku dana biće izvršen obilazak najkritičnijih lokacija kako bi se sagledalo trenutno stanje i eventualna oštećenja.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 12.07.2020. godine, odgovarao je kavalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

O S T A L O

 

Srenjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dana 11.07.2020. godine u 15 : 30 sati, u jezeru u Zanesovićima, utopio se muškarac I.H. starosti 19. godina. Tijelo iz jezera su izvadili pripadnici MUP-a SBK, specijalističke jedinice za podršku.

 

 

 

 

       OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE