Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 562 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 23 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 503 osoba.

– Ukupno izliječenih 36 osoba.

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Dana, 11. aprila 2020. godine, održana je 5. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ).

Na sjednici FŠCZ donijeta je dopunjena naredba u kojoj se na bh. graničnim prelazima na teritoriji FBiH iz obavezne mjere karantina po rješenju Federalnog ministra zdravstva izuzimaju i teško oboljela lica u medicinskom transportu. Tako se naredba u tački 6. mijenja i glasi da se “od primjene ove naredbe izuzimaju vozači, mašinovođe, piloti  i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranični radnici.”

Radi se o dijelu donijete naredbe Štaba za sva lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima: Međunarodni aerodrom Sarajevo, Orašje, Velika Kladuša/Maljevac, Bosanski Šamac, Kamensko, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I, Neum II, Ivanica, Izačić i Bijača.

 

Kanton Sarajevo

 

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  131 osoba, i to:

– 18 osoba iz Italije (koje su došle 27.03.2020. godine, a izolacija im ističe 24.04.2020. godine);

– 65 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);

– tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);

– 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);

– sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);

– jedna osoba iz Srbije (koje su došle 10.04.2020. godine, a izolacija im ističe 08.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Grdaiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– pet osoba koje su uz pratnju policije pojedinačno dovedene (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– pet osoba koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

 

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

 

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća.

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići: Po nalogu Općinskog štaba civilne zaštite Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je bila angažovana na dezinfekciji ulica i na dostavi pitke vode sa cisternama u rezervoar u kampa Ušivak gdje su smješteni migranti. U toku jučerašnjeg dana podijeljeni su paketi sa osnovnim životnim namirnicama svim korisnicima javne kuhinje u Tarčinu.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od koronavirusa (COVID19):

– Testirano je 19 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne (1 osoba je izliječena i 2 osobe aktivni slučajevi).

– Osobe stavljene u samoizolaciju: 556 osoba.

– Izašlo iz samoizolacije: 460 osoba.

– Nalazi se u samoizolaciji: 96 osoba.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK-a na području Tuzlanskog kantona jučer, 11.04.2020.godine, u 10,00 sati, u izolaciji se nalazilo 2.198 osoba. Broj osoba zaraženih COVID-19, je 78.

 

Kanton 10

Na 12. izvanrednoj sjednici održanoj 10. 04.2020. godine, Kantonalni štab civilne zaštite, donio je novu Zapovijed na području Kantona/HBŽ-e br:11-01-40-104/20 , a koja se odnosi na poljoprivredne proizvođače i trgovine koje se bave cvjećarstvom i rasadnicima.

 

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10, broj zaraženih korona virusom u Kantonu, od jučer poslano je 11 uzoraka, njih sedam pozitivno je na korona virus, a četiri su negativna. Do danas na području Kantona otkriveno je ukupno 22 zaražena Covid-19 virusom, svi zaraženi su iz Livna.

 

Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 11/12.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati,

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 1 1
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 12 3 2 0 0 17
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 48 28 7 11 7 0 101
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 4 6 1 1 0 1 13
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 1 0 3 0 4
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 1 0 0 0 1
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 5 0 1 0 0 1 7
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 3 0 0 0 0 1 4

 

Općina Drvar. Dana, 11.04.2020.godine, od 20:00 do 22:00 sati, pripadnici CZ-e Drvar u saradnji sa pripadnicima FUCZ-e izvršili su dezinfekciju ulica u općini.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

– Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja koronavirusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

 

– Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

– Dana 11.04.2020. godine, testirano je 36  osoba na korona virus i svih 36 testiranih su negativni. Ukupan broj pozitivnih na COVID-19, je 8.

– Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 11.04.2020.godine, je 75.

 

Unsko-sanski kanton

 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bužim                      – 156 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

 

Grad Cazin                           – 148 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 65 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 19 lica je pozitivno na korona virus.

 

 Općina Sanski Most            –  trenutno u samoizolaciji se nalazi 33 lica

– 255 lica koji danas  izlaze iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

 

Sa infektivnog odjela KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nismo dobili podatke.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području Kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP-a SBK-a.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 48 11 4 0 63
Umrlih 2 1 0 0 3

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 742 osobe.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Operativni centar Civilne zaštite i vatrogastva HNK-a

U posljednja 24 sata u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNK-a primljeno je 5 prijava građana u vezi sa koronavirusom,  a odnosile su se na  okupljanje većeg broja ljudi na jednom mjestu-2 prijave, nepoštivanje mjera samoizolacije-1 prijava, te nedozvoljen rad frizerskog salona-2 prijave. Obaviještene su nadležne službe.

 

Općina Konjic

DOM ZDRAVLJA KONJIC. U proteklom periodu na području općine Konjic do 10.04.2020. godine, obavljeno je ukupno 264 testiranja, od kojih je ukupno 28 pozitivno na COVID – 19. Na dan 10.04.2020. godine, uzeto je ukupno 5 briseva, svi su negativni. Dana 11.04.2020. godine, tim HES-a, po indikaciji epidemiologa, uzeo je 7 briseva.

Na dan 10.04.2020. godine, nije bilo određenih samoizolacija za lica koja su se vratila iz zemalja pogođenih koronavirusom ili za kontakte oboljelih.

 

Policijska stanica Konjic. Ukupan broj kontroliranih lica dana 10.04.2020. godine, je 94. Broj lica koja su prekršila mjeru izolacije je – 0. Broj lica kojima je prestala mjera izolacije je 204. Ukupan broj kontroliranih lica do dana 11.04.2020. godine, je 298.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Općina Jablanica

Policijska stanica Jablanica. Broj izdantih rješenja o samoizolaciji je 8, a ukupno 256. Broj izvršenih kontrola samoizolacije 54, ukupno 811. Broj prekršaja samoizolacije – 0, ukupno – 0. Broj izdanih potvrda o kretanju -3, ukupno je 15. Nije bilo prekršaja naredbe o zabrani kretanja, do sada su u dosadašnjem periodu zabilježena ukupno 4 kršenja iste. Broj isteklih rješenja o samoizolaciji je nula, a do sada je isteklo ukupno 173 rješenja o samoizolaciji.

 

Općina Prozor/Rama  

Policijska stanica Prozor/Rama. Dana, 11.04.2020. godine, djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 39 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

 

SANITARNA INSPEKCIJA

Na području općine je u proteklih 24 sata, evidentirano je 5 novo pristiglih osoba iz inozemstva. Za iste je izrečena zdravstvena zaštitna mjera samoizolacije.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je dvije intervencije na gašenju, i to:

– od 20:30 do 21:40 sati, u mjestu Ćoralići, gdje je gorjela šuma, te

– od 22:15 do 23:40 sati, u mjestu Šturlić, gdje je gorjela šuma.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije, i to:

– od 19:40 do 20:00 sati, gorjelo je el.brojilo, u zgradi, i

– od 22:00 do 23:30 sati, u mjestu Krasulje, gdje je gorjela trava.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije:

– od 07:10 do 16:30 sat,i u mjestu Majdan, gorjela je šuma, i

– od 11:00 do 20:30 sati, u mjestu Vrše, gorjala je šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije:

– od 16:35 do 19:10 sati, u mjestu Guljevac, gorjela je trava i nisko rastinje, i

– od 22:08 do 01:45 sati, u mjestu Golubovići, gorjela je trava.

 

Posavski kanton

Općina Orašje. Dana, 11.04.2020.godine, na podrućju općine Orašje, u naselju Matići, došlo je do zapaljenja niskog rastinja i elektro dalekovoda. Na intervenciju požara izašli su pripadnici DVD-e Matići, te ugasili požar.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervnciju na gašenju požara trave i niskog rastinja na području Briznika, gorjela je šuma na Crkvičkom brdu, te su vršili sapiranje platoa ispred Gradske uprave, Doma zdravlja sa Poliklinikom i Stacionara.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije nagašenju požara i to:

– od 08:55 do 17:50 sati,  gorjela je trava i rastinje,

– od 08:55 do 20:00 sati, u mjestu Bišina, gdje su gorjeli trava i šuma,

– od 11:15 do 13:00 sati, u Sovićima, gdje su gorjeli trava i rastinje,

– od 13:00 do 13:30 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava,

– od 15:35 do 17:30 sati, na Gubavici, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje,

– od 18:20 do 23:00 sati, u mjestu  Podporim, gdje su gorjeli trava i rastinje.

 

 

Od Zamjenika komandira PVJ-a Mostar informacija o djelovanju helikoptera OS BiH u gašenju požara na području Grada Mostara:

-Helikopter OS BiH je u toku jučerašnjeg dana, tj. u periodu od 10:00 do 17:00 sati, djelovao na sjevernom području Grada Mostara tj. u jutarnjim satima iznad naselja Kuti prema Pločnu, te je potom djelovanje usmjerio na gašenje požara na potezu Podporim-Ruište-Herceg vrelo, kako bi se usporilo širenje istog prema parku prirode Ruišta. Izvršeno je ukupno oko 25 naleta helikoptera.

-Naime, požar nije stavljen pod kontrolu, već je djelovanjem helikoptera usporeno širenje istog. U planu je da helikopter OS BiH djeluje i tokom dana na pomenutom području shodno situaciji na terenu. Trenutno nema opasnosti po obližnja naselja i stanovništvo (vikend naselje Ruišta, te naselja Kuti i Livač).

 

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 09:35 do 12:05 sati, u Gnjilištima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 11:10 do 12:00 sati, na Bivolju brdu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 11:50 do 12:30 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:15 do 13:18 sati,  u Čeljevu, gdje je gorjelo nisko rastinje i otpad,

– od 14:35 do 16:35 sati, u Strugama, gorjeli su drveni pragovi uz Željezničku prugu,

– od 15:20 do 16:10 sati,  u Dretelju, gdje je gorjelo nisko rastinje i otpad,

– od 18:20 do 19,:05 sati, požar u Čeljevu, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje,

– od 19:05 do 19:40 sati, požar u Sjekosama, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje,

– od 19:10 do 19:35 sati, požar u Počitelju, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje,

– od 19:15 do 20:05 sati,požar u Dretelju, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

– od 06:00 do 06:55 sati, požar u Bobanovu selu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, te

– od 20:00 do 21:30 sati, vršili su dezinfekciju javnih površina i prometnica u gradu.

 

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:20 do 11:30 sati, u VelikomOgrađeniku, gorjela je smreka i borova šuma,

– od 09:30 do 12.00 sati, u Ćalićima, gorjeli su smreka, trava i nisko rastinje,

– od 11:20 do 12:55 sati, na Garištima, gorila je trava i nisko rastinje,

– od 14:15 do 15:45 sati, na Odacima, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 16:10 do 18:45 sati, na Garištima, gorjeli su otpad, trava i nisko rastinje, te

– od 20:05 do 21:20 sati, u Međugorju, gorjeli su trava i otpad.

 

Općina Konjic

– Požar koji se jučer pojavio u mjestu Ovčari, i koji se u toku prošle noći proširio prema naselju Galjevo, stavljen je pod kontrolu, ali još uvijek je aktivan. Na gašenju požara u toku dana bila su angažovana tri Air Traktora iz R Crne Gore, koja su napravili tri preleta, rezultati gašenja su bili efikasni.

– Požar u naselju Spiljani je lokalizovan.

– Požar iznad naselja Strgonci, je lokalizovan.

– Aktivni su požari na Vrabču i Nevizdračkom potoku.

– Jutros od 07:58 sati, iznad naselja Kostajnica, izbio je požar na rubu borove šume.

 

Općina Jablanica. Dana, 10.04.2020. godine, u popodnevnim satima prijavljena je pojava požara u blizini sela Glodnica.  Pripadnici PVJ-a Jablanica odmah su izišli na teren, ali se požar velikom brzinom proširio na strme padine u pravcu planine Bokševice, te zahvatio područje koje je sumnjivo na kontaminiranost minama. Ispred Službe CZ-e izvršene su konsultacije sa predstavnicima BH MAK-a, PU Mostar, te je utvrđeno da je požar zahvatio područje koje se vodi kao minsko kontaminirano. Vatrogasci stalno prate situaciju i nalaze se na terenu. Obzirom da se radi o jako strmom terenu, postoji mogućnost da budu ugrožene kuće u naselju Glodnica. Trenutno je požarna linija u padinama iznad naselja Falanovo Brdo i Kostajnica, koja pripadaju Općini Konjic. Cijelo ovo područje zahvata područje koje je kontaminirano minama. Treba naglasiti da je i pored Upozorenja izdatog od strane Službe civilne i protupožarne zaštite, o poduzimanju preventivnih mjera i zabrani paljenja vatre na otvorenom, i dalje prisutno neodgovorno ponašanje građana.

-Oko 17 sati, iznad magistralnog puta Sarajevo –Mostar, na ulazu u Općinu Jablanica, izbio je novi požar koji je ugašen zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.

-Trenutno nisu u opasnosti kuće, ali postoji opasnost ugrožavanja dalekovoda, metalne konstrukcije. Ukoliko dođe do promjene u pravcu duvanja vjetra može biti ugroženo naselje Glodnica prije svega od kotrljanja užarenog kamenja koje za sobom u kratkom vremenskom periodu može da formira požarnu liniju niz kosinu do samih kuća. Vatrogasci će i dalje pratiti situaciju i biti u funkciji očuvanja sigurnosti naselja Glodnica. Treba napomenuti da se požarna linija približava borovoj šumi, u blizini Kostajnice, na prostoru Općine Konjic, o čemu su obaviještene kolege iz Civilne zaštite Općine Konjic. Sve se ovo nalazi u miniranom području.

 

Općina Prozor/Rama. Na području općine Prozor/Rama, dana, 11.04.2020. godine, od 08.30 do 18.00 sati, na području općine Prozor/Rama aktivno je 5 požarišta, i to:                                                                                                                                                     

– Grevići (gori šuma), požar je aktivan i pod nadzorom.                                                                                             

 – Parcani (gori šuma), požar je aktivan i pod nadzorom.                                                                                          

 – Gornje Brajke (gori šuma), požar je aktivan i pod nadzorom.                                                                                   

– Blace (gori šuma), požar je aktivan i pod nadzorom.                                                                                                   

– Klek (gori šuma), požar je aktivan i pod nadzorom, Air traktor nije djelovao u toku dana.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine  Kalesija, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na području Gornje Kalesije.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika, imala je intervenciju na gašenju požara u kojem je gorio pomoćnig objekat, u Špionici, te dva požara gdje je gorjelo nisko rastinje na lokalitetima Straža i Džilikani.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervencije na gašenju požara i niskog rastinja na lakitetima: Devetak (3 intervencije), te Puračić i Babići.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica, imala je intervenciju na gašenju požara gprjelo nisko rastinje, u naselju Tupković, te požar hrastove i borove šume,  opožarena površina oko 15 dunuma, na lokalitetu Kuran.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervencije na gašenju požara u kojem je gorjelo nisko rastinje na lokalitetima: Desetine, Rasovac, Delići, Vilušići, Gojino Brdo.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje.  Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf/Uskoplje, imala je intervenciju na gašenju požara 10.04.2020.godine, do 24:00 sati. Požar je ugašen.

Općina Donji Vakuf. Vatrogasna jedinica općine Donji Vakuf, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Prusac. Isti je stavljen pod kontrolu i još se gasi.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 11 intervencija manjeg intenziteta.

Također, u toku jučerašnjeg dana, od 12:18 sati do 21:34 sati, a po zahtjevu civilne zaštite općine Konjic, 6 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila su učestvovali na gašenju šumskog požara na području općine Konjic.

 

Kanton 10

Općina Bosansko Grahovo. Požar na području općine Bosanskog Grahova, na potezu Pržine-Crni lug-Peulje-Dinara–Uništa-Jadovnik, i dalje je aktivan.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:50 do 11:20 sati, požar u mjestu Rastovača, gorjela suha trava oko 400 m² u blizini plastenika. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca i jedno vozilo,

– u 11:20 sati izbio je požar na lokalitetu Osoje, na nepristupačnom terenu. Gašenje požara za sada je nemoguće,

– od 12:00 do 13:15 sati, požar u mjestu Lipovice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 1600 m²,

– od 15:00 do 15:40 sati, požar u Osoju, požar je prijetio dvjema vikendicama. Brzom intervencijom nije prouzročena šteta, a na intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca, 2 GSS-a i mještani, i

– od 16:00 do 20:00 sati, požar u mjestu Vir, na lokaciji Volijak. Gorjela je trava i hrastova šuma na površini od oko 17.000 m². Na intervenciji gašenja su ućestvovala 2 vatrogasca i jedno vozilo.

 

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:45 do 14:45 sati, požar u mjestu Biograci. Požarom zahvaćena veća površina šume i niskog rastinja. Jedan dio požara je i dalje aktivan. Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom, i mještani,

– od 14:50 do 15:55 sati, požar u mjestu Turčinovići. Gorjela je trava na površini od oko 500 m². Na intervenciji gašenja učestvovala su 2 vatrogasca s jednim vozilom,

– od 16:50 do 18:00 sati, požar u mjestu Ljubotići. Gorjela je šuma na nepristupačnom terenu, a postojala je opasnost po kuće. Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom,

– od 17:00 do 17:45 sati, požar u mjestu Mokro, na lokalitetu Podgradina. Gorjela je trava na površini od oko 2.000 m². Požar je gasilo 5 vatrogasaca, i

– od 18:10 d0 20:00 sati, požar u mjestu G. Britvica. Gorjela šuma i nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Jedan dio požara je još aktivan. Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE