Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 578 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 24 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 518 osoba.

– Ukupno izliječenih 36 osoba.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Dezinfekcija gradova na području Federacije BiH nastavljena je i tokom vikenda. Timovi Federalne uprave civilne zaštite u petak, 10.aprila, izvršili su dezinfekciju na graničnom prelazu Kamensko gdje su dezinfikovani objekti i vanjski dio GP te šatori za privremeni smještaj lica koja ulaze u BiH. Nastavljena je i dezinfekcija u Kantonu 10, te su se timovi FUCZ sa dvije mašine istog dana uputili u Livno i u pratnji vatrogasnog vozila dezinfikovali javne površine u ovom gradu.
Nakon Livna, u subotu, 11. aprila, izvršena je dezinfekcija na graničnom prelazu Strmica a u večernjim satima, od 20:00 do 5:00 sati u vrijeme trajanja zabrane kretanja za građane dezinfikovane su i javne površine u Drvaru i Bosanskom Grahovu. Podršku timovima FUCZ pružili su vatrogasci i pripadnici općinske civilne zaštite a u Bosanskom Grahovu je timovima pružio podršku i načelnik te općine.
U nedjelju 12. aprila izvršena je dezinfekcija javnih površina u Općini Glamoč gdje su timovima FUCZ podršku pružili predstavnici općinske civilne zaštite i JP “Komunalac” Glamoč.
Sistematska dezinfekcije gradova u Federaciji BiH vrši se kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).
Osim, što već dvije sedmice vrše dezinfekciju gradova na području FBiH, pripadnici FUCZ od postavljanja šatora na 14 graničnih prelaza u Federaciji BiH svakodnevno dezinfikuju šatore kako bi se ispunile sve potrebne higijensko- epidemiološke mjere i zaštitili građani koji borave u njima ali i osoblje koje boravi i radi u trijažnim šatorima i na GP.

 

Izvještaj o stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH za period 12.04.2020. (17:00 sati) – 13.04.2020. godine (09:00 sati)

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

Tokom noći još devet (9) lica došlo nja granični prelaz i smješteno u šatorski prostor do donošenja rješenja o karantinu. Dvije sobe od ranije u šatorskom prostoru.

Dežurni pripadnici FUCZ vršili čišćenje šatorskog prostora, dezinfekciju i podjelu hrane i pića.

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

Četiri (4) tokom noći sprovedena u karantinu u skladu sa procedurama. Na rješenje o karantinu trenutno čeka pet (5) lica.

 1. Granični prelaz Orašje

Sedam (7) lica u šatorskom prostoru čeka se rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o karantinu.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

Dvije (2) osobe smještene u šatorski prostor, te se čeka pregled zdravstvenog radnika, odnosno rješenje o karantinu Federalnog ministrstva zdravstva.

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Nije bilo dolaska lica na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Jedna osoba smještena u šatorski prostor, te se čeka pregled zdravstvenog radnika, odnosno rješenje o karantinu Federalnog ministrstva zdravstva.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Neum I i II

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

 

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Od JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, dobili smo slijedeće podatke vezane za koronavirus:

Izvještaj za dan 12.04.2020. godine

 

Broj testiranih u toku 24 h Pozitivnih
tokom 12.04.
Broj hospitaliziranih (ukupno): Aktivnih Rješenja o kućnoj izolaciji na osnovu epidemiološkog izvještaja o COVID + i Kantonalnog Ministarstva zdravstva
58 4 Ukupno 19
na respiratoru 1
48
Broj potpuno oporavljenih u protekla 24 h Broj smtnih ishoda u 24h    
0 0

 

Kumulativ 30.01.-12.04.2020.godine

 

Testirano ukupno Pozitivnih ukupno Izliječenih: Smrtnih ishoda u KS
1275 70 (6 retestirano) 5 4

 

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  135 osoba i to:

 • 18 osoba iz Italije (koje su došle 27.03.2020. godine, a izolacija im ističe 24.04.2020. godine);
 • 63 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koje su došle 10.04.2020. godine, a izolacija im ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba koje su uz pratnju policije pojedinačno dovedene (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • pet osoba koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo. Navedena Služba je također, sinoć u periodu od 21:28 do 22:35 sati po zahtjevu Općinskog štaba civilne zaštita Hadžići bila angažovana na sistemskoj dezinfekciji stana i ulaza zgrade u ul. Hadžili u kojoj stanuje osoba kojoj je testom jučer u večernjim satima potvrđena infekcija koronavirusom.

Uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

 

Općina Kakanj. Tri lica su pozitivna na korona virus. Iz izolacije je izašlo 610 lica bez ikakvih simptoma.  Tokom proteklog vikenda na promatranju i samo izolaciji prijavljeno je 24  osobe, isti se nalaze pod zdravstvenim nazorom,  uredno se javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera.

Općina Maglaj. U  izolaciji  70 osoba ( broj  lica u 7,30 min.), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih,  1 kršenje zabrane kretanja posle 20 h.  Primljeno  22  pacijenata, vanrednih intervencija nije bilo, trenutno  13 zaraženih CORONA virusom. Redovne aktivnosti uposlenika CZ-e, kao i redovna komunikacija sa osobama sa terena koja traže pomoć, pojašnjenja razna i sl.,  Crveni Križ vrši redovnu dostavu kako maski tako i prehrambenih namirnice za stara i iznemogla lica.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 6 osoba, nema zaraženih slučajeva. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 233 osobe, period samoizolacije je završio za 37 osoba. Novih u samoizolaciji je 8. Jučer nije bilo sumnjivih uzoraka za analizu. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 49 uzoraka, iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena. Apelujemo na građane, a naročito starije osobe, da se strogo pridržavaju  i poštuju preporuke nadležnih institucija za socijalno distanciranje i nošenje maski, naročito na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i prodavnica. Općinski štab civilne zaštite je donio naredbu kojom se usklađuje rad  trgovina osnovnim prehrambenim artiklima i super marketima, kao i ostalim trgovinama u veleprodaji i maloprodaji kojima je dozvoljen rad, sa vremenom zabrane kretanja građana na području Federacije BiH.

Naredbom Federalnog štaba CZ od 10.04.2020. godine, poljoprivredni proizvođači koji obavljaju proljetnu sjetvu i koji su zatečeni da upravljaju poljoprivrednom mehanizacijom i prevoznim sredstvima za prevoz pčelinjih društava, opreme i materijala, te vrše prevoz poljoprivrednih proizvoda mogu nesmetano da obavljaju poljoprivrednu djelatnost na prostoru Federacije BiH. Također trgovine poljoprivredne opreme, rasadnici i cvjećare izuzimaju se iz naredbe br: 12-40-6-148-93/20 od 03.04.2020. godine. Na snazi je naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 29.03.2020. godine kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH od 20:00 do 05:00 sati narednog dana, izuzev uposlenika koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće i zaposlenika kojima se proces rada odvija u smjenama, kao i vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. I proteklog dana je nastavljena kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj  nepoštivanja samoizolacije, a evidentirana su 4 slučaja kršenja  zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Naredbama Federalnog i Općinskog štaba civilne zaštite je strogo naređeno izbjegavanje boravka u grupama, te izbjegavanje bespotrebnog boravka na javnim i drugim površinama. Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, do daljnjeg su dužni preduzeti  vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima. Nastavljena je aktivnost na dezinfekciji javnih površina, proteklog dana Profesionalna vatrogasna jedinica izvršila je dezinfekciju Trg 1. mart i Gradski park . I dalje se pozivaju građani da u slučaju pojave simptoma bolesti  (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM  svom porodičnom ljekaru (na telefone prema novom režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754. Sve informacije o primijeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite). Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze Coronavirusa.

Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze Coronavirusom.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 19 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

 

Osobe stavljene u samoizolaciju: 556

IZAŠLO iz samoizolacije: 466.osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 90 osoba

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona danas, 13.04.2020.god. u 10,00 sati u izolaciji se nalazilo 1682 osoba. Broj osoba zaraženih Covid-19 je 76.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

Jučer, u Županiji Zapadnohercegovačkoj, nismo imali slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 63 a umrlih 4

Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 48 11 4 0 63
Umrlih 3 1 0 0 4

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 742 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 12.04.2020. godine, testirano je 31 osoba na korona virus od čega je 29 osoba negativno  a dvije osobe su pozitivne na COVID-19.

Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 na području BPK-a Goražde je 10 dok su se dvije osobe oporavile.

Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 11.04.2020.godine je 75

Unsko-sanski kanton

 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Općina Bužim                      – 146 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                           – 274 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 15 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 19 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi 36 lica

– 255 lica koji danas izlaze iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 10 pacijenata.Od toga je 8 pacijenata pozitivno na korona virus, za 2 pacijenta se čeka nalaz.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

 

Kanton 10

Dana 12.04. 2020. god. u bolnici u Livnu, preminula je jedna osoba koja je bila zaražena korona virusom. Preminuli je rođen 1937 godine.

 

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo HBŽ trenutno u Herceg Bosanskoj županiji 25 osoba je zaraženo korona virusom.

 

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 12/13.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 1 0 0 1 0 0 2
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 2 2 0 0 4
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 21 0 8 12 8 1 50
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 2 1 1 0 1 6
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 3 0 3
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 3 0 1 4
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 4 0 0 0 0 0 4

 

Srednjobosanski kanton

 

Na osnovu Naredbe br. 120 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

MUP HNŽ/K obavješćuje javnost, predstavnike stožera CZ, pravne subjekte i građane da u MUP nije potrebno dostavljati kopije izdanih potvrda. Obveza je da osobe kojima su izdane potvrde iste nose sa sobom i pokažu ih na zahtjev ovlaštenim policijskim službenicima.                                                                                                                               Sukladno izmjenama i dopunama Zapovijedi Županijskog stožera CZ HNŽ, broj:17-06-40-16-46-1/20 od 10.4.2020. godine, sve ranije propusnice izdane od ovlaštenih pravnih subjekata za kretanje u vrijeme policijskog sata vrijede i za ovu zapovijed, te nije potrebno izdavati nove.                                                                                                                                      Za gradske i općinske stožere CZ obveza je da popise izdanih potvrda na dnevnoj bazi dostavljaju mjerodavnim policijskim upravama ili policijskim stanicama na svom području.

Operativni centar Civilne zaštite i vatrogastva HNK-a

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK/Ž zaprimljena je jedna prijava građana koja se  odnosila na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu.

U toku dana tri osobe su  prijavile dolazak u BiH iz inozemstva,od toga dvije osobe iz Njemačke a  jedna iz Slovenije. Osobe su evidentirane a prijave proslijeđene nadležnoj službi.

OC Čitluk

Crveni križ

Za dvije osobe je pružena psihička podrška u prevladavanju straha u kriznoj situaciji.

Jedna osoba je prevežena u KBC Mostar,konstatovana je pojava herpesa,dana je terapija i vraćen je kući.

OC Konjic

U toku dana 12.04.2020. godine održana je 28. vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Konjic.Na sjednici Štaba prezentovani su izvještaji službi i pravnih lica o aktivnostima u posljednja 24 sata.

Sjednici Štaba prisustvovao i Minstar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine g-din Aljoša Čampara.

J.U. „Dom zdravlja“ Konjic – Higijensko – epidemiološka služba:

U proteklom periodu na području općine Konjic do 11.04.2020. godine obavljeno je ukupno 271 testiranja, od kojih je 28 lica pozitivno na COVID – 19.

Od 28 pozitivnih na COVlD-19, njih 27 je vezano za klaster ,,Igman“ i to 17 prvoobljelih (primarni kontakti) a 10 sekundarni kontaki (članovi porodice provooboljelih-bliski kontakti).

Od corona virus infekcije COVlD-19, 10 lica je bilo hospitalizirano na Klinici za infektivne bolesti SKB Mostar. Došlo je do 3 letalana ishoda. Zadnje 28. oboljelo lice, pripada klasteru ,,Jablanica.“

Primarno oboljeli su retestirani i vode se kao oporavljeni – zdravi. Sada slijedi retestiranje

sekundarnih kontakata prema epidemiološkim indikacijama i prema planu. Klaster ,,Igman“ se smatra zaokruženim. Sada se vrši epidemiološki nadzor nad osobama koje su vezane za klaster“Jabalnica“ bilo da se radi o osobama koje rade u Jablanici, ili  o onima koji dolaze iz Jablanice i rade u Konjicu. Svi su stavljeni u samoizolaciju na osnovu epidemiolškog anketiranja. Date su upute i testiraju se prema epidemiolškim indikacijama.

J.U. „Opća bolnica“ Konjic i izvještaj od „Izolatorija“:

U Urgentnom centru pregledano 15 pacijenata, jedan pacijent primljen je na Interni odjel Opće bolnice Konjic.obavljene su  tri kućne posjete.

Nije bilo upućivanja u druge medicinske ustanove.

U „Izolatoriju“ se nalazi jedan pacijent, stanje nepromjenjeno.

Na dan 11.04.2020. godine uzeto je ukupno 7 briseva, svi negativni.

Policijska stanica Konjic

Ukupan broj kontrolisanih lica dana 11.04.2020. godine je 86.

Za  222 lica je prestala mjera izolacije.

Ukupan broj kontrolisanih lica do dana 11.04.2020. godine je 308.

„Crveni križ“ Konjic i Volonteri

Volonterski timovi rade intervencije po pozivu.

JKP „STANDARD“ Konjic:

– urađena dezinfekcija cjelokupnog prostora u PD „Igman“ Konjic

– dopuna dozera za dezinfekciju ruka koji su postavljemi na javnim mjestima

– obilazak požara koji su aktivni na podučju Općine Konjic

 

OC Prozor-Rama

Policiska stanica

Radnici policiske stanice izvršili su provjeru 44 osobe kojima je izrečena zaštita zdravstvene mjere samoizolacije, svi se pridržavaju iste.

 

Sanitarna inspekcija

Na području općtine nije evidentiran dolazak osoba iz inozemstva.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina B.Krupa. Vatrogasna jedinica je imala dvije intervencije:

–  Od 17:00 do 19:20 sati, u mjestu Zalug, gorjela je trava.

–  Od 20:37 do 22:30 sati, u mjestu Jezerski, gorjela je šuma.

Općina B.Petrovac. Vatrogasna jedinica je imala jednu intervenciju od 19:50 do                    21:20 sati, u mjestu Šekovac gorjela je trava.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije:

–  Od od 11:04 do 17:00 sati, u mjestu Silići-Jezero, gorjela je šuma.

–  Od 21:10 do 01:00 sati, u mjestu Tahirovići, gorjela je trava.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije:

–  Od 12:50 do 14:20 sati, u mjestu Peći, gorjela je šuma.

–  Od 14:30 do 19:15 sati, u mjestu Sokolovo, gorjela je šuma.

Općina S.Most. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije:

–  Od 12:00 do 14:00 sati, u mjestu Đedovača, gorjelo je nisko rastinje.

–  Od 20:07 do 23:00 sati, u mjestu Krkojevci, gorjela je trava.

Općina V.Kladuša. Vatrogasna jedinica imala je tri intervencije:

–  Od 07:10 do 07:35 sati, u blizini Graničnog prelaza Maljevac bila su zapaljena dva šatora i jedan prenosivi WC. Radi se o šatorima postavljenim za osobe koje dolaze iz inostranstva.

–  Na istoj lokaciji se opet intervenisalo od 08:04 do 08:26 sati zbog zapaljenja jednog šatora.

–  Od 21:55 do 22:55 sati, u mjestu Ponikve, gorjela je trava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je četiri  intervnciju na gašenju požara:

-u mjestu Novo Selo, intervencija na gašenju šumskog požara,

-u mjestu Visokovci, intervencija na gašenju šumskog požara,

-u mjestu Zmajevac, intervencija na gašenju šumskog požara,

-u mjestu Perin Han, intervencija na gašenju požara na pomoćnom objektu (šupa). Svi požari ugašeni. Povrijeđenih nije bilo. Pričinjena materijalna šteta.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je četiri intervncije na gašenju požara:

– u 8,30 sati, intervencija na gašenju šumskog požara na lokalitetu Ozrena.

– u 17,55 sati, intervencija na gašenju šumskog požara  u mjestu Ravna.

– u 22,30 sati. intervencijana gašenju zapaljenog dimnjaka u mjestu Liješnica.

– u 15,45 sati, intervencija na gašenju šumskog požara u mjestu Ravne. Svi požari ugašeni. Povrijeđenih nije bilo. Pričinjena materijalna šteta.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je pet  intervncija na gašenju požara:

-šuma Papratnica, šuma Dračić, trava i nisko rastinje u mjestu Ričica.

– na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Ričica, te

– na gašenju šumskog požara u mjestu Hausovići. Svi požari su ugašeni. Povrijeđenih nije bilo. Pričinjena materijalna šteta.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o pojavi požara na suhoj travi i šumi, lokalitet selo Brajlovići, MZ Berič. Odmah po dojavi u 17:57 sati, jedno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 19:50 sati.

Dana 12.04.2020. godine, Profesionalna vatrogasna jedinica također je dobila dojavu o pojavi požara na divljoj deponiji smeća lokalitet Dučići. Odmah po dojavi u 22:26 sati jedno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 23:50 sati.

Hercegovačko-neretvanski kanton

OC CZV HNK/Ž je u toku dana uputio zahtjev za hitnu međunarodnu pomoć airtraktora ili kanadera za gašenje požara na području Mostara – lokalitet parka prirode Ruišta,gdje je ugroženo oko 50 kuća/vikendica kao i šumsko područje endemske vrste bora Munika.

 

Grad Mostar. Požar na lokalitetu Ruišta, koji je i dalje aktivan, ugrožava 50-ak  kuća/vikendica kao i stanište endemske vrste bora Munika. Radnici PVJ su stalno na terenu i pokušavaju požar staviti pod kontrolu. Zbog veličine požara i nepristupačnog terena zatražena je međunarodna pomoć u gašenju požara iz zraka.

Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije nagašenju požara i to:

 • od 13:00 do 20:45 sati, u Rabini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 17:45 do 18:00 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 18:45 do 19:00 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 16:00 do 17:30 sati, na Garištima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 17:00 do 20:00 sati, u Vukovinam, gdje je gorjela borova šuma i smreka.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • Od 07:00 sati,  požar u Ovčarima, gdje gori borova šuma, požar je aktivan.
 • od 09:19 do 10:00 sati, na Donjem Selu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 10: 20 do 11:00 sati, u Podorašacu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 10:30 sati, na Vrapču, aktivan je požar – teren miniran,
 • od 11:00  sati,na Živašnici, gori borova šuma – požar je aktivan,
 • od 12:45 sati, kod sela Bušćak – požar je aktivan,
 • od 13:22 do 14.37 sati, na Borcima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:34 sati, požar u Spiljanima – požar je aktivan,
 • od 17:10 sati,  u Baždarevićima, požar je aktivan,
 • od 18:20 sati, požar na  Donjem Selu  – požar je aktivan,
 • od 19:25 do 20:10 sati, požar na drvenoj pješačkoj stazi u Čelebićima,
 • od 19:30 do 20:15 sati, u Cerićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 20:24 sati, aktivan šumski požar u Kostajnici, teren je nepristupačan za gašenje.

Općina Jablanica. Jučer u jutarnjim satima helikopter OS BIH dejstvovao je sa 16 izbačaja vode u blizini Kostajnice.Požar nije ugašen ali je znatno smanjena brzina širenja prema Kostajnici u Konjičkoj opštini i Glodnici u Jablaničkoj opštini.

Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:50 do 16:15 sati, u Sovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 17:15 do 18:00 sati, u naselju Bokulja, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Općina Prozor/Rama. Tokom dana lokalitet Tršćana su gasili mještani,gorila je šuma i nisko rastinje,požar je aktivan.Sva požarišta su smanjila intezitet,te trenutno ne stvaraju ugroženost za naseljena mjesta.

Vatrogasna jedinica općine  Prozor/Rama, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:50 do 22:00 sati, na Gornjim Brajkama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 20:00 do 23:00 sati,na lokalitetu Doščica-Kućani, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je pet intervencija:

– dvije na gašenju korijena na lokaciji Desetine,

– požar otpadnog materijala na lokaciji Tušanj,

-dvije tehničke intervencije,

-tri preventivna obilaska.

Požari ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice imala je tri intervencije:

-požar šuma i nisko rastinje na lokaciji Gornje Živinice,

-požar otpad i korov na lokaciji Šerići,

-požar na pomoćnom objektu na lokaciji Gornje Živinice.

Požari su ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je dvije intervencije:

-požar otpad na lokaciji Ceparde,

-požar šuma na likaciji Žigići.

Požari su ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija imal je sedam intervencija:

-požar nisko rastinje na lokaciji D.Rainci,

-požar šuma i nisko rastinje na lokaciji Gojčin,

-požar šuma i nisko rastinje na lokaciji Markovići,

-požar šuma i nisko rastinje na lokaciji Zukići,

-požar dimnjak na lokaciji centar Kalesija,

-požar šuma i nisko rastinje na lokaciji Zukići,

-požar nisko rastinje na lokaciji Marković.

Požari su ugašeni.

Općina Teočak. Vatrogasna jedinica Teočak, imala je jednu intervenciju gašenju niskog rastinja u centru, požar je ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice, gasili su požar u reonu Relej i požar u Sutini (Voljice).

Općina Busovača. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva, imali su dvije intervencije na gašenju požara suhe trave, niskog rastinja i šume u naselju Lončari i naselju Podjele.

Općina Travnik: Vatrogasci TVJ Travnik imali su šest intervencija

-Travnik – Pirota – gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar ugašen.

-Paklarevo – Vrelo – gorjela deponija smeća i borova šuma. Požar ugašen.

-Stari grad – gorio korov. Požar ugašen.

-Grahovik Travnik – gorjelo smeće u niskom rastinju. Požar ugašen.

-Turbe – Spahići -gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar ugašen.

-Turbe – gorjelo nisko rastinje. Požar ugašen.

Općina Jajce- Vatrogasci TVJ-e Jajce, imali su jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u reonu naseljenog mjesta Bare. Požar ugašen.

Općina Bugojno. Ekipa Vatrogasnog društva Bugojno, je intervenirala na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave na Rostovu.Požar ugašen.

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez, imao jednu intervenciju. Na lokalitetu Guber gorjela šikara. Požar ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u vremenu od 13:50 do 18:15 sati, širokobriješki vatrogasci (3 vatrogasca s 1 vozilom uz pomoć mještana) su gasili požar u mjestu Rasno. Gori šuma, trava i nisko raslinje,i požar na nepristupačnom terenu još nije pogašen a teren koji je pristupačan je pogašen.

– od 11:30 do 16:00, u Biogracima, ugašen dio požara koji je na pristupačnom terenu i koji je prijetio kućama.Gori šuma trava i nisko raslinje.Požar je i dalje aktivan na nepristupačnom terenu.Požar su gasila 3 vatrogasca s 1 vozilom i uz pomoć mještana.

-od 16:30 do 19:00 sati,na Privalju,gorila šuma, nisko raslinje i trava.Opožareno oko 3 ha površine.Požar pogasila 3 vatrogasca PVP š.Brijeg s jednim vozilom i 3 vatrogasca DVD-a iz Kočerina

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 13 intervencija ( 10 manjih i tri veće intervencije).

Veće intervencije:

– jučer u 12:54 sati na lokelitetu Butila (Općina Ilidža) gorjela je trava i nisko rastinje. Požar je gasilo 8 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Požar je likvidiran u 15:47 sati.

– jučer u 14:13 sati na lokalitetu Orlovac (Općina Stari Grad) gorjela je šuma i nisko rastinje. Požar je gasilo 18 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila. Požar je likvidiran u 18:00 sati.

– jutros u 07:50 sati došlo je do požara u jednoj prostoriji kuće na adresi Hrvatin br.43 (Općina Stari Grad). Na teren su upućene dvije ekipe vatrogasaca. Požar je lokalizovan a vatrogasci su još uvijek na terenu i rade na likvidaciji požara.

 

Kanton 10

Općina Bosansko Grahovo Požar na području općine Bosanskog Grahova Pržine-Crni lug-Peulje-Dinara–Uništa-Jadovnik, je i dalje aktivan.

Općina Tomislavgrad. Dana 12.04.2020. god na području Šuice, izbila su dva požara, oba su ugašena.

Požar koji je izbio u Donjem Malovanu, proširio se na visoku šumu i spušta se prema Šuici. Ovaj požar trenutno nije moguće gasiti jer trenutno gori u području koje nije očišćeno od mina.

Ponovo je aktivan požar na Ivoviku, gašenje ovog požara je u toku.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja, za područje Unsko-sanskog kantona, zbog povremeno jakih udara juga oko 40 km/h.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE