Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.12.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 22:24 do 23:15 sati, u Egipatskom selu , gdje je u sklopu objekta gorjela jedna prostorija.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 09:05 do 10:50 sati, u naselju Grabovine, gdje je gorjela porodična kuća.

 ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA 

Kanton Sarajevo

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, ukinulo je epizodu „Pripravnost“ u svim zonama Kantona Sarajevo, u kojima se primjenjuje Plan, zbog pada koncentracija zagađujućih čestica u zraku.

Rezultati monitoringa kvaliteta zraka putem automatskih stanica na području Kantona Sarajevo, pokazuju značajan pad prosječnih koncentracija PM10 čestičnih tvari u zraku, koje na svim mjernim mjestima ne prelaze granične vrijednosti (50 µg/m3 ) za navedenu epizodu.

U isto vrijeme, prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda narednih dana predviđa se nestabilno vrijeme sa padavinama i slabim vjetrom, a što bi trebalo usloviti održavanje niskih vrijednosti mjerenih polutanata u zraku.

Ukidanjem ove epizode prestaju se primjenjivati i sve mjere koje su obveznici bili dužni provoditi tokom njenog trajanja.

U skladu sa Planom interventnih mjera, Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 10.12.2019. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Lukavac i Živinice, dok se na lokalitetima Skver i Bukinje nije mogao ocijeniti.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina: Zenica,Stari Grad Sarajevo i grada Mostar, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 3 eksplozivna sredstva i 1 raketni motor.

O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE