Medicinarka FUCZ na 1. Kongresu medicinskih sestara i tehničara u FBiH prezentovala temu pod nazivom “Disbarizmi”

Na kongresu su, pored medicinara iz FBiH i Republike Srpske, učešće uzeli i oni iz regije, i to Srbije i Sjeverne Makedonije. Bila je ovo idealna prilika za promovisanjem sestrinstva, udruženja, razmjenu svakodnevnih iskustava iz prakse, te uspostavljanje novih poznanstava i uzajamne saradnje. Teme Kongresa bile su zdravstvena njega i terapija u svim granama medicine i svim nivoima zdravstvene zaštite. Bilo je zastupljeno preko 40 tema, a među njima i ona Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) pod nazivom “Disbarizmi”. Ova tema je obrađena iz razloga što FUCZ raspolaže specijaliziranim jedinicama koje se bave ronilaštvom, speologijom i koje su uključene u potrage na planinama te su svi oni izloženi opasnosti od povreda i pojavi disbarizma. Pored stručnih predavanja, učesnicima Kongresa je omogućeno da učestvuju u KPR radionicima (BLS, ILS) koje su predvodili ERC instruktori, pa su i na ovaj način medicinarke FUCZ obnovile svoje znanje.

Od 6. do 8. decembra 2019. godine  u Tuzli je održan je 1. kongres medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem a u organizaciji Udruženja medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na kongresu su, pored medicinara iz FBiH i Republike Srpske, učešće uzeli i oni iz regije, i to Srbije i Sjeverne Makedonije.

Bila je ovo idealna prilika za promovisanjem sestrinstva, udruženja, razmjenu svakodnevnih iskustava iz prakse, te uspostavljanje novih poznanstava i uzajamne saradnje.

Teme Kongresa bile su zdravstvena njega i terapija u svim granama medicine i svim nivoima zdravstvene zaštite. Bilo je zastupljeno preko 40 tema, a među njima i ona Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) pod nazivom “Disbarizmi”. Ova tema je obrađena iz razloga što FUCZ raspolaže specijaliziranim jedinicama koje se bave ronilaštvom, speologijom i koje su uključene u potrage na planinama te su svi oni izloženi opasnosti od povreda i pojavi disbarizma.

U okviru rada Kongresa organizovana je cjelodnevna radionica iz kardio-pulmonalne reanimacije (neposredna životna podrška-ILS). Isto tako organizovani su i okrugli stolovi na teme “Položaj medicinske sestre u BiH” i “Odlasci medicinskog osoblja iz BiH”.

Medicinsko osoblje FUCZ na ovom kongresu imalo je priliku pratiti izuzetno korisne prezentacije za njihov budući rad, upoznati se sa problematikom njihovih kolega koji rade u kliničkim centrima a bilo je govora i o zakonskoj regulativi i kompetencijama medicinskih sestara.

Pored stručnih predavanja, učesnicima Kongresa je omogućeno da učestvuju u KPR radionicima (BLS, ILS) koje su predvodili ERC instruktori, pa su i na ovaj način pripadnice FUCZ obnovile svoje znanje.

Ovaj kongres podržao je Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini kojeg provode Fondacija “Fami” i Ženevska univerzitetska bolnica, a finansira se sredstvima Vlade Švicarske.