Deminerski timovi FUCZ u općini Odžak očistili još 47.524 m2 sumnjive površine i ukonili sedam mina

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite –  Orašje B, POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva), mašinski tim sa deminerskom mašinom MV-4 i Žepče B tim. Od ukupno očišćene površine mašinama za deminiranje deminirano je 46.764 m2, a čišćenjem oko pronađenih mina manuelnom metodom je deminirano 760 m2. Pronađeno je sedam mina (PMA-3) koje su nakon pronalaska uništene na radilištu. Deminirani zadatak je dio razvojnog projekta sanacije i rekonstrukcije Sistema odvodnje u općini Odžak a od posebnog je značaja i za poljoprivrednu proizvodnju. Prije ovoga, deminerski timovi FUCZ na području općine Odžak u proteklom periodu realizirali su nekoliko deminerskih projekata.

Na lokalitetu Kanali Gornja Srnotača, Jošava i Kamenica devet kilometara sjeverno od Odžaka, završen je deminerski zadatak ukupne površine 47.524 m2. Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) –  Orašje B, POEK tim, mašinski tim sa deminerskom mašinom MV-4 i Žepče B tim a zbog konfiguracije terena i rada u lateralnim kanalima korištena je  i mašina “Minolovac”.

Od ukupno očišćene površine mašinama za deminiranje deminirano je 46.764 m2, a čišćenjem oko pronađenih mina manuelnom metodom je deminirano 760 m2. Pronađeno je sedam mina (PMA-3) koje su nakon pronalaska uništene na radilištu.

Ovaj deminirani zadatak je dio razvojnog projekta sanacije i rekonstrukcije Sistema odvodnje u općini Odžak a od posebnog je značaja i za poljoprivrednu proizvodnju. Tehničkim izviđanjem navedene lokacije ostvarili su se uslovi za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u smislu kvalitetne odvodnje viška oborinskih voda kao i navodnjavanje poljoprivrednih površina u sušnom periodu.

Deminerski timovi FUCZ na području općine Odžak u proteklom periodu su deminirali niz projekata kao što su “Obala rijeke Save 1”, “Obala rijeke Save 2“, “Obala rijeke Save 1-A”, a deminerski timovi FUCZ angažovani su i na  zadatku “Obala rijeke Save 3”.