Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.08.2016. godine, do 10:00 sati

VELIKO NEVRIJEME

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. U informaciji šefa Službe civilne zaštite općine Maglaj, navodi se da je u toku dana 10.08.2016.godine, u vremenu od 16,30 do 17,00 sati, područje općine Maglaj, Novošeherski kraj, zadesilo nevrijeme praćeno gradom, tako da su i okolne MZ-e, takođe zahvaćene nevremenom u kom su stradali plastenici, voće, povrće, nastala su oštećenja na automobilima, u vidu polupanih stakala, a takođe i na stambenim objektima došlo je do oštećenja, gdje ima dosta polupanih crijepova.

U toku su prijave i sumiranje šteta koje se vode u Službi civilne zaštite Maglaj, čiji su predstavnici bili na licu mjesta, neposredno nakon padavina.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je više intervencija na uklanjanju stabala oborenih u nevremenu koje je zahvatilo područje općine.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 17:20 do 18:40 sati, u Ortiješu, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 19:30 do 00:15 sati, na Slipčićima, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 20:00 do 21:10 sati, u Ortiješu, gorjela je trava i rastinje,

– od 20:30 do 21:30 sati, u Južnom logoru, gorjela je trava i rastinje,

– od 22:05 do 22:45 sati, u Sjevernom logoru, gorjela je trava i rastinje,

– od 04:00 do 06:45 sati, u Maloševićima, gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina  Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 08:30 do 08:55 sati, u Adi, gorjeli voćnjaci i trava,

– od 09:05 do 09:20 sati, u Čeljevu, gorjela trava,

– od 09:30 do 10:15 sati, na Krupi, gorjela trava,

– od 10:00 do 10:25 sati, u Višićima, gorjela trava i rastinje,

– od 10:40 do 11:15 sati, u Trebižatu, gorio drveni otpad u većim količinama i prijetio da se zapali obližnja šuma.

– od 18:25 do 19:10 sati, u Tasovčićima, gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Profesionalna vatrogasna jedinica Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:15 do 12:35 sati, u Čitluku, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 13:15 do 14:55 sati, u Blatnici, gorjela je trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasci su imali dvije tehničke intervencije, i to:

– tehnička intervencija u ul. Aleja Ljiljana, uklanjanje porušenog stabla od udara vjetra,

– u jutarnjim satima 11.08.2016 godine, u 05:27 sati, takođe tehnička intervencija, na putu M-17, gdje su vatrogasci vršili izvlačenje unesrećenih iz vozila prilikom saobraćajne nesreće na lokalitetu Moševac.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice iz Ljubuškog od 13.05 sati, gasili požar otvorenog prostora na lokalitetu Gornja Vitina. Vatra se aktivirala u blizini spomenutog naselja a zahvaljujući pripadnicima spomenute jedinice i mještanima, nije došlo do ugrožavanja gospodarskih i stambenih objekata. Požar je pod kontrolom vatrogasaca daleko od naselja, na nepristupačnom terenu. Trenutno je na požarištu šest vatrogasaca sa dvije vatrogasne cisterne. Opožarena je trava, nisko rastinje i nešto šume za sada nepoznate površine.

SAOBRAĆAJNE NESREĆE  

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica iz Đurđevika imala je intervenciju na vađenju unesrećenih osoba iz automobila u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Strašanj, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Dana 10.08.2016. godine, Tim civilne zaštite za deminiranje Tuzla „B“ započeo je sa izvođenjem operacija deminiranja na zadatku „Sklopovi“,  na području općine Banovići. Projektnom dokumentacijom je predviđeno da se metodom čišćenja deminira površina terena od 591 m2.

Općina Kladanj. Dana 10.08.2016. godine, Kantonalni operativni centar Tuzla primio je prijavu iz Općinske službe civilne zaštite Kladanj, o postojanju NUS-a, radi se o granati. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana, 10.08.2016. godine, nakon dojave iz Kantonalnog MUP-a BPK-a Goražde, o pronalasku NUS-a, u koritu rijeke Drine, kod naselja Mujković polje, „A“ Tim FUCZ-e je odmah izašao na lice mjesta, gdje su preuzeli jedan projektil kalibra 105 mm, koji su uredno uskladištili.

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Jučer u 13:20 sati, od strane Općinske službe civilne službe Ilidža, prijavljen pronalazak jednog nepoznatog NUS-a, u blizini hotela „Austrija“. Informacija o pronađenom NUS-u prenesena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, čiji pripadnici su preuzeli pronađeno eksplozivno sredstvo.

O S T A L O

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Neum. Selo Dobri Do još uvijek je bez električne energije.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE