Direktor FUCZ Fahrudin Solak sa saradnicima posjetio općinu Vareš

Razgovarano je o aktualnoj problematici u općini Vareš i realizaciji dosadašnjih i budućih aktivnosti na sanaciji posljedica elementarne nepogode koja je zahvatila općinu Vareš u julu ove godine.

U posjeti općini Vareš u utorak, 09.08.2016. godine, boravio je direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak sa saradnicima i stručnjakom iz Federalnog zavoda za geologiju. U kabinetu općinskog načelnika delegaciju FUCZ primio je načelnik Avdija Kovačević s pomoćnicima.

Razgovarano je o aktualnoj problematici u općini Vareš i realizaciji dosadašnjih i budućih aktivnosti na sanaciji posljedica elementarne nepogode koja je zahvatila općinu Vareš u julu ove godine. Načelniku Kovačeviću i njegovim saradnicima prezentiran je i uručen Izvještaj o nastalim štetama sa preporukama i mjerama za sanaciju koji je sačinio Hamid Begić, stručnjak iz Federalnog zavoda za geologiju. Prethodno se, na osnovu ukazane hitne potrebe za angažovanjem stručnih lica iz oblasti inženjerske geologije i geomehanike u naselju Stupni Do kod Vareša, FUCZ obratila Federalnom zavodu za geologiju a uviđaj u ovom naselju je obavljen od 26. do 29. 07. 2016. godine.

“Od prvog dana elementarne nepogode bili smo u kontaktu s načelnikom Općine Vareš i rukovodstvom Civilne zaštite općine ali i s kantonalnim predstavnicima. U skladu s našim mogućnostima odmah smo prebacili određena finansijska sredstva općini Vareš kako bi  mogla angažirati mehanizaciju na saniranju šteta koja su ugrozila stanovnike ove općine.  Dosta toga je urađeno u ovih petnaest dana ali je vrlo bitno da se ovaj posao završi do kraja. To se ogleda u tome da će općinska komisija izvršiti procjenu šteta na infrastrukturi i individualnim objektima te taj izvještaj dostaviti Zeničko-dobojskom kantonu na daljnji postupak. Štete su velike i brzom intervencijom ljudi koji su bili na terenu spriječena su veća razaranja, a što je najbitnije nije bilo ljudskih žrtava”, rekao je direktor Solak.

Načelnik Kovačević se zahvalio direktoru Solaku i FUCZ koja je prva pritekla u pomoć Općini Vareš i uplatila interventna finansijska sredstva.

Nakon ove radne posjete Općini Vareš, predstavnici FUCZ uputili su  se u obilazak ugroženih područja da bi još jednom utvrdili stanje na terenu radi budućih aktivnosti na sanaciji šteta.

Inače, najveće štete na području općine Vareš, koje su nastale usljed obilnih kiša, su bile u Mjesnoj zajednici Stupni Do, do koje se stiže alternativnim putem jer je glavna putna komunkacija uništena na nekoliko mjesta.

I ovo je svakako dobar primjer uspješne saradnje jedne ugrožene lokalne zajednice, u ovom slučaju Općine Vareš, i FUCZ, kako bi se sanirale štete, onemogućile nove i na taj način pomoglo ugroženom stanovništvu.