Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 993 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 35 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivna 321 osoba.

– Ukupno izliječene 637 osobe.


Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od korona virusa (COVID19):

-Testirano je 106 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne (3 osobe izliječene), i nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 768.

IZAŠLO iz samoizolacije: 603 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:165 osoba.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar – 0.

-broj uzetih briseva i poslanih na analizu – 22  od toga su dva pozitivna. Ove dvije pozitivne osobe su reatestirane, i prije su bile zaražene korona virusom.

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: –

-broj redovnih ulazaka u BiH – 31.

-broj uzetih briseva i upućenih na testiranje – 8.

 

PREDMET: Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 10/11.05.2020 godine  u vremenu od 08:00 do 08:00 sati:

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 2 0 0 0 2
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 16 10 8 7 8 1  50
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 2 1 1 3 1 10
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Kupres: Nije bilo prijava za dolazak u općinu  Kupres.

U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID-19

Općina Glamoč: U izolaciji se nalazi 7 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana, na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novozaraženih a ni izliječenih osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 53 13 4 0 70

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 337 osoba (Grude-56, Ljubuški-63, Posušje-102, i Široki Brijeg-116). 

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e. 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata, zabilježeno je slijedeće:

– Zaključno sa 10.05.2020.godine, na području BPK-a Goražde, 51 osobe su pod zdravstvenim nadzorom.

– Trenutno je 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK-a Goražde, a do sada su 22 osobe oporavljene od COVID-19.

-Zaražena osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u Izolatoriju Kantonalne bolnice Goražde.

– Dana 10.05.2020. godine nije bilo testiranja na koronavirus.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           –  519 lica nalaze se u samoizolaciji,

–  9 lica je pozitivno na korona virus,

–  26 lica je izliječeno, i

–  3 smrtna slučaja su bila do sada.

 

Općina Sanski Most           –  44 lica se nalaze u samoizolaciji,

– 312 lica su izašli iz samoizolacije, i

–  4 lica su pozitivni na korona virus.

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 4 pozitivna pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent i dalje je na respiratoru.

 

Srednjobosanski kanton

I dalje se kontinuirano provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području Kantona i postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi provode nadležni organi i MUP-a SBK-a.    

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

U posljednja 24 sata Operativni centar civilne zaštite i Vatrogastva HNK-a  nije zaprimio prijave građana po pitanju COVID-19. 

 

Općina Jablanica 

Dom zdravlja Jablanica

  1. Trenutno sa područja općine Jablanica 4 lica su oboljela od COVID-19
  2. Na liječenju u Mostaru trenutno nema oboljelih lice od COVID-19 sa područja općine Jablanica.
  3. U Izolatoriju u Domu Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata .
  4. Do danas na području Općine Jablanica izliječeno je 8 pacijenata od COVID-19.

 

Policijska stanica Jablanica

– Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 2 – za prethodni period 309.

– Broj izvršenih kontrola samoizolacije 14- za prethodni period 1682.

– Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za prethodni period 0.

– Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za prethodni period 10.

– Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 1 – za prethodni period 270.

 

 

Općina Prozor – Rama

PS „PROZOR-RAMA“        Dana 10.05.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 21 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

SANITARNI INSPEKTOR     U proteklih 24 sata na područje naše općine pristiglo je 8 osoba iz inostranstva. Za sve pristigle osobe općinski sanitarni inspektor izdao je RJEŠENJE o zdravstvenom nadzoru i zabrani kretanja od 14 dana.  Dana , 10.05.2020 godine iz mjera zdravstvenog nadzora izišlo je 7 osoba. Trenutno na području općine Prozor-Rama pod zdravstvenim nadzorom se nalazi 49 osoba.

Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 44 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Kakanj. Iz izolacije je ukupno izašlo 845 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 150 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj. U  izolaciji  72  osobe, timovi za kontrolu vrše obilazak istih.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 208 osoba, a period samoizolacije je završilo 26 osoba. Novih u samoizolaciji je 30. Jučer je na analizu poslano 16 sumnjivih uzoraka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 307 uzoraka,  pozitivnih nalaza je evidentirano 5, a 3 pacijenta su ranije izliječena. Trenutno sa  područja općine Tešanj je 1 osoba oboljela od COVID-19 i ista je smještena u KB Zenica i stabilnog je stanja.

 

POŽARI

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju od 20:05 do 20:50 sati, u naselju Maline, gdje je došlo je do požara na donjem spratu na stambenoj kući.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju otpada na divljoj deponiji od 21:00 do 21:30 sati, u ul. Juraja Dalmatinca. Intervenisala su tri vatrogasca s jednim vozilom. 

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je sedam intervencija manjeg inteziteta.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 11:42 do 12:47 sati, u ulici Džemala Bijedića, gdje je gorjela šupa za drva.

 

Tehničke intervencije

 

Zeničko-dobojski kanton  

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je tehničku intervenciju u 20:18 sati, u mjestu Misurići, na izvlačenju vozila iz kanala.

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar zaprimio je dojavu u 22:25 sati, od načelnika Gorske službe spašavanja Bihać, da je na planini Plješevici, na 2-3 km od naselja Zavalje, grupa migranata upala u jamu i da se okuplja ekipa kako bi otišli u akciju spašavanja. U 00:07 sati načelnik GSS-a nas je obavijestio kako je akcija završena i da se radilo o grupi od 12 migranata od kojih je njih 11 upalo u jamu, kojom prilikom je njih nekoliko i povređeno. Medicinske ekipe su radile na zbrinjavanju povređenih, od kojih niko nije životno ugrožen i uglavnom se radi o lakšim tjelesnim povredama.

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za veći dio BiH zbog mogučih udara vjetra od 40 do 50km/h.

 

 

 

             OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE