Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 988 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 34 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivna 321 osoba.

– Ukupno izliječene 633 osobe.


Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

 

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od korona virusa (COVID19):

-Testirano je 106 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne (3 osobe izliječene), i nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 762.

IZAŠLO iz samoizolacije: 601 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:161 osoba.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar – 0.

-broj uzetih briseva i poslanih na analizu – 0.

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: –

-broj redovnih ulazaka u BiH – 0.

-broj uzetih briseva i upućenih na testiranje – 0.

 

PREDMET: Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 08/09.05.2020 godine  u vremenu od 08,00 do 08,00 sati:

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 2 1 0 0 3
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 9 20 9 6 8 1  53
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 3 1 1 3 1 10
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Kupres: Nije bilo prijava za dolazak u općinu  Kupres.

U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID-19

Općina Glamoč: U izolaciji se nalazi 9 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana, na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novozaraženih a ni izliječenih osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 53 13 4 0 70

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 286 osoba (Grude-51, Ljubuški-62, Posušje-72, i Široki Brijeg-101).

Na području Kantona trenutno su zaražene četiri osobe, sve četiri iz Širokog Brijega.

 

Tuzlanski kanton

Prema podacima dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK-a, na području Tuzlanskog kantona jučer, 09.05.2020.godine, u 10.00 sati, u izolaciji se nalazilo 1.541 osoba. Zaraženih osoba  nema.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata, zabilježeno je slijedeće:

 

– Zaključno sa 09.05.2020.godine, na području BPK-a Goražde, 52 osobe su pod zdravstvenim nadzorom.

– Trenutno je 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK-a Goražde, a do sada su 22 osobe oporavljene od COVID-19.

-Zaražena osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u Izolatoriju Kantonalne bolnice Goražde.

– Dana, 09.05.2020. godine, uzet je 1 uzorak na laboratorijsko testiranje na koronavirus, i to u Kantonalnoj bolnici. Rezultat je negativan na koronavirus (COVID-19).

– Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, rezultati testiranja 3 uzorka uzetih dana, 08.05.2020.g., su također negativni na koronavirus (COVID-19).

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           –  415 lica nalaze se u samoizolaciji,

–  10 lica je pozitivno na korona virus,

–  26 lica je izliječeno, i

–  2 smrtna slučaja su bila do sada.

 

Općina Sanski Most           –  53 lica se nalaze u samoizolaciji,

– 303 lica su izašli iz samoizolacije, i

–  4 lica su pozitivni na korona virus.

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 4 pozitivna pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent i dalje je na respiratoru.

 

Srednjobosanski kanton

I dalje se kontinuirano provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području Kantona i postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi provode nadležni organi i MUP-a SBK-a.   

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

U protekla 24 sata, Operativni  centar  Civilne  zaštite  i  Vatrogastva  HNK-a primio je jednu prijavu građana koja se odnosila na rad ugostiteljskog objekta u Rodoču (Mostar).  Prijava je proslijeđena nadležnim  službama  na postupanje.

 

Općina Čitluk

Na području Općine Čitluk, u izolaciji se trenutno nalazi 8 osoba, dok je za 609 osoba mjera izolacije istekla.

 

Općina Jablanica

 

Dom zdravlja Jablanica

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 16 osoba. Period samoizolacije se završio za 13 osoba. Jedna osoba pristigla iz inozemstva stavljena je u samoizolaciju.
  2. Rezultati uzoraka na COVID-19, uzetih jučer su sljedeći: negativnih 7 uzoraka, pozitivnih uzoraka nije bilo.
  3. Za sutra je planirano uzimanje 9 uzoraka za testiranje.
  4. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice je na analizu upućeno ukupno 146 uzoraka iz Doma zdravlja, od čega je 20 pozitivnih uzoraka na COVID-19 (od čega se 8 pozitivnih uzorka odnosi na retestiranje).
  5. Trenutno su na području Općine Jablanica 4 osobe su oboljele od COVID-19.
  6. Na liječenju u Mostaru trenutno nema oboljelih od COVID-19 sa područja Općine Jablanica.
  7. U Izolatoriju u Domu Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
  8. Do danas na području Općine Jablanica izliječeno je 8 pacijenata od COVID-19.

 

Policijska stanica Jablanica

– Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 2 – za prethodni period 309.

– Broj izvršenih kontrola samoizolacije 21- za prethodni period 1.647.

– Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za prethodni period 0.

– Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za prethodni period 10.

– Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 1 – za prethodni period 261.

 

Općina Prozor – Rama

Dana, 09.05.2020. godine, djelatnici  PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 43 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.                                                                                                                           

U Hitnoj pomoći Doma zdravlja Rama, dan protekao relativno mirno uz uobičajeni broj pregleda i intervencija. Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivih na infekciju korona virusom te nije bilo ni testiranih.

Svi testovi na korona virus učinjeni jučer su negativni. Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su dobro.

Sanitarni inspektor

U protekla 24 sata na područje Općine pristigle su 3 osobe iz inozemstva (dvije iz Hrvatske i jedna iz Njemačke). Za sve pristigle osobe općinski sanitarni inspektor izdao je RJEŠENJE o zdravstvenom nadzoru i zabrani kretanja od 14 dana. Iz mjera zdravstvenog nadzora izišla je jedna osoba.

Trenutno se, na području Općine Prozor-Rama, pod zdravstvenim nadzorom nalazi 48 osoba.                 

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 16:50 do 18:10 sati, gdje je gorjela trava, u Raškoj Gori.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača, imala je intervenciju n gašenju požara od 20:00 do 21:50 sati, u mjestu Kačuni, gdje je došlo je do samozapaljenja dimnjaka na vikend objektu.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je pet intervencija manjeg inteziteta, od čega: dvije na gašenju niskog rastinja, dvije na gašenju otpada i jedna u stanu.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju na gašenju požara od 23:20 do 23:50 sati, u kojem je gorio građevinski materijal, u mjestu Mala Lisa.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE