Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.05.2020. godine, do 10:00 sati

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE 

Na jučerašnjoj 8. elektronskoj sjednica FŠCZ dopunjena je  nareda, odnosno izmijenjena tačka 5 dosadašnje naredbe kojom se od stavljanja pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana izuzimanju određena lica prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po rješenju koje im izriče Federalni sanitarni inspektor. Novom naredbom od ovog zdravstvenog nadzora i ograničavanja kretanja izuzimaju se vozači u međunarodnom trasportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje, osobe u pograničnom kretanju, prekogranični radnici i teško oboljele osobe (i njihova pratnja) koje idu na liječenje ili se vraćaju sa liječenja. 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 982 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 34 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 368 osoba.

– Ukupno izliječenih 580 osoba.


Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina.Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 106 osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (3 osobe izliječene)nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 742

IZAŠLO iz samoizolacije: 599 osoba

NALAZI se u samoizolaciji:143 osoba. 

Kanton 10 

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata -.

-broj pacijenata poslanih u Mostar -.

-broj uzetih briseva i poslanih na analizu -.

Zavod za javno zdravstvo HBŽ-a: –

-broj redovnih ulazaka u BiH – .

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje –.

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 08/09.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 4 3 0 0 7
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 11 25 5 4 8 1  54
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 4 1 1 0 1 8
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

Općina Kupres. nije bilo prijava za dolazak u općinu  Kupres.

U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID-19.

Općina Glamoč. u izolaciji se nalazi 9 osoba.

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana, u Županiji Zapadnohercegovačkoj nismo imali novozaraženih a ni izliječenih osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 53 13 4 0 70

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 286 osoba (Grude-51,Ljubuški-62,Posušje-72,i Široki Brijeg-101).

Na području Županije trenutno su zaražene četiri osobe,sve četiri iz Širokog Brijega.

 Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 08.05.2020 godine u 10.00 sati u izolaciji se nalazilo 1577 osoba. Zaraženih osoba  nema.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

Na osnovu prikupljenih informacija na području Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabiljažene druge pojave i opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zaključno sa 08.05.2020. godine na području BPK-a Goražde, 52 osobe su pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK-a Goražde, a do sada su 22 osobe oporavljene od COVID-19.

Zaražena osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u Izolatoriju Kantonalne bolnice Goražde.

Dana 08.05.2020. godine uzeta su ukupno 50 uzorka na laboratorijsko testiranje na koronavirus, 47 uzoraka je negativno, dok se za 3 cekaju rezultati.

 Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                           –  471 lica nalaze se u samoizolaciji

–  10 lica su pozitivni na korona virus

–  26 lica su izliječeni

–   2 smrtna slučaja bila su do sada

Općina Sanski Most           –  52 lica nalaze se u samoizolaciji

– 303 lica su izašli iz samoizolacije

–  4 lica su pozitivni na korona virus,

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 4 pozitivnih pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent je i dalje na respiratoru.

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.    

 Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Olovo: U kućnoj izolaciji nalazi se 44 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Hercegovačkoneretvanski kanton

Operativni centar civilne zaštite HNŽ-e. U posljednja 24 sata Operativni centar civilne zaštite i Vatrogastva HNŽ- e zaprimio je 2 prijave građana koje su se odnosile na okupljanje većeg broja osoba i nepoštivanja mjere samoizolacije. Prijave proslijeđene nadležnim  službama  na postupanje.

Općina  Čtluk. Stanje nepromjenjeno u posljednja 24 sata: 15 osoba se nalazi u izolaciji, dok je za 602 osobe mjera izolacije istekla.

Općina Jablanica. Prema podacima dobivenim od JZU Dom zdravlja Jablanica situacija je sljedeća:

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 16 osoba. Period samoizolacije je završio za 13 osoba. Jedna osoba pristigla iz inostranstva je stavljena u samoizolaciju.
  2.  Rezultati uzoraka na COVID-19, uzetih jučer su sljedeći: negativnih 7 uzoraka, pozitivnih uzoraka nije bilo.
  3. Za sutra je planirano uzimanje 9 uzoraka za testiranje.
  4.  Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu poslano je ukupno 146 uzoraka iz Doma zdravlja, od čega je 20 pozitivnih uzoraka na COVID-19, od čega se 8 pozitivnih uzorka odnosi na retestiranje.
  5. Trenutno sa područja općine Jablanica ima 4 lica oboljela od COVID-19.
  6.  Na liječenju u Mostaru trenutno nema oboljelih lice od COVID-19 sa područja općine Jablanica.
  7.  U Izolatoriju u Domu Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
  8.  Do danas na području Općine Jablanica izliječeno je 8 pacijenata od COVID-19.

Policijska stanica Jablanica

Prema podacima dobivenim od PS Jablanica situacija je sljedeća:

Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 2 – za period 309.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 21- za period 1647.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0-za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 1 – za period 261.

Općina Prozor – Rama        

Policijska Stanica „PROZOR-RAMA“ Dana , 09.05.2020. godine u 7.00 sati od dežurnog policajca primili smosljedeće informaciju ;

Dana 08.05.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 46osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdilida se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DOM ZDRAVLJA RAMA. Dana , 08.05.2020 godine u 22.56 sati iz Doma zdravlja „RAMA“ zaprimili smo slijedeću informaciju ;

U Domu zdravlja je danas bilo nešto više pregleda i intervencija u odnosu na prethodni period. Dva pacijenta su testirana na korona virus, rezultate očekujemo tijekom sutrašnjeg dana. Osobe pod zdravstvenim nadzorom su telefonski kontaktirane i dobrog su zdravstvenog stanja.

SANITARNI INSPEKTOR

Dana , 08.05.2020 godine u 12.20 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor-Rama zaprimili smo slijedeću informaciju ;

U proteklih 24 sata na područje općine Prozor – Rama pristiglo je 7 osoba iz inozemstva , i to ;  Hrvatska 2,  Njemačka 2,  Austrija 2,  Slovenija 1.

Za sve pristigle osobe općinski sanitarni inspektor izdao je RJEŠENJE o zdravstvenom nadzoru i zabrani kretanja od 14 dana. Trenutno na području općine Prozor-Rama pod zdravstvenim nadzorom se nalazi 46 osoba.

POŽARI

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u naselju Kanal. Požar je ugašen.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je  intervenciju na gašenju požara putničkog motornog vozila u naselju Gornje Moštre. Požar je ugašen.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara na Gorancima i Splitskoj ulici, gdje je gorio automobil i otpadni materijal.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara u Pelinama, gdje je gorio otpad.

Općina Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor – Rama imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Uzdol, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju požara.

 

 Unsko-sanski kanton

 Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Trnovačka, gdje je gorio dimnjak.

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada  Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na automobilu u naselju Hadžije (MZ Višća). Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Duboštica Polje. Požar je ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na divljoj deponiji otpada u naselju Dokanj. Požar je ugašen.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Tešanj,Travnik,Hadžići i gradaova Široki Brijeg,Goražde i Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 6 eksplozivnih sredstava 15 komada municije, 10 metara sporogorećeg štapina i 6 vježbovnih upaljača.

 

O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE