Na 8. elektronskoj sjednici FŠCZ dopunjena je naredba o ograničavanju kretanja za lica koja ulaze u BiH

Današnjom naredbom dopunjena je, odnosno izmijenjena tačka 5 dosadašnje naredbe kojom se od stavljanja pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana izuzimanju određena lica prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po rješenju koje im izriče Federalni sanitarni inspektor. Novom naredbom od ovog zdravstvenog nadzora i ograničavanja kretanja izuzimaju se vozači u međunarodnom trasportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje, osobe u pograničnom kretanju, prekogranični radnici i teško oboljele osobe (i njihova pratnja) koje idu na liječenje ili se vraćaju sa liječenja.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) danas (8. maj) je održana 8. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) na kojoj je donijeta nova dopunjena, odnosno izmijenjena naredba kojom se od stavljanja pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana izuzimanju određena lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Današnjom naredbom tačka 5 naredbi od 24. i 29. aprila 2020. godine se mijenja i glasi da su “od ove naredbe izuzeti vozači u međunarodnom trasportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje, osobe u pograničnom kretanju, prekogranični radnici i teško oboljele osobe (i njihova pratnja) koje idu na liječenje ili se vraćaju sa liječenja.”

Radi se o naredbi u kojoj se obavezuju putnici, odnosno roditelji i staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH, da se prilikom ulaska u BiH preko graničnih prelaza na području FBiH prijave za inspekcijski nadzor od strane Federalne uprave za inspekcijeske poslove. U tom slučaju Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim putnicima koji ulaze u BiH na ovim graničnim prelazima izrekne Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.