Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 994 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 36 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivna 267 osoba.

– Ukupno izliječene 691 osobe.


Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od korona virusa (COVID19):

Testirano je 111 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne (3 osobe izliječene), nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 785.

IZAŠLO iz samoizolacije: 606 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:179 osoba.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata -2

-broj pacijenata poslanih u Mostar -0 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: 

-broj redovnih ulazaka u BiH – 15.

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje 15

 

Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 11/12.05.2020 godine  u vremenu od 08:00 do 08:00 sati:

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 16 5 1 0 0 22
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 7 0 6 6 8 0  27
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 1 1 1 3 0 7
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Kupres. Civilna zaštita općine Kupres u kontinuitetu nastavlja vršiti dezinfekciju prostora gdje se  vrši okupljanje stanovništva, te shodno tome dana, 11.05.2020. godine izvršena je dezinfekcija  Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Suhom polju, Crkve Svete Obitelji u  Kupresu i gradske tržnice.

Općina Glamoč. U izolaciji se nalazi 7 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Ima osam izliječenih osoba u Širokom Brijegu.  Do sada je ukupan broj zaraženih 78 od toga su osobe 4 umrle i  70 izliječenih osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 54 13 4 0 71
Trenutno zaraženih 3 0 0 0 3

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 289 osoba (Grude-50, Ljubuški-56, Posušje-88 i Široki Brijeg-95).

Grad Ljubuški. Sinoć, od 19:30 do 20:00 sati, izvršena je dezinfekcija OŠ „Marko Marulić“ u Ljubuškom. Dezinfekciju izvršila 2 vatrogasca sa specijalnim vozilom za dezinfekciju.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ.

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je sljedeće:

Zaključno sa 12.05.2020. godine na području BPK Goražde 58 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je na području BPK Goražde 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom, a do sada su 22 osobe oporavljene od COVID-19.

Zaražena osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u Izolatoriju Kantonalne bolnice Goražde.

Dana 11.05.2020. godine izvršeno je 89 testiranja na koronavirus i od toga broja 54 rezultata su negativna na koronavirus, a za preostalih 35 se čekaju rezultati.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                          

–  500 lica nalaze se u samoizolaciji

–  9 lica su pozitivni na korona virus

–  26 lica su izliječeni

–  3 smrtna slučaja bila su do sada

 Općina Sanski Most

–  58 lica nalaze se u samoizolaciji

– 314 lica su izašli iz samoizolacije

– 4 lica su pozitivni na korona virus,

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 5 pacijenata.

Pozitivnih je 4 ( jedan pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja) 1 pacijent je  negativan i biće premješten na odjel kirurgije.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja koronavirusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.   

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Na telefonskoj sjednici održanoj dana 11.05.2020. u 13:00 sati Štab civilne zaštite HNK/Ž donio je  Naredbu da svi pravni subjekti na području Hercegovačko-neretvanskog kantona kojima je do dana donošenja ove naredbe dozvoljen rad, mogu svoje radno vrijeme prilagoditi radnom vremenu koje je bilo prije proglašenja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Općina Čitluk. Na području Općine Čitluk u izolaciji se nalazi 8 osoba, dok je za 609 osoba izolacija istekla.

Općina Jablanica

JZU Dom zdravlja:

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 10 osoba, period samoizolacije je završio za 9 osoba. Dvije osobe (pristigle iz inostranstva) su nove u samoizolaciji.
  2. U toku dana nije poslat ni jedan uzorak na analizu, a rezultati jučer uzetih uzoraka na COVID 19 su sljedeći: 9 negativnih uzoraka, nema pozitivnih uzoraka.
  3. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu je poslano ukupno 146 uzoraka iz Doma zdravlja, a pozitivnih nalaza na COVID-19 je bilo 20 od čega je bilo 8 retestiranih.
  4. Trenutno sa područja općine Jablanica nema lica koja su oboljela od COVID-19.
  5. Sa područja općine Jablanica na liječenju u Mostaru trenutno nema oboljelih lice od

COVID-19.

  1. U Izolatoriju u Domu Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
  2. Do danas na području Općine Jablanica izliječeno je 12 pacijenata od COVID-19.

Prema podacima dobivenim od PS Jablanica situacija je sljedeća:

Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 9 – za period 317.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije je 22 – za period 1704.

Broj prekršilaca samoizolacije je 0 – za period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja je 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji je 8 – za period 271.

Općina Prozor-Rama

PS Prozor-Rama: Djelatnici Policiske stanice izvršili su provjeru 42 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije,te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DVD Rama: Dana, 11.05.2020 godine vatrogasci DVD-a „RAMA“ izvršili su dezinfekciju 7 dostavnih vozila koja dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

Dom Zdravlja Rama: U Domu zdravlja Rama pregledan je nešto veći broj pacijenata kako se otpočelo s uobičajenim radom svih ambulanti i ostalih službi uz, naravno, i dalje obvezne mjere predostrožnosti. Zbog simptoma sumnjivih na infekciju korona virusom testirana je jedna osobe i nalaz je negativan. Djelatnici higijensko-epidemiološke službe doma zdravlja su kontaktirali svih 47 osoba pod zdravstvenim nadzorom i svi su dobro.

Sanitarni inspektor: U proteklih 24 sata na područje naše općine pristigle su 3 osobe iz inozemstva Za sve pristigle osobe općinski sanitarni inspektor izdao je RJEŠENJE o zdravstvenom nadzoru i zabrani kretanja od 14 dana. Dana , 11.05.2020 godine iz mjera zdravstvenog nadzora izišlo su 2 osobe.

Crveni križ: Djelatnici Crvenog križa općine Prozor-Rama izvršili su podjelu 10 paketa hrane osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Općina Stolac

Dom Zdravlja: Od juče testiranih uzoraka nema pozitivnih na virus Covid – 19.

 

Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Olovo: U kućnoj izolaciji nalazi se 41 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Organizovana je doprema potrepština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerim.

Općina Kakanj: Podnešeno je 19 naloga, za lica koja nisu koristila zaštitne maske. Iz izolacije je ukupno izašlo 850 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 148 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj: u  izolaciji  106  osoba, timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Ukupno  139 zaraženih  na CORONA virus, oporavljeno 40 lica, urađeno 14 novih testiranja (svi negativni).

Općina Visoko: Pod aktivnim zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi  63 osoba na području grada Visoko. Ukupan broj osoba koje su do sada završile sa mjerama zabrane kretanja i zdravstvenim nadzorom je 707 osoba.

Općina Tešanj: Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 210 osoba, a period samoizolacije je završilo 18 osoba.                    Novih u samoizolaciji je 20. Jučer je na analizu poslano 27 sumnjivih uzoraka, a rezultati će biti dostavljeni naknadno. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je ukupno poslano 334 uzorka,  pozitivnih nalaza je evidentirano 5, a 3 pacijenta su ranije izliječena. Trenutno sa  područja općine Tešanj je 1 osoba oboljela od COVID-19 i ista je smještena u KB Zenica.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 17:26 do 18:25 sati u Južnom logoru, gdje je gorio otpad i krov objekta.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 13:05 do 13:45 sati u ul. Zrinski Frankopana, gdje je gorjelo smeće i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:20 do 16:00 sati u naselju Puhali, gorjela borova šuma.

– od 17:42 do 18:55 sati gorjela šuma iznad Starog grada.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica  imala je intervenciju na gašenju napuštene barake u naselju Nova Zenica, požar ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Ravne, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je zahvatio i jedan drveni sto sa nadstrešnicom koji je  izgorio. Požar je ugašen.

 

Kanton 10

Općina Kupres. Na lokalitetu kod Popova gaja prijavljeno je da gori nisko rastinje. Vatra je  zahvatila prostor od oko 50 ha u nenaseljenom dijelu,  a gorjela je trava i nisko rastinje. Zapaljeno je neobradivo zemljište i pašnjak. Vatra se proširili zbog jakog vjetra. Požar nije gašen, držan je pod nadzorom, a sam se ugasio tokom večernjih sati.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je devet manjih intervencija na gašenju požara.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 20:08 do 21:58 sati, u mjestu Zborište, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina Ilijaš, Breza, Stolac, Kalesija i gradova Bihać i Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 11 eksplozivnih sredstava.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao Žuti meteoalarm za područje Tuzlanskog kantona zbog moguće grmljavine.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE