Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 09.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 3264 uzorak, od čega je 539 pozitivan na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirane su 148 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 60 novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalaze 372 osobe.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6393 osoba na  COVID-19 od kojih je 2219 osoba pozitivno  (2063 osoba je izliječeno, 114 osoba umrlo), a aktivna je 58 osoba.

 

Kanton 10

Na području Kantona 10 dana 09.11.2021.godine na COVID-19 testirane su 32 osoba, od čega je šest osoba  pozitivnih na COVID-19.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 09.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  53  osobe, nakon završenog testiranja deset osoba je pozitivno na COVID-19. Zaključno sa 09.11. aktivno je zaraženo 52 osobe, oporavljeno je 2266 osoba, a 95 osoba je preminulo.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    309 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………    211 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..    454  (normalno stanje).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 199,04 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Nivo je viši za 16 cm u odnosu na mjerenje od prije 24 h. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 47,70 m3/s.

 

Vodostaji

Vodostaj rijeke Tinje u 06,00 sati iznosio je 51 cm i trenutno se nalazi u fazi stagnacije.

Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 302 cm i trenutno je u opadanju. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

Vodostaj rijeke Gostelje u 07,00 sati iznosio je 107 cm i u fazi je stagniranja.

Vodostaj rijeke Oskove u 07,00 sati iznosio je 70 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Turije u 07,00 sati iznosio je 49 cm i u fazi je opadanja.

Grad Gračanica Na području grada Gračanica  rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u naseljima Miričina, Donja Lohinja i Pribava.

Grad Živinice Na području grada Živinice u MZ Rudar, Centar i Barice rijeka Spreča se izlila i priobalno poplavila :

 • MZ Rudar – put prema Dubravama, poplavljeno između 150 – 200 dunuma priobalnog zemljišta i okružena su dva stambena objekta sa tri strane vodom,
 • MZ Centar – naselje Strašanj, poplavljeno između 10 – 15 dunuma poljoprivrednog zemljišta. Voda je okružila 7 stambenih objekata u kojima trenutno ne živi niko.
 • MZ Barice – rijeka Spreča i potok Jablanica su poplavili oko 35 dunuma priobalnog zemljišta. Nema ugroženih stambenih objekata.

Dana 09.11.2021.god. u periodu od 07-12 sati obavljene su aktivnosti na uklanjanju otpada i granja koje je blokiralo neometan protok vode ispod mosta na rijeci Spreči u naselju Suha.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati      137 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati      546 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati       -38 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati      262 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      168 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati        89 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      272 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      142 cm 130 cm

 

Općina Konjic. Na području općine Konjic tijekom dana došlo je do prestanka padavina.

Vodostaj rijeke Neretve u opadanju u odnosu na prethodne dane. Trenutni vodostaj rijeke Neretve  mjestu Glavatičevo, iznosi 137 cm (dok je u noći četvrtak/petak iznosio max 515 cm), a na lokaciji Hagenuk-Ćuprija iznosi 217 cm (dok je u noći četvrtak/petak iznosio max 530 cm).

Tijekom  jučerašnjeg dana  u suradnji predstavnika općine Konjic i predstavnika općine Kalinovik, angažirana je mašina komunalnog poduzeća Kalinovik na pročišćavanju putne komunikacije prema naselju Hotovlje. Mašina bila angažirana danas do večernjih sati. Vozilima se može doći do ulaza u naselje.

Djelatnici  JP Elektroprivreda BiH – Poslovnica Konjic, riješili su probleme na dalekovodu tako da će mještani naselja Gracina i Ljuta večeras imati urednu elektro opskrbu.

Rješen je problem elektro opskrbe i za naselje Zelomići. Danas izvršena  deblokada putne komunikacije prema naseljima  Gornje i Donje Tinje, kao i prema naselju Doljani i prema Zelomićima.

Na regionalnom putu R -436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol,  blokada puta ostaje do daljnjeg.

I dalje se preporučuje stanovništvu Općine Konjic prokuhavanje vode za piće.

 

Srednjobosanski kanton

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

10.11.21

08:00

 

10 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

10.11.21

08:00

 

65 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

10.11.21

08:00

 

60 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

10.11.21

08:00

 

-5 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

10.11.21

08:00

 

62 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

10.11.21

08:00

 

99 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

10.11.21

08:00

 

62 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je dana, 09.11.2021. godine u 11:00 sati održao vanrednu sjednicu, na kojoj su osim članova Štaba bili prisutni predstavnici općine Ilidža (pom. načelnika za finansije ovlašten za CZ, pom. načelnik za MZ i sekretari MZ Butmir, Otes i Osijek),  kao i predstavnici KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Park, KJKP Rad i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, te pom. načelnika za civilnu zaštitu općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo. Na sjednici su predstavnici općine Ilidža, informisali su prisutne da su na području općine Ilidža poplave prouzrokovali velike štete, da su štete najveće na području MZ Otes, da je do sada ukupno registrovano 208 objekata koja su bila poplavljena i to: 71 objekat  u MZ Otes, 43 objekat u MZ Butmir, 14 objekata u MZ Kotorac, 47 objekata u MZ Osijek, 9 objekata u MZ Blažuj i 24 objekta u MZ Vreoca, kao i da se trenutno planski radi na čišćenju i sapiranju ulica i dvorišta i ispumpavanju vode iz objekata i čišćenju istih od blata, te da im je potrebno dodatno ljudstvo sa pumpama i sa VOMA-ma, isušivači vlage, gumene čizme i kabanice.  Nakon detaljne analize stanja na ugroženim područjima, zaključeno je da se zajednički trebaju poduzeti mjere i aktivnosti na terenu od strane Štaba i općinskih štabova civilne zaštite, kantonalnih i općinskih službi zaštite i spašavanja, povjerenika civilne zaštite u općinama, KJKP, općinskih javnih preduzeća, JU Zavod za javno zdravstvo KS, kako bi se u što kraćem roku pomoglo stanovništvu na područjima koja su bila poplavljena.

Štab je u skladu sa svojim nadležnostima, a u cilju poduzimanja planskih koordiniranih aktivnosti i mjera na otklanjanju posljedica od poplava na ugroženom području na sjednici donio slijedeće naredbe:

 • Naredbu kojom se naređuje svim službama zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo, da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koja će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, te da će se te snage i sredstva angažovati putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima;
 • Naredbu kojom se naređuje općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koja će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, te da će se te snage i sredstva angažovati putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima;
 • Naredbu kojom se naređuje KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, te da će se te snage i sredstva angažovati putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima;
 • Naredbu kojom se naređuje JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo, te da se isti zadužuje da svakodnevno do 18.00 sati dostavi Štabu detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima, koji će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite dostavljati općinskim štabovima civilne zaštite, koji se zadužuju da blagovremeno obavještavaju lokalno stanovništvo o rezultatima izvršene kontrole i ispitivanja kvaliteta vode.
 • Naredbu kojom se naređuje Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje 10 tona nafte za potrebe Štaba, koje će biti izdvojene za realizaciju mjera i aktivnosti koje će poduzimati KJKP na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području u skladu sa naredbom Štaba.

Svi navedeni izvršioci naredbi zaduženi su da svakodnevno do 18.00 sati dostave Štabu detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji naredbi, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

U skladu sa navedenim naredbama u toku jučerašnjeg dana poduzete su slijedeće mjere i aktivnosti:OpSl CZ Centar je poslala tri isušivača na ugrožena područja općine Novi Grad, dok će njhihova služba zašite i spašavanja formirana u DVD Bjelave danas biti angažovana na ugroženim području;OpSl CZ Novo Sarajevo je u dogovoru sa koordinatorom iz općine Ilidža jutros uputila svoju službu formiranu u DVD Novo Sarajevo u MZ Donji Kotorac;OpSl CZ Stari Grad je za danas spremila svoju službu formiranu u DVD Vratnik, koje će na osnovu iskazane potrebe iz općina izaći na ugrožena područja;Služba zaštite i spašavanja Kantoan Sarajevo formirana u KJKP Vodovod i kanalizacija je u toku jučerašnjeg dana na području MZ Otes angažovala dva bagera i dva kamiona  sa šest ljudi;KJKP Rad na ugroženim područjima općina Ilidža i Novi Grad angažovao šest mašina sa ljudstvom na čišćenju smeća, odvozu kabastog otpada i sapiranju ulica;Služba zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo formirana u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dezifikovala je 20 kuća u MZ Butmir, 10 kuća u MZ Kotorac, 7 kuća u MZ Blažuj i 21 kuću u MZ Osjek. Također, se kontinuirano u saradnji sa općinskim preduzećima koja upravljaju lokalnim vodovodima provode mjere i aktivnosti na kontroli i ispravnosti vode za piće iz lokalnih vodovoda;U toku dana na osnovu zahtjeva iz općina Vogošća i Novi Grad dodijeljeni su im određene količine paketa s hranom i određeni broj čizama i rukavica iz punkta Ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice Kantoan Sarajevo Stup; Odmah po saznanju da prijeti urušavanje pješačkog mosta na Ilidži Štab je u koordinaciji sa Općinskim štabom CZ Ilidža poduzeo mjere na sprječavanju urušavanja koje će poduzeti u toku današnjeg dana.

Općina Ilidža. U skladu sa zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite sa 7. vanredne sjednice, sa dežurnom ekipom, izvršen je obilazak terena na području svih MZ-e, te je izvršen pregled ugroženih područja, te se na osnovu istog može konstatovati da se stanje postepeno normalizuje.

U popodnevnim satima, primjećeno je da pješački most koji povezuje centar Ilidže, preko rijeke Željeznice, skliznuo sa jedne nosive stope te je  time ugrožen prolazak pješaka. Most je zatvoren za pješake.

Službe zaštite i spašavanja sa mehanizacijom su nastavile radove na čišćenju i pranju saobraćajnica i dvorišta privatnih kuća, kao i iscrpavanju vode iz stambenih objekata. Formirane su dvije ekipe za tu namjenu. Pravljeni su nasipi na obali rijeke Željeznice i to u ulicama Barska i Sastavci. Povjerenici CZ su vršili punjenje vreća sa pijeskom koje će se upotrijebiti u slučaju potrebe. Vršena je dostava hrane, vode i ostalih potrepština ugroženom stanovništvu.

Zbog nastalih šteta aktivirana je Komisija za procjenu šteta Općine Ilidža.

Organizovani su dežurni timovi, kao i službe sa mehanizacijom  koji kontinuirano prate stanje na ugroženim području i preduzimaju neophodne mjere na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

Općina Novi Grad. U toku jučerašnjeg dana na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava bile su angažovane organizovane strukture civilne zaštite Općine Novi Grad i  druge i druge općinske službe uprave i javna preduzeća, koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na raščišćavanju i odvozu smeća na područjima koja su bila poplavljena, te dostavi isušivača vlage najugroženijim objektima.

Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu, prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Vogošća.U protekla 24 sata izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da je stanje znatno bolje u odnosu na prethodni izvještaj. Rijeka Bosna se i dalje povlači na većini lokacija koja su bila poplavljena. Na osnovu stanja na terenu angažovane su strukture civilne zaštite Općine Vogošća na ispumpavanju preostale vode iz podruma, okućnica, saobraćajnica i poslovnih prostora. Po završetku ove aktivnosti pristupa se čišćenju i sapiranju saobraćajnica koje su bile pod vodom. Veterinarska ambulanta Vogošća provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na lokalitetima i objektima koji su bili poplavljeni.

Pošto samostalno nismo bili u mogućnosti da izvršimo popravak predajnika radio veze Svrake, pozvali smo nadležni servis koji je veoma kratkom roku izvršio popravku navedenog predajnika.

Dostavljena je informacija RTV Vogošći za građane općine Vogošća koji su pretrpjeli štete usljed poplava da prijave nastale štete u zgradi Općine Vogošća.

Na osnovu dostavljenih informacija upućen je poziv Kantonalnom operativnom centru za preuzimanje i podjelu paketa i čizama. Povjerenici civilne zaštite Vogošća su jučer u popodnevnim satima preuzeli pakete i čizme i danas je predviđena podjela.

U protekla 24 sata primljen je veći broj poziva za pomoć i za procjenu šteta uzrokovanim poplavama. Sve je evidentirano i postupa se u skladu sa mogućnostima.

Organizovane općinske strukture zaštite i spašavanja će i u toku dana nastaviti aktivnosti na saniranju i otklanjanju posljedica od poplava i na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženom području.

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021.god., a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovana su slijedeća sredstva ;

–   (skip, buldozder,  dva kamion ),   Niskogradnja Durmić d.o.o.

 • (skip, kamion) Halilović d.o.o.
 • (cisterna i Voma) JKP Vodostan d.o.o.
 • (cisterna i pumpa) DVD Vogošća.

Na terenu rade su mašine radile na  čiščenju nanosa blata i smeća kod kuća Suša u naselju Donja Luka MZ  Luka, Ribarićima, Malešićima, Ljubnićima, proćišćenje putu za Bokšiće i Frgaj.

Povjerenici civilne zaštie rade neprestano na ispumpavanju vode iz podvožnjaka u Gornjoj Luci i MZ Srednje.

Provode se preventivne radnje na klizištu u Ljubnićima, te odvodnji sa Apartmanskih naselja u Lješevu, Podlugovima , Mrakovu i Ribarićima.

Općina Trnovo.U skladu sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće poduzete su aktivnosti i mjere na otklanjanju posljedica poplava. Sve kritične tačke su otklonjene. Na sanaciji terena bilo je angažovano 10 građevinskihg mašina.

U toku dana nastavit će se aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 261 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta  0 cm.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 56 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Vodostaj rijeke Sane iznosi 224 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

POŽARI 

 

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali jednu intervenciju u firmi „Sarajevski Kiseljak“, gdje je gorio viljuškar. Požar je ugašen, materijalna šteta se procjenjuje.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije i to dvije na gašenju smeća (u kontejneru i u stambenom objektu) i jednu tehničku intervenciju na sapiranju prostora nakon poplava u krugu kompanije Messer.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla.Vatrogasna jedinica grada Tuzle  imala je tri tehničke intervencije i jedeno gašenje otpada u kontejneru.

Općina Kalesija.Vatrogasna jedinica općine Kalesija  imala je jednu tehničku intervenciju.

Grad Gračanica.Vatrogasna jedinica grada Gračanice  imala je jednu intervenciju na gašenju dimnjaka.

Grad Srebrenik.Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je dvije tehničke intervencije.

 

 KLIZANJE TLA

 

Općina Kalesija. Na području općine Kalesija prijavljeno je šest klizišta koja su na lokacijama: tri u Dubnici, tri Hrasno Gornje i Hrasno Donje.

Na prijavljenim klizištima je ugrožena su tri stambena objekta i prilazni put Dubnici.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 09.11.2021 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima BKC, Mobilna: Gradačac. Kvalitet zraka za dan 09.11.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bukinje, Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Iz JP Vodovod i kanalizacija Široki Brijeg, preporučeno je da se voda prije konzumiranja treba prokuhavati zbog jakih padalina i zamućenja iste.

Grad Ljubuški. JP Parkovi d.o.o. Ljubuški, preporučeno je da se voda prije konzumiranja treba prokuhavati zbog jakih padalina i zamućenja iste.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na području općine Kiseljak timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su jedno eksplozivno sredstvo.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

Danas se nastavlja potraga za dvojicom radnika Turske kompanije Cengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Civilne zaštite Zenica, Gorske službe spašavanja Zavidovići i Žepče, kao i jednica za podršku MUP-a, ZDK-a.

U pomoć su stigli spasioci iz Živinica, Čapljine i Visokog. Plan potrage je napravljen do vikenda, ako se do tada potrage ne okonča bit će nastavljena vodom i kopnom kada će se pridružiti spasioci iz čitave BiH.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Gradačac, Ivan-sedlo, Sarajevo-Bjelave 2; Bjelašnica 1.

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR