Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 08.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 1431 uzorak, od čega je 291 pozitivan na COVID-19.

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirane su 23 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovane su četiri novozaražne osobe. U samoizolaciji se nalaze 362 osobe. Pozitivno je 259 osoba.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6377 osoba na  COVID-19 od kojih je 2219 osoba pozitivno  (2060 osoba je izliječeno, 114 osoba umrlo), a aktivna je 45 osoba.

Kanton 10

Na području Kantona 10 dana 08.11.2021.godine na COVID-19 testirano je 55 osoba, od čega su  22  osobe  pozitivne na COVID-19.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 08.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  37  osoba, nakon završenog testiranja šest osoba je pozitivno na COVID-19. Zaključno sa 08.11. aktivno je zaražena 51 osoba, oporavljeno je 2257 osoba, a 95 osoba je preminulo.

  POPLAVE-VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    314 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………    211 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..    454  (normalno stanje).

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 198,88 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Nivo je viši za 14 cm u odnosu na mjerenje od prije 24 h. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 56,7 m3/s.

Vodostaji

Vodostaj rijeke Tinje u 06,00 sati iznosio je 60 cm i trenutno se nalazi u fazi stagnacije.

Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 305 cm i trenutno je u blagom porastu. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

Vodostaj rijeke Gostelje u 07,00 sati iznosio je 134 cm i u fazi je blagog porasta.

Vodostaj rijeke Oskove u 07,00 sati iznosio je 94 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Turije u 07,00 sati iznosio je 62 cm i u fazi je opadanja.

 

Grad Gračanica Na području grada Gračanica  rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u naseljima Miričina, Donja Lohinja i Pribava.

Grad Živinice Na području grada Živinice u MZ Rudar, Centar i Barice rijeka Spreča se izlila i priobalno poplavila :

  • MZ Rudar – put prema Dubravama, poplavljeno između 150 – 200 dunuma priobalnog zemljišta i okružena su dva stambena objekta sa tri strane vodom,
  • MZ Centar – naselje Strašanj, poplavljeno između 10 – 15 dunuma poljoprivrednog zemljišta. Voda je okružila 7 stambenih objekata u kojima trenutno ne živi niko.
  • MZ Barice – rijeka Spreča i potok Jablanica su poplavili oko 35 dunuma priobalnog zemljišta. Nema ugroženih stambenih objekata.

  

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 159 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati      560 cm 850 cm
Čapljina 06:00 sati         -6 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:00 sati      250 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:00 sati      191 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:00 sati        90 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati 278 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati        93 cm 130 cm

 

Općina Konjic. Tokom jučerašnjeg dana u saradnji općine Konjic i Kalinovnik angažovana je mašina komunalnog preduzeća Kalinovnik na pročišćavanju putne komunikacije prema naselju Hotovlje. Aktivnosti se nastavljaju danas.

Jučer su uposlenici JP Elektroprivrede BiH otklonili  problem snadbjevanja el. energijom za naselja Hotovlje, Luko, Brda i Polje prema Ljutoj. Mještani ovih naselja proteklu noć su imali električnu energiju. Rješavanje problema na dalekovodu prema naseljima Zelomići i  Ljuta, nastavlja se danas.

Na području MZ Bjelimići, prema Zelomićima, angažovane su mašine na saniranju posljedica klizišta, odrona i bujica.

Uslijed odrona i klizišta u prekidu je putna komunikacija prema Donjoj Ljubuči.

U naselju Radešine, uslijed obilnih padavina, došlo je do urušavanja i propadanja pristupnog puta za stambeni objekt.

U MZ Neretvica došlo je do oštećenja i urušavanja dijela putne komunikacije Nevizdraci – Bolobani. Na tom dijelu promet se odvija otežano. Također, došlo je do prekida putne komunikacije na lokalnom putu Obri – Gorica, kao i prema naselju Koto.

Na regionalnom putu R-436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol, blokada puta ostaje do daljnjeg.

Još uvijek nema odobrenja zahtijeva od strane Predsjedništva BiH za angažman OS BiH na području MZ Bjelimići i MZ Glavatičevo.

Preporučuje se stanovništvu prokuhavanje vode za piće.                                                                                                     

Općina Jablanica. Sve putne komunikacije na području općine Jablanica su prohodne (preporučuje se oprezna vožnja zbog cestovnih odrona).

Srednjobosanski kanton

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

09.11.21

08:00

 

13 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

09.11.21

08:00

 

73 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

09.11.21

08:00

 

71 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

09.11.21

08:00

 

6 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

09.11.21

08:00

 

74 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

09.11.21

08:00

 

103 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

09.11.21

08:00

 

65 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

 Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je dana, 08.11.2021. godine u 09:00 sati održao  vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrao trenutno stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano poplavama, te na osnovu informacija prikupljenih s cjelokupnog područja Kantona Sarajevo, a uvažavajući činjenicu, da su već općinski načelnici:  Ilidža, Vogošća i Ilijaš na prijedlog svojih općinskih štabova civilne zaštite donijeli odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovano poplavama na području svojih općina, procijenio je da su stvoreni uslovi da se na području Kantona Sarajevo, proglasi stanje prirodne i druge nesreće i shodno tome predložio Vladi Kantona da donese Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo.

U cilju preduzimanja koordiniranih aktivnosti i mjera na otklanjanju posljedica od poplava Štab je održao sastanak s predstavnicima općina (načelnicima općina i pomoćnicima načelnika za civilnu zaštitu, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Park i JU zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo) na kojem su dogovorene planske mjere koje se trebaju zajednički preduzeti na saniranju posljedica od poplava i pružanju pomoći stanovništvu na ugroženom području.

Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila prijedlog Štaba i donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, koja je proslijeđena putem našeg Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, svim općinama na području Kantona, kao i Federalnom operativnom centru civilne zaštite.

U toku prethodnog dana organizovane snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo (Štab civilne zaštite, Kantonalna uprave civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica i službe zaštite i spašavanja) u koordinaciji sa Vladom Kantona Sarajevo, kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravnim organizacijama, KJKP i općinskim strukturama zaštite i spašavanja, privatnim firmama i humanitarnim organizacijama preduzimale su mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava, kao i na pružanju neophodne pomoći stanovništvu na ugroženim područjima. Sve navedene snage su sa svojim ljudskim resursima, mehanizacijom i opremom bile angažovane na čišćenju saobraćajnica, kao i na dostavi hrane, vode, lijekova, higijenskih i drugih potrepština stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Ilidža. U skladu sa zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite sa 7. vanredne sjednice, sa dežurnom ekipom, izvršen je obilazak terena na području svih MZ-e, te je izvršen pregled ugroženih područja, te se na osnovu istog može konstatovati da se stanje postepeno normalizuje.

Službe zaštite i spašavanja sa mehanizacijom su nastavile radove na čišćenju i pranju saobraćajnica i dvorišta privatnih kuća, kao i iscrpavanju vode iz stambenih objekata. Formirane su dvije ekipe za tu namjenu. Pravljeni su nasipi na obali rijeke Željeznice i to u ulicama Barska i Sastavci. Povjerenici CZ su vršili punjenje vreća sa pijeskom koje će se upotrijebiti u slučaju potrebe. Vršena je dostava hrane, vode i ostalih potrepština ugroženom stanovništvu.

Zbog nastalih šteta aktivirana je Komisija za procjenu šteta Općine Ilidža.

Organizovani su dežurni timovi, kao i službe sa mehanizacijom  koji kontinuirano prate stanje na ugroženim području i preduzimaju neophodne mjere na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

Općina Novi Grad. U toku jučerašnjeg dana na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava bile su angažovane organizovane strukture civilne zaštite Općine Novi Grad i  druge i druge općinske službe uprave i javna preduzeća, koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na raščišćavanju i odvozu smeća na područjima koja su bila poplavljena, te dostavi isušivača vlage najugroženijim objektima.

Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu, prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Vogošća. U protekla 24 sata izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da je stanje znatno bolje u odnosu na prethodni dan. Rijeka Bosna se i dalje povlači na većini lokacija koja su bila poplavljena. Na osnovu stanja na terenu odmah su angažovane strukture civilne zaštite Općine Vogošća na ispumpavanju preostale vode iz podruma, okućnica, saobraćajnica i poslovnih prostora, te na sapiranju saobraćajnica koje su bile pod vodom. Planirano je da se na ugroženom području provodu mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Također, je izvršen terenski obilazak na klizištu Mehtefčić po prijavi oštećenja na saniranom dijelu puta u sklopu sanacije klizišta.

Snabdjevanje električnom energijom i vodom je uredno.

U protekla 24 sata primljen je veći broj poziva za pomoć i za procjenu šteta uzrokovanim poplavama. Sve je evidentirano i postupa se u skladu sa mogućnostima.

Organizovane općinske strukture zaštite i spašavanja će i u toku dana nastaviti aktivnosti na saniranju i otklanjanju posljedica od poplava i na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženom području.

Općina Ilijaš. U skladu sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Općine Ilijaš, na otklanjanju i saniranju posljedica od poplave u toku jučerašnjeg dana angažovano je sedam građevinskih mašina ( dva skipa, jedan buldozder, dva kamiona, jedna cisterna i jedna VOMA).

Navedena mehanizacija sa ljudstvom radile su na čišćenju nanosa blata i smeća kod kuća Suša u naseljima Donja Luka, Ribarićima, Malešićima i Ljubnićima, te na putnoj komunikaciji Luka-Žorkre. Povjerenici civilne zaštite su bili angažovani na ispumpavanju vode iz podvožnjaka u Gornjoj Luci u MZ Srednje. Također, se kontinuirano provode preventivne radnje na klizištu u Ljubnićima, te odvodnji vode sa Apartmanskih naselja u Lješevu, Podlugovima, Mrakovu i Ribarićima.

Navedene aktivnosti će biti nastavljene i u toku današnjeg dana.

Općina Trnovo. U toku jučerašnjeg dana anagažovana je 11 građevinskih mašina (kamioni, kiperi i utovarivači) sa ljudstvom na raščišćavanja magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Voda iz lokalnih  vodovoda Pendičići, Gračanica i Godinja još uvijek nije za piće.

U toku dana nastavit će se aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

Iz općinskih službi civilne zaštite: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Hadžići smo obaviješteni, da obilne kišne padavine u izvještajnom periodu nisu prouzrokovale veće probleme.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojskog kantona imaju tendenciju opadanja.

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 252 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta  0 cm.

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 56 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Vodostaj rijeke Sane iznosi 257 cm, (kritična tačka je 380 cm).

POŽARI 

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Bistua Nuova, gdje su gorjela tri automobila.Povrijeđenih lica nije bilo, na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta. Požar je ugašen.

 Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna teritorijalna jedinica općine Travnik imala je intervenciju u mjestu Vitovlje, gdje je gorio dio krovne konstrukcije, te glavni pregradni zid od drvene ograde.  Požar je ugašen

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 08.11.2021 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima BKC, Mobilna: Gradačac. Kvalitet zraka za dan 08.11.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, Bukinje, Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. JP Vodovod Mostar (RJ1 i RJ 2), izdao je saopštenje  da je vodo snadbjevanje na području grada Mostara uredno,te da prestaje upozorenje vezano za prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Ivan-sedlo 38; Mostar 36; Bjelašnica 28; Sarajevo-Bjelave 27; Bugojno 22; Zenica 19; Jajce, Livno 17; Sanski Most 16; Gradačac 15; Tuzla 13; Bihać 10.

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR