Sažetak vanrednog izvještaja o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH, za dan 08.11.2021.godine, do 17:00 sati.-

POPLAVE-VODOSTAJI

 

 

Padavine koje su pale u proteklom periodu uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem

vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana,

detaljno analizira sljedeće podatke:

 Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području

rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

 Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog

hidrometeorološkog zavoda,

 Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web

stranici Hrvatskih voda,

 Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas,

Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Trenutne padavine, kako je najavljeno u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

nemaju značajniji intenzitet tako da se na mreži automatskih hidroloških stanica bilježi

stagnacija i blago opadanje vodostaja. Jedino se povećanje vodostaja bilježi na rijeci Spreči

nizvodno od akumulacije Modrac. Razlog je redovno ispuštanje vode iz akumulacije u skladu

s Planom pogona, kako bi se bezbjedno pripremili za zadržavanje novih količina vode u

akumulaciji, koje mogu nastati od padavina prognoziranih danas i sutra. Prestanak padavina

se očekuje u toku sutrašnjeg dana i prema hidrološko-hidrauličkoj analizi prognostičkih

modela situacija će biti stabilnija u odnosu na raniju prognozu. Ne očekuje se značajniji

porast vodostaja koji bi mogao prouzrokovati značajnija izlijevanja vodotoka iz korita.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s

ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i

materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez i u naredna 24h. Također, sugerišemo

nadležnim službama Civilne zaštite da upozore stanovištvo koje živi uz rijeke da ne prilaze

obalama s obzirom da je još uvijek povišen nivo vode u koritima i povećana brzina tečenja.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke

Save u FBiH očekuje se tokom sutrašnjeg dana, 09.11.2021. godine.

Sve informacije o aktuelnim vodostajima moguće je pratiti na zvaničnoj web stranici

Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo: www.voda.ba.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se

provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom

području rijeke Save u FBiH.

 

 

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR